Danmark er i disse dage et knudepunkt, når amerikanske helikoptere, gods og køretøjer skal transporteres gennem Danmark i forbindelse med den store NATO-øvelse Steadfast Defender. Værtsnationsstøtten til USA er en vigtig opgave for Forsvaret og andre myndigheder.

De amerikanske helikoptere i Roskilde er af typerne Chinook og Black Hawk. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Havnene i Kalundborg, Esbjerg og Aarhus og lufthavnen i Roskilde er i april og maj logistiske knudepunkter, når store mængder amerikansk materiel ankommer fra USA og skal transporteres videre til andre destinationer i NATO

 

Kalundborg modtog et stort fragtskib med amerikansk udstyr i midten af april. I slutningen af april modtager lufthavnen i Roskilde blandt andet amerikanske kamphelikoptere og i maj lander større mængder amerikansk materiel i havnene i Aarhus og Esbjerg.

 

Amerikansk udstyr er blevet losset på havnen i Kalundborg. Det er første gang, at Kalundborg er blevet brugt i forbindelse med værtsnationsstøtte. Foto: JMTO / Forsvaret

Øvelse med 90.000 soldater

Dele af materiellet skal anvendes i forbindelse med den store øvelse Stedfast Defender 2024, som er NATOs store øvelse i år. Den består af en række NATO-øvelser og operationer på tværs af Europa i foråret 2024. Transporten af materiel og tropper over Atlanterhavet er en væsentlig del af Stedfast Defender 2024, men øvelsen omfatter blandt andet også nationale og multinationale øvelser i flere NATO-lande, flådeøvelser og øvelser i space og cyberspace.

 

Øvelsen omfatter i alt mere end 90.000 soldater fra alle 32 NATO-lande. Danmark deltager med op imod 1200 soldater fra alle værn og Specialoperationskommandoen.

 

“Steadfast Defender 2024 demonstrerer Alliancens evne til af flytte enheder over Atlanterhavet og forstærke forsvaret af Europa. I den proces er Danmark i kraft af vores placering og vores havne et knudepunkt. Forsvaret har fokus på at støtte og sikre allieret transport gennem Danmark, hvor vi  sammen med blandt andet Hjemmeværnet og Politiet træner værtsnationsopgaven og viser, at det er en opgave, vi kan løse,” siger chef for Forsvarskommandoens Operationsstab, generalmajor Ulrich Johan Hellebjerg.

 

Læs mere om Stedfast Defender her.

 

Danmark er i disse dage et knudepunkt, når amerikanske helikoptere, gods og køretøjer skal transporteres gennem Danmark i forbindelse med den store NATO-øvelse Steadfast Defender. Værtsnationsstøtten til USA er en vigtig opgave for Forsvaret og andre myndigheder.

En soldat fra Hjemmeværnet patruljerer ved de amerikanske helikoptere. Foto: Forsvaret

Rotation af amerikanske styrker

Det amerikanske materiel skal videre til andre destinationer i NATO. Størstedelen af det materiel, der sendes igennem Danmark, skal anvendes i forbindelse med USA’s styrkede tilstedeværelse i Europa - Operation Atlantic Resolve. Operationen har til formål at demonstrere USA’s evne og vilje til at forstærke NATO og alliancepartnere i Østeuropa med kamp- og kampstøtteenheder.

 

Værtsnationsstøtte

I forbindelse med modtagelsen og den videre transport yder Forsvaret og andre myndigheder såkaldt værtsnationsstøtte (Host Nation Support) til USA. Operationen gennemføres af Forsvaret med støtte fra en række samarbejdspartnere, blandt andet de involverede havne, Hjemmeværnet og Politiet. De danske værtsnationsaktiviteter i april og maj 2024 har
fået navnet Operation Hawk Assistor.

 

Danmark er i disse dage et knudepunkt, når amerikanske helikoptere, gods og køretøjer skal transporteres gennem Danmark i forbindelse med den store NATO-øvelse Steadfast Defender. Værtsnationsstøtten til USA er en vigtig opgave for Forsvaret og andre myndigheder.

Operation Hawk Assistor. Foto: Forsvaret

Danmark og danske havne er vigtige, blandt andet fordi adgangen til havne tæt på Østersøen er vigtig for deployering af amerikansk materiel, som skal videre til Østeuropa, Baltikum eller vores nordiske nabolande. Danmarks evne til at yde rettidig, effektiv og smidig værtsnationsstøtte er afgørende for NATOs evne til at afskrække trusler og forsvare alliancen. Værtsnationsstøtten er derfor en vigtig opgave for Forsvaret og Hjemmeværnet, som der har været lejlighed for at træne flere gange i de senere år. 

 

”Værtsnationsstøtte er en meget relevant opgave for Flyverhjemmeværnet, og det er blandt andet det, vi har uddannet os til. Vi er klar til det og stolte over at påtage os opgaven. Det er en kæmpe motivationsfaktor, at man som frivillig bliver betroet opgaven, tager opgaven på sig og kan demonstrere over for Danmark og de allierede partnere, at vi kan løse opgaven på et højt fagligt niveau,” siger chefen for Flyverhjemmeværnet, oberst Kern Oddershede.

 

Læs mere om Operation Hawk Assistor her.

Fakta

Steadfast Defender 24 består af en række NATO-øvelser og operationer på tværs af Europa i foråret 2024.Formået med øvelsen er at træne alliancens opdaterede forsvarsplaner og vise enhver potentiel aggressor, at
NATO kan stå sammen, flytte sine enheder i fællesskab og forsvare sig sammen.

 

Læs mere om Steadfast Defender 24

 

De danske værtsnationsaktiviteter i april og maj 2024 har
fået navnet Operation Hawk Assistor. Operationen gennemføres af Forsvaret med støtte fra en række samarbejdspartnere. 

Hawk Assistor omfatter modtagelse af store mængder amerikansk materiel, køretøjer og kamphelikoptere i Kalundborg, Aarhus og Esbjerg Havne samt Roskilde Lufthavn, hvorefter det transporteres videre til andre NATO-lande.

Materiellet skal anvendes i øvelsen Steadfast Defender eller indgå som
en del af en større materielrotation.

 

Læs mere om Hawk Assistor her.