DANEX 2024. Skibe set fra brovinge.

Danske skibe på havet under øvelse DANEX24. Foto: Nick / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Der vil være alt fra fregatter og inspektionsskibe, patruljefartøjer og et miljøskib, til minerydningsfartøjer og marinehjemmeværnskuttere på havet i farvandene omkring Sjælland, når Søværnet i denne uge afholder en af de største nationale flådeøvelser i nyere tid.

 

Formålet med øvelsen er, at de forskellige dele af Søværnet skal øve sig sammen. Samtidig giver samlingen af de mange skibe mulighed for at vise offentligheden de forskellige skibe.

 

Styrken har allerede været i København i sidste weekend, hvor der var åbent skib på de fleste af de deltagende skibe. I den kommende weekend vil flere af skibene ligeledes blive vist frem i Fredericia i forbindelse med totalforsvarsudstillingen Action 24.

 

Træning er vigtig

Søværnet er en organisation, der er i stand til at løse en bred vifte af opgaver. For eksempel deltager der i denne øvelse nogle af Danmarks fregatter. De kan både løse opgaver herhjemme såvel som ude, og beskytte danske interesser på havet. I øvelsen deltager også et inspektionsskib, der normalt har til opgave at patruljere Kongerigets søterritorie omkring Færøerne og Grønland og hævde dansk suverænitet dér.

 

Patruljeskibene, som også deltager i øvelsen, patruljerer til daglig de indre danske farvande, og miljøskibet er en del af det beredskab, som med kort varsel kan sejle afsted, hvis der sker forurening på havet. Marinehjemmeværnets fartøjer udgør en meget brugbar enhed i løsning af en lang række opgaver til søs, mens de deltagene minerydningsfartøjer er bemandet med særligt uddannede besætninger, som på sikker vis kan fjerne sprængfarlige trusler under havets overflade.

 

DANEX 2024. Skib set fra bro

Formålet med øvelsen er, at de forskellige dele af Søværnet skal øve sig sammen. Foto: Nick / Forsvaret

Inspirere kommende generationer

”Søværnet er en kompleks organisation med mange forskellige dele og mange forskellige mennesker, som hver især er specialiseret på hvert deres felt. Derfor er det nyttigt ind i mellem at mødes og sætte hinanden stævne på havet for at dele erfaringer og træne samarbejde på tværs.” siger flotilleadmiral Bo Overgaard, Søværnskommandoens næstkommanderende og chef for Søværnskommandoens Føringsstab.

 

”Jeg er glad for, at vi ved denne lejlighed får trænet samarbejdet samtidig med, at vi får vist vore skibe frem i både København og Fredericia og forhåbentligt får inspireret kommende generationer til at søge ind i Forsvaret og gøre tjeneste på vores spændende arbejdsplads i Søværnet,” fortsætter Bo Overgaard.