Fregatten Iver Huitfeldt passerer gennem Suezkanalen

Et job i Søværnet kan bringe dig verden rundt. Her er Iver Huitfeldt på vej igennem Suezkanalen med kurs mod Det Røde Hav og deltagelse i en international operation for at beskytte skibsfarten. Foto: Nick / Forsvaret

Fælles for alle opgaverne i Søværnet er, at den løses i fællesskab - på hvert skib er de enkelte funktioner og specialer afgørende for at skibet kan operere professionelt og sikkert.

Derfor er alle besætningsmedlemmer vigtige, for de bidrager hver især med deres særlige kompetencer og uddannelsesbaggrunde. Det skaber et helt særligt sammenhold om bord og et stærkt kammeratskab blandt besætningen.

Udover de sømilitære opgaver bidrager Søværnet blandt andet til oliebekæmpelse, fiskeriinspektion og aktioner fra de mange redningsstationer på de danske kyster.

 

Et job i Søværnet

Her kan du møde tre soldater, som arbejder i Søværnet. De fortæller, hvad de laver, og hvorfor de har valgt netop Søværnet som deres arbejdsplads.

 

 

Uddannelse

For at sejle på Søværnets skibe skal alle gennemgå en militær grunduddannelse.

En stor del af de ansatte starter som værnepligtige og søger derefter en stilling som konstabel indenfor et af de mange sømilitære specialer. Nogle er allerede faglært kok eller elektriker og andre kommer direkte fra folkeskolen eller gymnasiet og bliver uddannet i Søværnet til eksempelvis kampinformationsgast eller dæksgast. Som konstabel kan man efterfølgende videreuddanne sig til leder, både til sergent og officer.

I Søværnet er det også muligt at få en lærlingeplads og et svendebrev som automatiktekniker og elektronikfagtekniker.

Derudover findes tre officersuddannelser indenfor det taktiske og tekniske område. Det er muligt at starte som værnepligtig og ende som admiral, men der er også gode muligheder for at veksle mellem en militær og civil karriere.

Sidst opdateret 21. marts, 2024 - Kl. 13.34