Hærens pansrede mandskabsvogn (PMV) er her indsat på Bornholm.

En af Hærens pansrede mandskabsvogne med mandskab fra Hjemmeværnet indsat på Bornholm i forbindelse med det kraftige snevejr, der ramte dele af Danmark i februar 2021. Foto: Lars / Det Bornholmske Hjemmeværn

Hæren og Hjemmeværnet

Hæren og Hjemmeværnet opstiller hvert år i perioden fra november til marts et landsdækkende sneberedskab.

 

Hæren råder over køretøjer, der er meget terrængående, også i sne. De indsættes, når der er så meget sne, at det hindrer kørsel med almindelige køretøjer. 

 

Forsvarets specialkøretøjer indsættes primært til støtte i forbindelse med akutte og livstruende opgaver, men man kan også gennemføre andre nødvendige transportopgaver, eksempelvis af sundhedspersonale samt udbringning af medicin og mad.

 

Hæren stiller med køretøjerne, mens Hjemmeværnet stiller med det meste af det mandskab, der skal køre og bemande de terrængående køretøjer.


Søværnet holder øje med issituationen

Istjenesten under Søværnskommandoen holder øje med issituationen, når det er så koldt, at der er risiko for is i vandet omkring Danmark. Istjenesten har dog ikke ansvaret for isbrydning og er ej heller i besiddelse af isbrydere.

 

For at skabe det bedst mulige overblik over den aktuelle issituation og for at være i stand til at udsende præcise ismeldinger får Istjenesten hjælp af observatører over hele landet.

 

En lang række observatører - fortrinsvis havne, færger, og Søværnets enheder - vil under disse forhold dagligt rapportere om issituationen til Istjenesten. Omkring 240 daglige rapporter fra forskellige områder giver tilsammen et godt billede af issituationen i Danmark.

 

Isbrydning i danske farvande er som udgangspunkt underlagt fri konkurrence, og derfor er skibsfarten selv ansvarlig for at kontrahere og betale for den rekvirerede isbrydningskapacitet. Istjeneste under Søværnskommandoen yder støtte og vejledning.

 

Inspektionsskibene og fartøjerne, der sejler ved Færøerne og Grønland, kan bryde is, og skibene støtter de lokale myndigheder med isbrydning i særlige situationer.

Sidst opdateret 11. februar, 2021 - Kl. 13.10