miljøskibe

Søværnets miljøskibe er klar til at hjælpe med at inddæmme olieforurerning. Foto: Forsvaret

Den geografiske placering gør de danske farvande til en flaskehals for næsten al trafik ind og ud af Østersøen. Mængden af varer der transporteres gennem Østersøen har været stigende og forventes at stige yderligere.

 

Danmark har et beredskab klar til at rykke ud, hvis der skulle ske en ulykke. Søværnet råder over fire dedikerede miljøskibe og tre mindre fartøjer. Disse kan både inddæmme og opsamle en olieforurening.

 

Både de dedikerede miljøskibe og de fleste enheder fra Marinehjemmeværnet, er i stand til at hjælpe med at inddæmme en forurening.

 

Dagligt overvåges de danske farvande ikke af dedikerede miljøskibe, men af de af Forsvarets skibe, samt andre statsskibe, som er på havet. Der foretages ugentligt flyvninger med særlige havmiljø-overvågningsfly samt daglige overflyvninger med satellitter, der kan opfange spor af olie på havets overflade.

 

I Danmark har vi 25.000 frivillige havmiljøvogtere, som holder øje med forurening, når de er på eller nær havet. Havmiljøvogterne er fritidssejlere, fiskere og andre, som vil hjælpe til med at holde vores farvande rene.

Sidst opdateret 29. januar, 2021 - Kl. 20.44