Norsk F-35 letter fra Flyvestation Skrydstrup.

Norsk F-35 letter fra Flyvestation Skrydstrup i forbindelse med demonstrationsflyvningen den 22. maj 2019. Foto: Forsvaret.

Den afsluttede typevalgsproces blev påbegyndt i 2013, og var en genopstart af en tidligere typevalgsproces, som blev sat i bero i 2010. Beslutningen i 2010 om at udskyde den oprindelige typevalgsproces blev truffet med henvisning til, at det var muligt at anvende F-16 flyene længere end oprindeligt planlagt. I den afsluttede typevalgsproces indgik Eurofighter, F-35A Joint Strike Fighter og F/A-18F Super Hornet.

 

Formål med processen

Formålet med processen frem til typevalget var at skabe det bedst mulige grundlag for en politisk beslutning om typevalg blandt de tre deltagende kampflykandidater. Typevalgsprocessen skulle danne grundlag for, at der efter typevalg kunne indledes forhandlinger med den valgte kandidat om en efterfølgende anskaffelse. Desuden var det en del af typevalgsprocessen at fastlægge de økonomisk og operativt mest gunstige ud- og indfasningstidspunkter for kampflyene.

 

 

Fakta om F-35

F-35A Lightning II.

Danmark har i alt købt 27 stk. F-35A.

21 af dem vil operere fra Flyvestation Skrydstrup, mens seks af dem vil have permanet ophold i USA. Her vil de blive brugt til træning, omskoling og uddannelse af nye danske piloter.

Der findes tre forskellige typer af F-35. Der findes en A, B og C version. A-versionen er standardversionen, og det er den, som Danmark har købt.

De nye F-35 kampfly får base på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland, hvor de skal flyve og operere fra.

Lockheed Martin.

Sidst opdateret 15. oktober, 2020 - Kl. 11.56