Danmark er i disse dage et knudepunkt, når amerikanske helikoptere, gods og køretøjer skal transporteres gennem Danmark i forbindelse med den store NATO-øvelse Steadfast Defender. Værtsnationsstøtten til USA er en vigtig opgave for Forsvaret og andre myndigheder.

De amerikanske helikoptere, som nu igen transporteres igennem Danmark via Roskilde Lufthavn, er af typerne Chinook og Black Hawk. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

I midten af april modtog Kalundborg Havn et stort fragtskib med store mængder amerikansk militærudstyr, og i slutningen af april modtog lufthavnen i Roskilde blandt andet amerikanske kamphelikoptere.


Størstedelen af dette materiel er blevet anvendt i forbindelse med den store NATO-øvelse Steadfast Defender 24 og skal nu transporteres tilbage til USA.


Der etableres i den forbindelse et midlertidigt militært område i en del af lufthavnen i Roskilde og på en del af havnen i Kalundborg fra mandag den 20. maj om morgenen. Følg udmeldinger fra Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter og deres hjemmeside for flere informationer.

Steadfast Defender 24 omfatter i alt mere end 90.000 soldater fra alle 32 NATO-lande. Danmark deltager med op imod 1200 soldater fra alle værn og Specialoperationskommandoen. Transporten af materiel og tropper over Atlanterhavet er en væsentlig del af Stedfast Defender 24, men øvelsen omfatter blandt andet også nationale og multinationale øvelser i flere NATO-lande, flådeøvelser og øvelser i space og cyberspace. 

Amerikansk udstyr er blevet losset på havnen i Kalundborg i midten af april og skal nu retur samme vej. Det er første gang, at Kalundborg er blevet brugt i forbindelse med værtsnationsstøtte. Foto: JMTO / Forsvaret

 

Værtsnationsstøtte

Værtsnationsstøtte er en vigtig opgave for Danmark, som Forsvaret, Hjemmeværnet og de øvrige ansvarlige myndigheder har haft lejlighed til at træne flere gange i de senere år.

 

Danmark og danske havne er vigtige for NATO, blandt andet fordi adgangen til havne tæt på Østersøen er vigtig for deployering af amerikansk materiel, som skal videre til Østeuropa, Baltikum eller vores nordiske nabolande. Danmarks evne til at yde rettidig, effektiv og smidig værtsnationsstøtte er afgørende for NATOs evne til at afskrække trusler og forsvare alliancen.

 

Dansk værtsnationsstøtte inkluderer i foråret 2024 også materiel, der skal anvendes i forbindelse med USA’s styrkede tilstedeværelse i Europa. Århus Havn modtog således i starten af maj store mængder udstyr, som skulle transporteres videre til Østeuropa. De samlede danske værtsnationsstøtteaktiviteter i foråret 2024 har fået navnet Operation Hawk Assistor. 

 

Værtsnationsstøtte udføres af Forsvaret i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere, blandt andet de involverede havne, Hjemmeværnet og Politiet. Værtsnationsstøtte

 

 

Danmark er i disse dage et knudepunkt, når amerikanske helikoptere, gods og køretøjer skal transporteres gennem Danmark i forbindelse med den store NATO-øvelse Steadfast Defender. Værtsnationsstøtten til USA er en vigtig opgave for Forsvaret og andre myndigheder.

En soldat fra Hjemmeværnet patruljerer ved de amerikanske helikoptere. Foto: Forsvaret


Danmark er i disse dage et knudepunkt, når amerikanske helikoptere, gods og køretøjer skal transporteres gennem Danmark i forbindelse med den store NATO-øvelse Steadfast Defender. Værtsnationsstøtten til USA er en vigtig opgave for Forsvaret og andre myndigheder.

Operation Hawk Assistor. Foto: Forsvaret 

Fakta

Steadfast Defender 24 består af en række NATO-øvelser og operationer på tværs af Europa i foråret 2024. Formået med øvelsen er at træne alliancens opdaterede forsvarsplaner og vise enhver potentiel aggressor, at
NATO kan stå sammen, flytte sine enheder i fællesskab og forsvare sig sammen.

 

Læs mere om Steadfast Defender 24

 

De danske værtsnationsaktiviteter i april og maj 2024 har
fået navnet Operation Hawk Assistor. Operationen gennemføres af Forsvaret med støtte fra en række samarbejdspartnere. 

Hawk Assistor omfatter modtagelse af store mængder amerikansk materiel, køretøjer og kamphelikoptere i Kalundborg, Aarhus og Esbjerg Havne samt Roskilde Lufthavn, hvorefter det transporteres videre til andre NATO-lande.

Materiellet skal anvendes i øvelsen Steadfast Defender eller indgå som
en del af en større materielrotation.

 

Læs mere om Hawk Assistor her.