SAREX 2024

Skoleskibet A543 Ertholm fotograferet fra redningsbåden FRB 20 fra Klintholm Redningsstation under den igangværende søredningsøvelse SAREX 2024. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Når sejlende på havet, erhvervsfiskere og andre erhvervssejlende såvel som fritidssejlere, begiver sig ud, er der altid en risiko for, at de kommer i nød og får brug for hjælp.

 

Derfor har Danmark et redningsberedskab, som står klar hver dag, året rundt, 24 timer i døgnet til at rykke ud og eftersøge nødstedte på havet.

 

Men for at redningsberedskabet kan fungere den dag, det gælder, skal der trænes regelmæssigt. Ikke bare skal den enkelte medarbejder i redningsberedskabet vedligeholde egne kompetencer, der skal også trænes samarbejder mellem de mange enheder og myndigheder i redningsberedskabet.

 

Derfor er der i disse dage rig aktivitet på havet syd for Gedser, hvor forskellige sejlende enheder i redningsberedskabet træner søredning.

 

Kommunikation vigtig

”Vi skal træne regelmæssigt for at holde os skarpe på evnen til at foretage søredning. Samtræning med andre skibe og myndigheder, er en vigtig del af denne træning. Derfor afholder vi disse øvelser. Det giver et indblik i de øvrige kapaciteters formåen og en mulighed for at træne hvordan enhederne bedst bruges i en søredning,” fortæller lederen af øvelsen, kaptajnløjtnant Maria Kierulf Bisgaard fra Søværnet.

 

I søredningsøvelsen SAREX 2024 indgår samarbejdet mellem Søværnet, politiet og sundhedsmyndigheder. Foto: Forsvaret

I søredningsøvelsen SAREX 2024 indgår samarbejdet mellem Søværnet, politiet og sundhedsmyndigheder. Foto: Forsvaret

En af de vigtigste ting at træne, og som de enkelte skibe og myndigheder ikke kan træne alene, er kommunikationen med de andre enheder og myndigheder.

 

”Det er ofte her, de største udfordringer er, bl.a. fordi vi kommer fra mange forskellige steder. I denne øvelse deltager for eksempel vores Nationale Maritime Operationscenter, Politi, Sundhedsregion Sjælland, Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten og andre enheder fra Søværnet,” siger Maria Kierulf Bisgaard.

 

I øvelsen træner man også evnen til at redde sårede mennesker, som spilles af værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen, Marinehjemmeværnet og inspektionsskibet Thetis. Der opsættes scenarier, hvor nødstedet på havet meldes savnet, eller hvor skibe er kollideret. Her bruges bl.a. Søværnets transportfartøjet Sleipner, som simulerer at være nødstedt med brand og lækage om bord.