To tandlæger fra Forsvaret på arbejde i klinikken

 

Opgaver ud over det sædvanlige

Forsvarets tandlæger har særlig ekspertise inden for godkendelse og behandling af personel, der udsættes for trykforskelle såsom dykkere og flyvende personel.

 

Som tandlæge i Forsvaret er der også mulighed for efteruddannelse, der gør dig i stand til at udføre retsodontologiske identifikationer i samarbejde med Syddansk Universitet og Politiet.

 

Tværfagligt miljø

Som tandlæge i Forsvaret ansættes du i en militær stilling med fast tjeneste ved et af de fem infirmerier rundt om i Danmark. Infirmeriet er en kombineret læge- og tandklinik, hvor du bliver en del af et samlet sundhedsfagligt miljø bestående af tandplejere, klinikassistenter, læger, sygeplejersker m.fl.

 

Uddannelse

Vil du arbejde som tandlæge i Forsvaret, skal du supplere din uddannelse med en basis militæruddannelse, der er målrettet det sundhedsfaglige område. Uddannelsen ruster dig til de særlige opgaver og forhold, du møder som sundhedsfaglig medarbejder i et militært miljø. Du opnår grundlæggende viden om Forsvarets organisation og opbygning, ligesom du lærer om humanitær folkeret, skyt- og felttjeneste med mere.

 

Du kan læse mere om den militære basisuddannelse her

 

Portræt af tandlæge i Forsvaret

Portræt af tandlæge i Forsvaret

 

Spørgsmål og svar

Ansættelse sker i henhold til den gældende overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Forsvaret.

 • Dansk tandlægeautorisation.
 • For afdelingstandlæger gælder, at man skal have tilladelse til selvstændigt virke.
 • Du skal kunne erklæres fuldt egnet til international udsendelse, dvs:
  • Bestå Forsvarets fysiske basistest.
  • Erklæres egnet ved helbredsundersøgelse.
  • Erklæres egnet ved psykologsamtale.
  • Gennemføre ansættelsessamtale.
  • Kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Hemmelig" (HEM).

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser i Åbyhøj, Aarhus.

Fem ugers sammenhængende uddannelse bestående af:

 • Undervisning: 20 dage
 • Øvelser: 5 dage

Nej, det er ikke et krav, at du har gennemført et værnepligtsforløb. Som en del af din ansættelse får du en militær basisuddannelse, der er målrettet det sundhedsfaglige område.

Vil du vide mere, kan du kontakte os på tlf. 72 81 81 04 eller mail: FSK-U-MMU05@mil.dk

Sidst opdateret 7. juli, 2020 - Kl. 21.16