Gardehusarregimentet gør klar til søndag.

Gardehusarregimentet gør klar til søndag. Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Forsvaret har en lang tradition for at støtte og yde beskyttelse af Kongehuset og dets slotte og palæer. Søndag på tronskiftedagen er ingen undtagelse. Her kan du få et overblik, hvor du kan se og opleve Forsvaret og vores soldater, der både ærer og passer på Kongehuset.

 

Den Kongelige Livgarde stiller i rød gallauniform på Amalienborg under vagt og vagtskifte. Livgarden stiller også med en æreskommando i rød gallauniform og Tambourkorpset på Christiansborg Slotsplads ved selve proklamationen.

 

Derudover opretter Den Kongelige Livgarde en såkaldt kongevagt på Christiansborg i forbindelse med statsrådet og vil være til stede under hele proklamationen.

 

Gardehusarregimentets Hesteskadron stiller med 48 husarheste, der eskorterer Hendes Majestæt Dronningen på karetturen fra Amalienborg til Christiansborg Slot. Efter kroningen eskorterer de Kongeparret retur til Amalienborg. Gardehusarregimentet stiller også med fodkommando på Christiansborg Slot under proklamationen.

 

Den Kongelige Livgarde i rød vagtgalla ved prins Christians 18-års fødselsdag.

Den Kongelige Livgarde i rød vagtgalla ved prins Christians 18-års fødselsdag. Foto: Mille Meitzner / Forsvaret

Militærpolitiet og Center for Sømilitær Teknologi bemander kanonerne på Sixtus på Nyholm i København, hvor de affyrer 3 gange 27 skud til ære for den nye majestæt.

 

Ved Forsvarets og Forsvarsministeriets bygning i København på Holmens Kanal 9, der ligger på karetturen, stiller Forsvaret et æreskommando til ære for den abdicerede dronning og til ære for den nye Kongeparret under karetturene. Æreskommandoet vil bestå af 18 soldater fra hvert af de tre værn samt en faneborg med 13 faner og estandarter. Det er samtlige Forsvarets kongeligt indviede faner og estandarter bortset fra dem, der er indsat et andet sted. For hver fane stiller værnene yderligere med en fanebærer og en faneløjtnant.  

 

Også Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen opstiller æres- og fanekommandoer under karetturen.

 

På Amalienborg er Den Kongelige Livgarde senere søndag med til at overføre de kongelige faner fra Christian IX-palæ, hvor Dronningen bor, til Frederik IIIXs palæ, hvor Kongeparret bor.

 

Derudover vil der blive flaget med stort Dannebrog på alle Forsvarets etablissementer søndag den 14. januar.

 

Præcis tidsplan kan ses på Kongehusets hjemmeside.