Afbrændte bygninger efter martsurolighederne i Kosovo 2004.

Afbrændte bygninger efter martsurolighederne i Kosovo 2004. Foto Hæren.

I Kosovo har situationen i de seneste par år været relativ rolig. I marts måned 2004 opstod der imidlertid voldsomme uroligheder efter tre albanske drenges død. Da urolighederne brød ud, gennemførte NATO hurtigt en forstærkning af styrkerne i Kosovo, og det lykkedes efter få dage at få situationen under kontrol.


Bataljonen forstærket med 100 soldater

Danmark forstærkede også sin styrke i Kosovo med 100 soldater i en kortere periode. Der gik kun få timer, fra forsvaret foreslog at forstærke den danske styrke, til forsvaret fik bemyndigelsen til at iværksætte forstærkningen. I mellemtiden havde sagen været drøftet i regeringen og med Folketingets Udenrigspolitiske Nævn. Som følge af urolighederne i marts og parlamentsvalget i oktober og den deraf følgende risiko for nye uroligheder har NATO opretholdt styrkeniveauet i Kosovo i 2004. Danmark har ligeledes opretholdt den danske bataljon på ca. 350 soldater i 2004, og regeringen har tilkendegivet, at det danske bidrag opretholdes på det nuværende niveau, indtil NATO vurderer situationen stabil nok til, at der kan gennemføres generelle reduktioner i Kosovo.

Sidst opdateret 4. januar, 2021 - Kl. 14.35