Grafik af F-35 over København.

Grafik af F-35 over København. Grafik: Forsvarsministeriet, redigeret af Flyverkommandoen.

De aldrende F-16 fly skal på pension

De danske F-16 fly har snart aftjent deres værnepligt. Når de forventeligt udfases i perioden 2020-2024, har de fløjet i mere end 40 år, og de nærmer sig grænsen for, hvor mange flyvetimer, der er tilbage i dem i tjenesten for Danmark.


Derudover er mange af de lande, der også har F-16 og som vi normalt i Danmark samarbejder med, på vej til at erstatte deres F-16 fly med eksempelvis F-35. Hvis ikke Danmark anskaffer nye kampfly, vil vi over tid skulle stå alene med stigende omkostninger til anskaffelse af nye reservedele, opdateringer og vedligeholdelse af flyene. En levetidsforlængelse af F-16 vil derfor samlet set være forbundet med betydelige operative, tekniske og økonomiske udfordringer.

 

Kampflyets opgaver bliver at bidrage til overvågning af dansk og tilstødende luftrum, afvisning af krænkelser af dansk luftrum samt forebyggelse af konflikter og krig.


NATO-forpligtigelser

Med anskaffelsen af nye F-35 kampfly fortsætter Danmarks nuværende operative kapacitet inden for kampfly og sikrer, at Danmark fortsat har handlefrihed og evnen til at hævde dansk suverænitet. Derudover sikres evnen til at kunne indsættes i internationale operationer på niveau med forpligtelserne i forhold til NATO’s krav og ultimativt bidrage til NATO’s kollektive forsvar af dansk og allieret territorium.

 

Danmarks muligheder for som suveræn stat at varetage egen sikkerhed og danske interesser afhænger af Forsvarets evne til at opretholde fleksible og effektive kapaciteter, herunder kampfly.

 

Nye kampfly er en den af forsvarsaftale

Det er politisk bestemt, at kampfly fortsat skal være en del af det danske forsvar og løse opgaver, som bidrager til varetagelsen af danske sikkerhedspolitiske interesser - såvel nationalt som internationalt. Dette fremgår nærmere konkret af 'Aftale på Forsvarsområdet 2013-2017', at Danmark også fremadrettet skal råde over en kampfly.

 

Baggrunden for forsvarsaftalens fokus på nye kampfly er blandt andet beretningen fra Forsvarskommissionen af 2008 og forsvarsforliget 2010-2014. Disse konstaterede et fortsat dansk sikkerhedspolitisk behov for kampfly til suverænitetshævdelse af det nationale luftrum, overvågning af nationalt interesseområde, samt mulighed for udsendelse af kampfly til internationale opgaver.

 

Der er enighed om at anskaffe 27 F-35A Lightning II kampfly og at finansiere anskaffelsen inden for Forsvarets ramme – med ambitionen om at det ikke går ud over den operative evne.

 

'New Fighter Program'

I arbejdet mod at forberede det bedst mulige beslutningsgrundlag for anskaffelsen af nye kampfly blev Nyt Kampfly Program (New Fighter Program, heraf forkortelsen NFP) oprettet i marts 2013. Nyt Kampfly Program var i begyndelsen en integreret del af Forsvarsministeriets departement indtil januar 2017, og havde blandt andet til opgave at evaluere de tre kampfly-kandidater inden for fire grundlæggende områder: strategiske, militære, økonomiske og industrielle forhold.

 

Den 1. januar 2017 overtog Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse programmet med det formål, at færdiggøre anskaffelsen af de nye F-35A Lightning II kampfly. Programmet er nu kendt som F-35 Kampflyprogram, og er ansvarlig for anskaffelsen af F-35 kampflyene.

 

Partierne bag aftalen

Regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik den 9. juni 2016 en aftale om nye kampfly til erstatning for F-16. Sidenhen har Det Konservative Folkeparti tilsluttet sig aftalen.

Sidst opdateret 21. oktober, 2020 - Kl. 15.58