Iver Huitfeldt afsejler mod Det Røde Hav

Fregatten Iver Huitfeldt afsejler fra Korsør. Fregatten er Danmarks bidrag til at styrke den maritime sikkerhed i Det Røde Hav og Adenbugten. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Som modsvar på Houthi-bevægelsens ulovlige angreb i det Røde Hav og Adenbugten på skibe, der sejler i internationalt farvand, sender Danmark fregatten Iver Huitfeldt afsted for at indgå i flådestyrken Combined Maritime Forces, der består af en koalition af lande.

 

Fregatten Iver Huitfeldt er afsejlet mandag den 29. januar fra Korsør med kurs mod Middelhavet. Fregatten vil først blive indsat i operationsområdet, når beslutningsforslaget for operationen er vedtaget af et politisk flertal i Folketinget.

 

Skibet indgår først i Operation Prosperity Guardian, når den endelige folketingsbeslutning om det danske bidrag til indsatsen i det Røde Hav og Adenbugen foreligger.

 

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen understreger, at det er vigtigt, at Danmark støtter indsatsen for at sikre den frie sejlads på verdenshavene.

 

”Angrebene i og omkring det Røde Hav og Adenbugten truer den maritime sikkerhed og den globale handel. Som en stor søfartsnation har Danmark et ansvar for at styrke den maritime sikkerhed. Derfor bidrager Forsvaret med fregatten Iver Huitfeldt til Operation Prosperity Guardian i det Røde Hav og Adenbugten”.

 

Troels Lund Poulsen fortsætter:

 

”Med bidraget til Operation Prosperity Guardian viser Danmark vilje og evne til at beskytte retten til fri sejlads, handelsveje til søs og skibenes besætninger mod angreb fra Houthi-bevægelsen i Yemen”.

 

Eskadrechefen vinker farvel

Chefen for Søværnets 2. Eskadre, kommandør Dan Brømsøe Termansen, vinker sammen med pårørende farvel til Iver Huitfeldt. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

Forsvarschef: Skarp mission for Søværnet

Forsvarschef Flemming Lentfer har besøgt Iver Huitfeldts besætningen inden deres afrejse og udtaler:

 

”Der er tale om en skarp mission med betydelig sandsynlighed for anvendelse af våbenmagt.  Besætningen er klar til at påtage sig denne vigtige opgave. Det har jeg fået bekræftet under mit besøg ved fregatten. Vi kommer bl.a. til at arbejde sammen med amerikanske flådeenheder. Det har vi gjort før. De ved, hvem vi er, og hvad vi kommer med og står for.”

 

Se video, hvor der lastes missiler på Iver Huitfeldt inden afsejlingen. Artiklen fortsætter under videoen:

 

 

 

Fregatten Iver Huitfeldt vil indgå i Combined Task Force 153 (CTF153) og skal bidrage til at skabe sikre forhold for skibsfarten i internationalt farvand, herunder beskytte civile skibe der udsættes for kapringsforsøg.

 

”Det er en nødvendig og vigtig opgave, som Forsvaret nu tager på sig,” slår forsvarschef general Flemming Lentfer fast.

 

Fregat udsendes frem til april

Skibsbidraget vil have en samlet besætning på op til ca. 175 personer og bl.a. have en Seahawk-helikopter om bord. Fregatten skal operere i det Røde Hav og Adenbugten fra begyndelsen af februar til midt april 2024. Foruden deltagelsen i Operation Prosperity Guardian stiller Danmark med en stabsofficer til en amerikansk-ledet offensiv koalition. Koalitionen udfører offensive aktioner mod Houthi-bevægelsen med det formål at reducere dens evne til at angribe skibsfarten.

 

Farvandet i Det Røde Hav og Adenbugten er en vigtig livsnerve for verdenshandlen, og hundredvis af skibe passerer hver måned igennem området. Siden november 2023 har Houthi-bevægelsen, der kontrollerer den vestlige og nordlige del af Yemen, foretaget angreb på den internationale skibstrafik og bl.a. ramt danskejede skibe.

 

Fortøjningerne kastes

Besætning og person på Flådestation Korsør er klar til at tage fortøjningerne. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret 

Forberedt på kamp

Ingen skibe, der sejler i Det Røde Hav og Adenbugten, kan i øjeblikket vide sig sikker i forhold til truslen fra Houthi-bevægelsen, og det gælder også Iver Huitfeldt, når den i begyndelsen af februar forventes at sejle ind i operationsområdet.

 

For at kunne imødegå angreb fra Houthi-bevægelsen, er Iver Huitfeldt udrustet med den fulde eksisterende våbenpakke og kan sammen med sine allierede i Combined Maritime Forces imødegå angreb fra Houthi-bevægelsen. Fregatten Iver Huitfeldt har mandat til selvforsvar og udvidet selvforsvar, hvilket betyder, at fregatten og dens besætning kan bruge magt for at beskytte sig selv og skibe i nærheden mod angreb.

 

Iver Huitfeldts besætning har netop gennemgået Fleet Operational Sea Training (FOST) i England, en seks uger lang trænings- og rutineringsopgave, som har til formål at gøre skib og besætning klar til at kunne løse opgaver i hele konfliktspektret, herunder kamphandlinger.

 

Ud over fregatten Iver Huitfeldt har Danmark desuden stabsofficerer i Combined Maritime Forces hovedkvarteret i Bahrain, hvor også ledelsen af Combined Task Force 153 befinder sig. Stabsofficererne er til stede for at støtte operationen og den internationale koordination.

 

Til pressen

Af operative hensyn vil det ikke være muligt at medtage pressen under indsættelsen af fregatten.

Fakta: Combined Maritime Forces

Combined Maritime Forces (CMF) er et multinationalt partnerskab af lande, som blandt andet bidrager til opretholdelsen af fri sejlads og respekt for international lov og ret i havområderne omkring Den Arabiske Halvø og Afrikas Horn. 39 lande, herunder Danmark, deltager i dette samarbejde.

 

Combined Maritime Forces har hovedkvarter i Bahrain og har fem Task Forces under sig. En af dem er Combined Task Force 153, der leder Operation Prosperity Guadian, som skal beskytte skibsfarten i Det Røde Hav og Adenbugten mod angreb fra Houthi-bevægelsen. Op mod 20 lande deltager i Operation Prosperity Guadian.

 

Danmark bidrog i årene 2008-2017 til Combined Maritime Forces’ antipiraterioperationer som en del af Task Forces og i Operation Ocean Shield. Forsvaret har desuden haft fregatter indsat i hangarskibsgrupper, som har bekæmpet terrororganisationen ISIL, og som har beskyttet skibstrafikken i Hormuz-strædet.