Esbern Snare

Fregatten Esbern Snare i Guineabugten. Foto: Anders Fridberg/Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

 

Gulf of Guinea-missionen - Guineabugten ud for det vestlige Afrika

 

Korrektion: Forsvaret har den 2. december udsendt en rettelse af antallet af standsede pirater fra otte til ni. Læs mere.


Sidste uges altdominerende begivenhed for besætningen på fregatten Esbern Snare var hændelsen onsdag den 24. november, hvor skibsbidraget kom i ildkamp med en gruppe pirater.

 

Hændelsen har medført, at Esbern Snare nu behandler en såret pirat på skibets hospital, mens yderligere tre opholder sig i skibets tilbageholdelsesfaciliteter. De frihedsberøvede pirater har det efter omstændighederne godt. De afdøde er efter en respektfuld ceremoni ved skibets præst anbragt under køl. Dette er både af sundhedsfaglige hensyn og for at sikre muligheden for evt. senere overdragelse af de afdøde.

 

Den ene af specialoperationsbidragets RHIB’er blev beskadiget af skud under ildkampen. Der er tale om skader i selve skroget og i en ponton. Begge dele bliver repareret ombord, og skibet har fortsat mulighed for at indsætte specialoperationsbidraget, hvis der igen opstår behov for det.

 

Esbern Snare fortsatte sin patruljering i operationsområdet efter hændelsen, og ud over de daglige rutiner ombord, blev dagene brugt til at bearbejde og debriefe.


Besætningen har været samlet i de grupper, som de var indsat i under hændelsen, for at tale deres oplevelser igennem. Enkelte er påvirkede af hændelsen, men det overordnede billede er, at besætningen har det godt. Efterbearbejdelsen forsætter i den kommende tid med støtte fra krisepsykologer fra Veterancentret, der kom ombord søndag og sejler med i en periode.

 

Lørdag gik Esbern Snare i havn i Tema i Ghana for at genforsyne og foretage en mindre udskiftning af personel. Søndag aften afgik fregatten fra Tema og satte kursen mod patruljeområdet.

 

Baltic Air Policing – Siauliai, Litauen


Mandag og tirsdag i sidste uge blev Armed Forces Day i Litauen fejret ved overflyvninger af forskellige litauiske byer. Mandag var det Klaipeda sammen med det protugisiske bidrag, og tirsdag var det Kaunas.

 

Efter overflyvningerne blev der trænet støtte til enheder på jorden, og der blev også trænet luftkamp to mod to mod de portugisiske F-16.

 

Grundet tidligere ugers dårlige vejr og aflyste flyvninger blev der gennemført træningsflyvninger om sødangen.

 

Bidraget har påbegyndt overdragelsen til det polske bidrag, som skal afløse danskerne.

 

Der har ikke været skarpe aktiveringer den seneste uge.

 

Der er dags dato fløjet 65 patruljeflyvninger, hvor af 13 har været skarpe aktiveringer.

 

De danske F-16 bidrog i sidste uge til fejringen af Armed Forces Day ved overflyvning af forskellige litauiske byer.

De danske F-16 bidrog i sidste uge til fejringen af Armed Forces Day ved overflyvning af forskellige litauiske byer. Foto: Forsvaret.

 

NATO Mission Iraq – Irak


Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 38 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel med chefen for missionen generalløjtnant Michael Lollesgaard.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til tre møder inden for den internationale zone (Green zone) og 13 møder uden for den internationale zone (Red Zone). Hertil har enheden gennemført otte rekognosceringsture og to ture til skydebanen.

 

Det danske Close Protection Team har eskorteret til tre møder inden for den internationale zone og tre møder uden for den internationale zone.

 

De internationale bidrag til sikringsstyrken er repræsenteret ved estiske, spanske og polske sikringsdelinger, som under danske ledelse har gennemført syv ture inden for den internationale zone og 10 ture udenfor.

 

Vejret er forsat behageligt med temperaturer omkring de 25 grader i dagtimerne og omkring 15 grader i aftentimerne. Det er dermed langt fra de uudholdelige irakiske temperaturer, som holdet har oplevet tilbage i juli og august. Dagene går med modtagelse af nye opgaver, forberedelser, pakning af biler og gennemførsel af opgaver, hvorefter grupperne returnerer til lejren og afslutter dagens opgaver.


Fritid bruges på træning og socialt samvær.


Holdet kommer til at tilbringe julen i Irak, og julegaver hjemmefra er begyndt at ankomme til lejren.

 

Helikopterdetachementet – NATO Mission Iraq, Al Asad-luftbasen i Irak


Helikopterbidraget har den seneste uge gennemført fire missioner, alle fra Al Asad-luftbasen til Bagdad.

 

Det danske bidrag forsætter og udbygger samarbejdet med det amerikanske og det spanske task force på basen. På seneste flyvning søndag blev der på missionens første del fløjet en formation med fire helikoptere bestående af en dansk Merlin og tre amerikanske Black Hawk helikoptere.

 

På ugens fire missioner er der flyttet 113 personer og 3143 kg gods med en samlet flyvetid på 9 timer og 35 minutter.

 

De tre amerikanske Black Hawks fløj søndag i formation med en danske EH101 Merling helikopter i forbindelse med opgaveløsningen.

De tre amerikanske Black Hawks fløj søndag i formation med en danske EH101 Merling helikopter i forbindelse med opgaveløsningen. Foto: Forsvaret.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA


De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander fortsat positioner i det amerikanske control- og varslingscenter, hvorfra flymissioner i rammen af Operation Inherent Resolve i mellemøsten koordineres.

 

Ud over operative vagter i kontrol- og varslingscentret har den forgangne uge har blandt andet stået på besøg hjemmefra af repræsentanter fra Air Control Wing, som er den enhed i Flyvevåbnet, der står for at uddanne og udsende personel til bidraget.

 

727th Expeditionary Air Control Squadron med callsign ’KINGPIN’ har i en længere årrække været placeret på Al Dhafra Air Base i Abu Dhabi, og Danmark har siden 2015 haft operatører udsendt til Al Dhafra Air Base for at støtte operationerne i Irak og Syrien. I foråret 2021 flyttede eskadrillen til Shaw Air Force Base i South Carolina, USA. Det blev af folketinget besluttet, at det danske operatørbidrag skulle flytte med for fortsat at deltage i Operation Inherent Resolve.