Soldater behandler soldat i felten

 

Opgradér lægetitlen med militærmedicin

Ved at omsætte evidensbaseret medicin og best-medical-practice til en militær kontekst, er du med til at sikre soldatens helbred. Din vigtigste opgave er at sørge for den bedst mulige behandling af syge og tilskadekomne soldater under national og international tjeneste.

 

Som læge i Forsvaret tildeles du et stort ansvar, og du skal være forberedt på en hverdag med mange forskellige typer opgaver, der skifter afhængigt af situationen. Gennem militære øvelser afprøver du dine grænser, og vi klæder dig på til at kunne træffe beslutninger af altafgørende karakter - også når situationen gør, at du må afvige fra de givne rammer.

 

Med fokus på ledelse og kontinuerlig kompetenceudvikling sikrer vi, at du er i stand til at løfte det store ansvar, som følger med lægetitlen.

 

En verden af muligheder

En militærlægeuddannelse åbner dørene for flere forskellige typer ansættelse med tjeneste i både ind- og udland. Som læge i Forsvaret bliver det aldrig kedeligt, for der er rig mulighed for at udvikle kompetencer og udbygge sin stilling.

 

 • Fastansat læge: 
  Du varetager primært opgaver rettet mod sundhedsfremme, for eksempel ved et af Forsvarets infirmerier, en operativ stab såsom Frømandskorpset eller inden for flyvermedicin.

  Forsvarets fastansatte læger varetager undersøgelser og behandling af de værnepligtige såvel som lægefaglig rådgivning af Forsvarets myndigheder. På sigt er der mulighed for at supplere med en SAR-kontrakt (Search-and-Rescue), hvilket betyder, at du kan arbejde som læge på Forsvarets redningshelikoptere.

 

 • Læge af reserven:
  Du varetager dit civile job men stiller dig samtidig til rådighed som læge ved internationale udsendelser, for eksempel ved Forsvarets missioner under NATO, FN og OECD. Som læge af reserven kan du udsendes 2 gange á 2-3 måneders varighed over en 4-årig periode. Herefter er der mulighed for at forlænge med en ny kontrakt.

 

 • Delelægestilling: Din arbejdstid deles mellem den civile sundhedssektor og Forsvaret.

 

Uddannelse

Vil du være læge i Forsvaret, enten som fastansat eller som en del af reserven, skal du, udover en kandidatgrad i medicin og den 1-årige kliniske basisuddannelse, supplere din civile uddannelse med Forsvarets militærlægeuddannelse.

 

Uddannelsen tager 2 år og består af 6 måneders undervisning ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse i Aarhus efterfulgt af 18 måneders gavntjeneste. På uddannelsen lærer du at begå dig i det militære sundhedssystem, og du bliver i stand til anvende principper og procedurer, der gør sig gældende heri.

 

Læs mere om militærlægeuddannelsen her

 

 

Spørgsmål og svar

Som nyudnævnt militærlæge bliver du militær reservelæge med rang af premierløjtnant-R (R = af reserven).

Ansættelse sker i henhold til den gældende overenskomst.

24 måneder bestående af:

 • 6 måneders undervisning
 • 18 måneders gavntjeneste
 • Bestået bachelorgrad i medicin.
 • Bestået kandidatgrad i medicin.
 • Dansk autorisation til at arbejde som læge.
 • Du skal kunne erklæres fuldt egnet til international udsendelse, dvs:
  • Bestå Forsvarets fysiske basistest.
  • Erklæres egnet ved helbredsundersøgelse.
  • Erklæres egnet ved psykologsamtale.
  • Gennemføre ansættelsessamtale.
  • Kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Hemmelig" (HEM).
 • Vi ser derudover gerne, at du har minimum 1 års introduktionsuddannelse.

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser i Åbyhøj, Aarhus.

Nej, det er ikke et krav, at du har gennemført et værnepligtsforløb. Som en del af din militærlægeuddannelse får du en militær basisuddannelse, der er målrettet det sundhedsfaglige område.

Ved gavntjenesten kommer du ud at bruge teorien i praksis. Gavntjenesten er individuelt tilrettelagt og kan blandt andet omfatte sejlads med Søværnets skibe, infirmeritjeneste, search-and-rescue (eftersøgning og redning / SAR) med Flyvevåbnets redningshelikoptere samt 2-3 måneders international tjeneste. Desuden er der mulighed for studievirksomhed i begrænset omfang.

Længden på udsendelser varierer. Læger er typisk udsendt i 2-3 måneder ad gangen.

Sidst opdateret 24. november, 2020 - Kl. 17.36