agenor

Styrkechefen for AGENOR, flotilleadmiral Anders Friis, tager afsked med FS Guépratte. (Foto: PAO FHQ)

Af Forsvarskommandoen

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater
I den forløbne uge var der vagtskifte til søs for Operation AGENOR. Den franske fregat FS Guépratte, der har været en del af operationen i 12 uger, er blevet afløst af en anden fransk fregat, FS Languedoc. I løbet af sin tid i AGENOR har FS Guépratte gennemført 16 passager af Hormuz-strædet for at støtte handelsskibenes frie og sikre sejlads.

For afløserenes vedkommende er det ikke nyt at være en del af AGENOR. FS Languedoc har nemlig tidligere været en del af operationen, blandt andet sammen med den danske fregat HDMS Iver Huitfeldt, der var en del af AGENOR i efteråret 2020. Nu er FS Languedoc så tilbage og klar til at fortsætte det gode arbejde til søs.

 

 

franske Languedoc

Den franske fregat FS Languedoc, der nu indgår i Operation AGENOR.
(Foto: PAO FS Languedoc)

 

Resolute Support – Afghanistan
Ved siden af nedpakning er der den forgangne uge gennemført medaljeparader for det internationale militærpoliti-bidrag, et stabsbidrag og sikrings- og eskortebidraget. Derudover har bidraget haft besøg af den danske ambassadør i Afghanistan, Nathalia Feinberg.

 

Ambassadøren talte med de forskellige danske enheder, og til morgenappel holdt ambassadøren en kort tale, hvor hun takkede de danske styrker for deres indsats og ønskede en god rejse hjem til Danmark, når den tid kommer. Hun var desuden spændt på, hvordan situationen vil udvikle sig i Afghanistan, når NATO afslutter missionen i landet.

 

nnnn

Den danske ambassadør i Afghanistan, Nathalie Feinberg, holder tale ved morgenappel i basen ved Hamid Karzai International Airport (HKIA).

nnnnn

Chefen for det danske bidrag, chefen for de danske sikringsstyrker og den danske ambassadør.

 

NATO Mission Iraq – Rådgivningsbidraget i Bagdad i Irak
Det danske bidrag har i den seneste uge gennemført 60 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad. Aktivitetsniveauet har været stigende siden Hold 2’s ankomst.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til seks møder inden for den internationale zone (Green zone) og 15 møder uden for den internationale zone (Red Zone). Der har været tre ture til skydebanen.

 

De internationale bidrag til sikringsstyrken, som er under dansk ledelse, har gennemført 10 ture i Green Zone og 26 ture i Red Zone. Sikringsstyrken var samlet for første gang i sidste uge under Hold 2’s kommando og består i dag af en dansk, polsk, spansk og estisk deling.

 

foflyv

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget på Al Asad Air Base i Irak
Helikopterbidraget har fortsat arbejdet på at udbygge relationer med partnere på basen. Blandt andet har en amerikansk enhed, Task Force Coyote, besøgt bidraget, og helikopterbidragets chef har holdt møde med chefen for det polske kontingent.

 

ywallll

Der arbejdes stadig på at opbygge Camp Mjølner, hvor den primære opgave er at opsætte den ydre fysiske beskyttelse af Mjølner i form af betonvægge.

 

 

moto

Logistikafdelingen har den seneste uge gennemført sit første større vedligehold, da der skulle skiftes motor på den ene helikopter. Motorskift i missionsområdet er ikke unormalt, da klimaet i ørkenen udgør en særlig udfordring for mekanik og elektronik, men særligt motorerne er udsat for øget slid på grund af støv og sand i luften.

 

Der er gennemført en flyvning i den seneste uge.

 

 

gunex

Absalon gennemfører skydninger ud for Portugals kyst.

 

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordatlanten og Østersøen
SNMG1 med fregatten Absalon har de seneste uger opereret og vist tilstedeværelse ud for Portugals kyst. Som led i styrkens beredskab har den deltaget i en omfattende NATO-øvelse kaldet Steadfast Defender. I forbindelse med øvelsen har SNMG1 blandt andet samarbejdet med NATOs anden stående fregatstyrke, SNMG2, der normalt opererer i Middelhavet og med en britisk hangarskibsgruppe med det nye hangarskib HMS Queen Elizabeth i spidsen.

Øvelsen indeholdt elementer, hvor styrken skulle beskytte vigtige forsyningslinjer til søs. Efter afslutningen af øvelsen patruljerede styrken mod Danmark, og der blev på Absalon gennemført et internt træningsprogram med fokus på havariindsats med førstehjælp, brandslukning og lækagestopning ved omfattende vandindtrængning.

 

Efter et forsyningsophold i Frederikshavn i weekenden er SNMG1 og Absalon igen på havet og deltager nu i øvelse BALTOPS. Opholdet i Frederikshavn blev benyttet til at genforsyne og vaccinere besætningen mod covid-19 for at kunne opretholde et højt beredskab til at varetage Danmarks og NATOs interesser på trods af den globale pandemi.

 

BALTOPS gennemføres i år for 50. gang og bidrager til at vise NATOs tilstedeværelse og styrke sikkerhedssamarbejdet i Østersøregionen. På de første dage af BALTOPS trænes der intensivt i klassiske discipliner inden for maritim krigsførelse. Det vil sige bekæmpelse af fjendtlige skibe, beskydning af kystnære mål med styrkens våbensystemer, forsvar af flådestyrken mod luftangreb og bekæmpelse af fjendtlige ubåde.

Der deltager 18 forskellige nationer i øvelsen, men de mange års tætte samarbejde inden for NATO, samt med regionale nationer uden for alliancen, som Sverige og Finland, sikrer, at koordination og den fælles indsats i øvelsen forløber smidigt og uden større udfordringer. BALTOPS forløber de næste to uger, og det vil til tider være muligt at se de mange krigsskibe fra de danske kyster i den kommende tid.

 

snmg1flaad

Absalon og SNMG1 som del af den samlede NATO-styrke under Steadfast Defender.

 

fr4derhavn

Absalon forlader Frederikshavn.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA
De danske kontrol- og varslingsoperatører indgår fortsat i døgnbemandingen ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force-basen i staten South Carolina.

 

De danske operatører arbejder på vagthold om natten og formiddagen, hvor der erfaringsmæssigt er mest travlt i missionsområdet, idet operationstempoet normalt er højere end om natten. Det vidner om stort erfaringsniveau og stor tillid til vores danske operatører, hvoraf tre har fået instruktørstatus.