Under forlægningen til Det Røde Hav indgår Iver Huitfeldt i NATOs stående flådestyrke i Middelhavet.

Under forlægningen til Det Røde Hav indgår Iver Huitfeldt i NATOs stående flådestyrke i Middelhavet. Foto: Niklas / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen


Danmarks bidrag til Prosperity Guardian – Det Røde Hav

Mandag formiddag den 29. januar stævnede fregatten Iver Huitfeldt ud fra Flådestation Korsør med kurs mod Det Røde Hav, hvor den efter politisk godkendelse skal indtræde i Operation Prosperity Guardian.

 

Undervejs indgår fregatten i NATOs stående flådestyrker, og patruljen frem mod Middelhavet har budt på uddannelse og træning i enkeltmandsfærdigheder som taktisk sanitetstjeneste, træning på enhedsniveau i nedkæmpning af lufttrusler og træning i assistance til den til civile skibsfart. Skibets artillerisystemer blevet afprøvet, og øvrige våbensystemer er blevet klargjorte til missionen, som hører til blandt de skarpeste missioner for Søværnet i mange år. 


Besætningen har fundet tid til at samles til missionens første gudstjeneste, den første i 52 år, der blev afrundet med ordene ”Gud bevare Kongen”. 


Forude venter endnu nogle dages forlægning, før fregatten Iver Huitfeldt passerer Suez-kanalen og ankommer i operationsområdet. 

 

Besætningen bruger rejsetiden på forberedelse af skibet og træning i enkeltmandsfærdigheder som førstehjælp.

Besætningen bruger rejsetiden på forberedelse af skibet og træning i enkeltmandsfærdigheder som førstehjælp. Foto: Nicklas / Forsvaret

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien 

Ugen har budt på øvelse i kampeksercits og opstart af uddannelse i kamp i skyttegrave.


Særligt kamp fra stilling har haft fokus. Der er uddannet i selve kampen, indbrud og rensning af løbegange. De ukrainske rekrutter er meget engagerede og aggressive, og hovedparten demonstrerer høj motivation i opgaveløsningen. I pauser udveksler de personlige erfaringer med de danske instruktører, og begge parter lærer alle af hinanden.

 

Undervisning  af ukrainske soldater

Ukrainske soldater får undervisning ild og bevægelse. Foto: Simon / Forsvaret

Der blev som afslutning på ugen gennemført en såkaldt stress-bane med førstehjælp som tema. Formålet var at lade rekrutterne gennemføre førstehjælp i et stressende og uvant miljø. De deltog i makkerpar og blev præsenteret for forskellige realistiske momenter som amputationer, tarmfremfald, kraftige blødninger og meget mere. Rekrutterne gennemførte alle banen med et godt resultat.

 

Det gode samarbejde med det ukrainske førerpersonel fortsætter, og der er tilfredshed med de danske instruktørers faglighed og professionelle tilgang til opgaven.

 

Undervisning i at redde en kammerat, der er blevet såret i kamp, ud af kampzonen.

Undervisning i at redde en kammerat, der er blevet såret i kamp, ud af kampzonen. Foto: Simon / Forsvaret

Danske instruktører underviser ukrainske soldater

Danske instruktører underviser ukrainske soldater i feltkundskaber. Foto: Simon / Forsvaret

Fakta

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland. 

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med stabsofficerer. 

Forsvaret bidrager fra begyndelsen af februar 2024 og frem til midten af april til den internationale flådeoperation Operation Prosperity Guardian i Det Røde Hav og Adenbugten.

 

Det danske bidrag består af fregatten Iver Huitfeldt med en besætning på ca. 175 personer. I bidrager indgår blandt andet en Seahawk-helikopter.