Fysioterapeut ved Forsvaret træner på havnen

 

 

Som fysioterapeut i Forsvaret ansættes du ved Center for Militær Fysisk Træning, hvor du arbejder med Forsvarets soldater. Du dækker blandt andet kasernerne, og din hverdag tilrettelægges ud fra soldaternes behov.

 

Fastansat fysioterapeut

Som fastansat fysioterapeut er du tilknyttet Center for Militær Fysisk Træning. Til daglig arbejder du på et eller flere af Forsvarets tjenestesteder, hvor du udfører muskuloskeletale undersøgelser og udarbejder rehabiliteringsplaner.

 

Du deltager også i kontaktbesøg og inspektioner ved Forsvarets operative enheder, hvor du bidrager til planlægning og gennemførelse af den militære fysiske træning.

 

Du deltager tillige i udviklingen af koncepter for og faciliteter til den militære fysiske træning i tæt samarbejde med de operative enheder.

 

Fysioterapeut af reserven

Du varetager dit civile job men stiller dig samtidig til rådighed som fysioterapeut til internationale udsendelser, for eksempel ved Forsvarets operationer under NATO, FN og OECD. Antallet af udsendelser og varigheden af disse afhænger af behovet og aftales nærmere.

 

Under udsendelserne udfører du muskuloskeletale undersøgelser, yder fysioterapeutiske behandlinger og udarbejder rehabiliteringsplaner for de udsendte soldater, der ofte løser opgaver med gentagende, fysiske belastninger. Du er tillige en aktiv bidragyder til enhedens planlægning og gennemførelse af den militære fysiske træning, der skal til for at minimere risiciene for skader under udsendelsen.

 

Uddannelse

Vil du arbejde som fysioterapeut i Forsvaret, skal du supplere din uddannelse med en basis militæruddannelse, der er målrettet det sundhedsfaglige område. Uddannelsen ruster dig til de særlige opgaver og forhold, du møder som sundhedsfaglig medarbejder i et militært miljø. Du opnår grundlæggende viden om Forsvarets organisation og opbygning, ligesom du lærer om humanitær folkeret, skyt- og felttjeneste med mere.

 

Læs mere om den militære basisuddannelse her

 

Portæt af fysioterapeut

Portæt af fysioterapeut

 

Spørgsmål og svar

Ansættelse sker i henhold til den gældende overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Forsvaret

 • Dansk autorisation til at arbejde som fysioterapeut.
 • Mulligan eller anden relevant uddannelse i manuelle undersøgelses- og behandlingsteknikker.
 • Erfaring med rehabilitering af sportsskader.
 • Du skal kunne erklæres fuldt egnet til international udsendelse, dvs:
  • Bestå Forsvarets fysiske basistest.
  • Erklæres egnet ved helbredsundersøgelse.
  • Erklæres egnet ved psykologsamtale.
  • Gennemføre ansættelsessamtale.
  • Kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Hemmelig" (HEM).

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser i Åbyhøj, Aarhus.

Fem ugers sammenhængende uddannelse bestående af:

 • Undervisning: 20 dage
 • Øvelser: 5 dage

Nej, det er ikke et krav, at du har gennemført et værnepligtsforløb. Som en del af din ansættelse får du en militær basisuddannelse, der er målrettet det sundhedsfaglige område.

Vil du vide mere kan du kontakte os på tlf. 72 81 83 62 eller mail: FSK-C-MFS03@mil.dk

Sidst opdateret 7. juli, 2020 - Kl. 21.15