Soldaterforeninger

Nordjysk Veteranforum

Et forum, hvor viden og erfaringer kan udveksles, og hvor en målrettet og konstruktiv dialog skal søge at koordinere tiltag inden for veteranområdet i Nordjylland til fælles gavn for vore veteraner i lokalområdet.

For at støtte dette arbejde, og de mange initiativer, stiller Trænregimentet sig til rådighed for at skabe et forum, hvor viden og erfaringer kan udveksles, og hvor en målrettet og konstruktiv dialog skal søge at koordinere tiltag inden for veteranområdet i Nordjylland til fælles gavn for vore veteraner i lokalområdet.


Jess Møller Nielsen
oberst
Regimentschef og Garnisonskommandant i Aalborg

 

Nordjysk Veteranforum på Facebook

 

Mødereferater Nyhedsbreve Aktiviteter

 

Foreninger m.m.:

Kontaktofficersordningen for Trænregimentet

Air Transport Wing, Flyvestation Aalborg

Jægerkorpset

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland

Aalborg Kommunes Veterankoordinator

Søværnets Veterankoordinator

Veteranhjemmet i Aalborg

KFUMs Soldaterhjem i Aalborg

KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn

Veteran Oasen

Danmarks Veteraner, Limfjorden

Veteranstøtten

Veterancenter Aalborg

Veterankortet

Støt Soldater og Pårørende

Soldatens Hus

Thy Veteraner

Pårørendegruppe NORD (Facebookgruppe)

Dansk Idrætsforbunds (DIF) soldaterprojekt 

Veteranforeningen Operators Hockey Club

Aalborg Kasernes Veteranpanser- og Køretøjsforening