Lys over træning i mørke

De ukrainske soldater har gennemført krævende mørkeskydninger med godt resultat. Foto: Forsvaret

Træningsbidraget til støtte for Ukraine - Storbritannien

De ukrainske rekrutter har i denne uge været på afsluttende skydeperiode dagslys/mørke samt hjemsendelse.

 

Skydeperioden blev afsluttet med et godt resultat, og vejret var igen med holdet. Selvom det var koldt, så blev skydningerne gennemført uden nævneværdige forsinkelser.

 

Flares over træning i Storbritannien

Flares lyser skydeområdet op. Foto: Forsvaret

Ukrainerne opnåede et højt niveau og stor træfsikkerhed. Afslutningsskydningerne er krævende, hvor der ud over mørkeskydning også indgår bevægelse med op til fire personer ad gangen.

 

Soldat skyder i rimtåge

Soldater på skydebanen i kulde - og et smukt lys. Foto: Forsvaret

Det er skydningerne med stor sværhedsgrad og kompleksitet, der stiller store krav til skydesikkerheden og det faglige niveau. Det danske sikkerhedspersonel og instruktører gjorde skydningerne muligt i et realistisk scenarium.

 

Mørkeskydningen er meget resursekrævende at gennemføre grundet øget krav til skydesikkerhed. De kampe, der venter ukrainerne, er svære at genskabe i træningssammenhæng, men særligt gennemførelse med over- og forbiskydning fra de engelske maskingeværer nærmer sig virkeligheden.

 

Træning af ukrainske soldater i Storbritannien

Ukrainerne varmer sig ved båltønder. Foto: Forsvaret

Stemningen blandt ukrainer på banerne har været god. De har ud over ventetidslektioner i minetjeneste og militær førstehjælp (TCCC) haft tid til at spille fodbold og varme sig ved de båltønder, som de danske instruktører anskaffede til dem.

 

Feltpræsten Signe var igen på besøg. Der blev gennemført feltgudstjeneste og velsignelse. Grundet vejret blev ceremonien holdt indendørs. Præstens velsignelse og overrækkelse af ærkeengel Michaels medaljon skabte også på denne rotation en flot, men også alvorsfuld stemning. 

 

Velsignelse af Ukrainske soldater

Feltpræsten velsigner de ukrainske soldater. Foto: Forsvaret

Afslutningsparaden kunne gennemføres udendørs, da vejret ændrede sig til opholdsvejr.

 

Der blev uddelt præmier fra diverse konkurrencer til holdet og skyttemærker til de bedste skytter, holdets bedste soldat og denne gang også diplom til en af de ukrainske fører for en meget tilfredsstillende opgaveløsning og lederevner.

 

Som afslutning til paraden spillede en sækkepibe ”Amazing Graze”.

 

Efter de sidste afskedshilsner og kram, så tog danskerne opstilling ved udkørsel af lejren i Storbritannien. Busserne blev eskorteret ud lejren af skotske piber, som blæste undervejs.

 

Som afslutning til paraden spillede en sækkepibe ”Amazing Graze”.

Tavsheden var larmende, da sækkepiben blev stum, og busserne accelererede ud af landevejen. Foto: Forsvaret

Helikopterbidraget til Frontex – Spanien

Hold 5 fra den danske Fennec Frontex-deployering er i drift i operation INDALO Frontex, som ledes af den spanske politienhed Guardia Civil.

 

Efter næsten en måned efter indsættelsen har teamet fundet sin rytme og har indrapporteret flere hændelser. I den daglige drift bliver der opdaget aktiviteter, der er af interesse inden for området. Tilstedeværelsen af den danske helikopter har bidraget med information, der viser hverdagsbilledet ud for Sydspaniens kyst.

 

Holdet har mindre end to uger tilbage i området, og mens helikopterbesætningen fortsætter sin observation i området, begynder bidraget på jorden sin overdragelse til det næste hold.

 

NATOs rådgivningsmission i Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har kørt 63 ground moves i Greater Baghdad Area (GBA), fordelt på 32 ture i den internationale zone og 31 i det øvrige Bagdad. Desuden har der været syv aflyste ture.

 

Ugen har været den mest travle til dato med over 60 moves gennemført. Ydermere har der været stor fokus på uddannelse, hvor der blandt andet er gennemføret træning i bykamp i Saddams gamle hovedkvarter og skydebane på en ny skydebane ved Camp Dublin.

 

Halvdelen af den nye polske deling ind nu i missionen, hvor de gør det rigtigt godt. De lærer hurtigt, og der går ikke længe før de leverer på samme niveau som resten af Sikrings- og eskortekompagniet.

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til rådighed for EUs grænseagentur Frontex.

 

Aktuelt bidrager Forsvaret med:

 

  • Et patruljebådsbidrag, der patruljer ved Grækenland. Opgaven løses i samarbejde med politiet. 
  • Et køretøj med termisk observationsudstyr (Thermal Vision Vehicle, TVV). Køretøjet er indsat i Grækenland fra maj til december 2023. 
  • Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter. Medarbejderne arbejder i flere forskellige EU-lande. 
  • En Fennec-helikopter, der fra Spanien patruljerer i området ved Gibraltarstrædet. Bidraget er indsat fra midten af juni til slutningen af november 2023.