Fregatten Niels Juel under øvelsen BALTOPS, der foregår i Østersøen.

Fregatten Peter Willemoes under øvelsen BALTOPS, der foregår i Østersøen. Foto: Mik / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Østersøen er et sikkerhedspolitisk og militærstrategisk særdeles vigtig havområde. Derfor gennemfører en lang række lande hvert år en stort anlagt søværnsøvelse i Østersøen kaldet BALTOPS.

 

Når dette års udgave af BALTOPS går i gang i dag, sker det imidlertid i et helt nyt lys, idet Sverige for bare få måneder siden – i marts – blev optaget som fuldgyldigt medlem. Og så sent som sidste år kom Finland med i NATO-alliancen som fuldgyldigt medlem. Inden for bare to år har NATO således opnået, at Østersøen nu er næsten omkranset af NATO-lande. Det gør NATO’s muligheder for at sikre havområdet endnu større.

 

”Med Finlands og nu også Sveriges optagelse som fuldgyldigt medlem i NATO i marts har ikke bare disse to lande selv, men også de øvrige lande omkring Østersøen, for eksempel de baltiske lande og også Danmark, fået forøget deres sikkerhed i nærområderne betydeligt,” siger kontreadmiral Henrik Ryberg, der er chef for Søværnet.

 

”At vores nære nabolande og nære samarbejdspartnere nu er med i den vigtige militærstrategiske alliance betyder nemlig, at Østersøen er næsten omkranset af NATO-lande, og at vi kan samordne vores sikkerhed og militære tilstedeværelse meget mere. I det lys synes jeg, at årets BALTOPS øvelse er mere relevant og vigtig end nogensinde, fordi vi nu kan træne også sammen med Sverige og Finland,” siger han.

 

 

Havneophold i Klaipeda inden øvelsen begyndte.

Havneophold i Klaipeda inden øvelsen begyndte. Foto: Mik / Forsvaret

Vigtig træning

Danmark deltager i årets BALTOPS-øvelse med fregatterne Peter Willemoes og Niels Juel. På sidstnævnte vil der være en dansk stab ombord, som har ansvaret for ledelsen af en af flådestyrkerne i øvelsen. Den dansk ledede styrke består af 13 skibe, hvoraf flere enheder er fra netop Sverige og Finland. Der ud over bidrager Danmark med minerydningstjenesten, minedykkere samt en helikopter.

 

I øvelsen deltager en lang række NATO-lande under ledelse af USA. Øvelsens træningsdele på havet starter i dag og varer indtil 21. juni. Starten går i Klaipeda i Litauen og øvelsen slutter i Kiel i Tyskland. BALTOPS er en årlig øvelse, og den har til formål at træne og øve NATO enheders evne til at udføre integrerede sømilitære operationer sammen. Øvelsen skal sikre, at styrkerne er trænet og i stand til at operere sammen og er klar til at reagere på enhver trussel mod sikkerheden i stater i Østersøregionen. Det vil sige vedligeholde og opretholde de allierede landes sømilitære beredskab.

 

”Øvelsen er en kærkommen lejlighed til, at vi får trænet vores skibe og besætninger sammen. Et kodeord i NATO-sammenhæng er netop samarbejde. Det er helt centralt, at vores egne skibe og besætninger er vant til at operere sammen med vores allierede. Det er noget, som vi allerede er gode til i NATO, men det skal jo vedligeholdes og trænes regelmæssigt. Samtidig får vi mulighed for at udveksle den seneste nye viden om teknologi og sømilitære doktriner. Det er meget, meget nyttigt, og derfor er jeg glad for, at Danmark stiller op med så stærkt et hold,” siger Henrik Ryberg.

 

Dansk fregat under BALTOPS øvelsen

Foto: Mik / Forsvaret

Øvelsen består af en lang række elementer, hvoraf nogle dele er kendte træningsområder og andre er ukendte indspil, som stiller krav til enhedernes fleksibilitet, parathed og kreativitet. Alt sammen gør i sidste ende enhederne dygtigere til at løse deres opgaver. Både hver for sig og i samspil med hinanden.

 

Årets øvelse er den 53. udgave af øvelsesserien, der begyndte i 1971. Følgende lande deltager i dette års BALTOPS: Spanien, Portugal, Polen, Danmark, Norge, Sverige, Finland Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien, Estland, Letland, Litauen, USA, Storbritannien, Italien, Tyrkiet, Canada og Rumænien.