essn kanon 35mm

Esbern Snare har igen været i aktion i Guineabugten.

Af Forsvarskommandoen

 

Gulf of Guinea-missionen – Guineabugten ud for det vestlige Afrika

Om aftenen mandag den 13. december var Esbern Snare igen indsat i en skarp mission i farvandet ud for det vestlige Afrika. Læs mere om missionen her.  Alle danske soldater er uskadte efter missionen. 

 

Udover den skarpe mission har besætningen primært brugt den seneste uge på at afholde vedligeholdende øvelser. Det er blandt andet blevet til natskydning og proceduretræning for skytter på tungt maskingevær.

 

Derudover fortsætter Esbern Snare patruljeringen i operationsområdet.

 

Som en del af debriefingen af besætningen efter hændelsen med pirater den 24. november, har Esbern Snare haft to militærpsykologer fra Veterancentret ombord. De er efter samtaler med besætningen nu returneret til Danmark.

 

Tirsdag den 7. december var forsvarschef, general Flemming Lentfer, på virtuelt julebesøg hos besætningen. Besøget foregik af praktiske grunde over videoforbindelse, hvor repræsentanter fra besætning og delbidrag sammen med kollegaer fra en række andre missioner fik en kort julebriefing om den aktuelle situation i Danmark og i vores europæiske nærområde.

 

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, der er tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander en række poster i det amerikanske Control and Reporting Centre. Herfra koordinerer og kontrollerer soldaterne flymissionerne, der foregår i Mellemøsten under Operation Inherent Resolve.

 

Bidraget har i den seneste uge haft besøg af chefen for Air Control Wing, oberstløjtnant Dan H. Hansen samt wingens chefsergent, Kristian Venø. Besøget gav et indblik i arbejdet og samarbejdet med blandt andet de amerikanske kolleger.

 

Gæsterne fra Danmark var blandt andet med på vagt sammen med de danske operatører. På den måde fik de et helt konkret indblik i både de operationer, der afvikles fra kontrolcentret, og de opgaver de danske operatører løser på daglig basis i operationscentret.

 

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget – Al Assad Airbase, Irak

Helikopterbidraget har i den seneste periode gennemført fire flyvninger. To af flyvningerne var testflyvninger i forlængelse af vedligeholdelse. Derudover har de fløjet to missioner i samarbejde med spanske Task Force Toro. Missionerne gik til Erbil og Bagdad.

 

Der er på de to missioner blevet fragtet 1115 kg gods med en sammenlagt flyvetid på knap syv timer.

 

eh101 i solnedgang AAAB

En af de spanske Cougar helikoptere på Al Asad Airbase, Irak. Foto: NMI

nmi1 mu50 2021

Parade ved NATO Mission Iraq i den forløbne uge. Foto: NATO Mission Iraq

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har i den forgangne uge gennemført i alt 19 ture i den internationale zone og 36 ture udenfor den internationale zone. Derudover er der gennemført ture til skydebanen med henblik på vedligeholdende træning.

 

NMI Lollesgaard

Chefen for NATOs mission i Irak, generalløjtnant Michael Lollesgaard.

Fredag den 10. december blev der afholdt parade, hvor tilgående hold blev budt velkommen - herunder det danske Hold 3. Den øverste militære chef for missionen, danske generalløjtnant Michael Lollesgaard, bød soldaterne velkommen og betonede i sin tale, at de forskellige bidrag er i missionen for at støtte irakerne med blandt andet opbygning af landets centraladministration. Generalløjtnanten understregede, at man først på sigt kan se effekterne af det vigtige arbejde, der leveres i dag.

 

NMIparade

NMI parade i Irak.

Fakta

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret har fra november 2021 til april 2022 udsendt et skibsbidrag til Guineabugten for at forbedre sikkerheden til søs i internationalt farvand og imødegå piratangreb. 

 

Skibsbidraget består af fregatten Esbern Snare med tilhørende helikopter, specialoperationsstyrker og militærpoliti. Bidrager omfatter op til ca. 175 personer.