Absalon nedkæmper mål i land.

Absalon nedkæmper mål i land under den årlige BALTOPS-øvelse. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) i Nordatlanten og Østersøen

Absalon og den stående NATO-flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen, SNMG1, deltager i øjeblikket i den store årlige øvelse Baltops. Det sker i farvandet omkring Danmark og i Østersøen.

 

I alt deltager omkring 40 skibe, 60 fly og 4000 soldater i øvelsen, der fortsætter indtil sidst på ugen.

 

Som en del af Baltops har Absalon sammen med resten af styrken bekæmpet fjendtlige fly og undervandsbåde og gennemført eskorte af amfibieskibe gennem de danske stræder, der i scenariet var fjendtligt farvand med minefelter og en trussel fra fly og små fjendtlige fartøjer. Højdepunktet på ugen var, da NATO-flådestyrken med Absalon nedkæmpede mål i land efter anmodning om ildstøtte fra NATO-tropper i land.

 

Allierede soldater fra NATOs fremskudte mission i Baltikum og Polen, kaldet enhanced Forward Presence, og Absalons helikopter dirigerede ilden fra Absalons 127mm kanon.

 

 

Resolute Support, Afghanistan

De danske styrker i Afghanistan er fortsat i gang med at lukke missionen. Dette arbejde går planmæssigt.

 

Sikringsbidraget i Kosovo (KFOR)

Bevogtningsdelingen er indsat som sikringsstyrke i lejren Camp Novo Selo i det nordlige Kosovo. Her har det danske kontingent ansvaret for at beskytte de andre nationer, der er indsat i KFOR.

 

Den danske bevogtningsdelings kerneopgave er force protection, altså beskyttelse af det personel og materiel, der findes Camp Novo Selo. Én af måderne, som bevogtningsdelingen løser denne opgave på, er at køre patruljer både i og uden for lejren. På denne måde kan bevogtningsdelingens soldater hele tiden være til stede og derved gribe ind overfor eventuelle uregelmæssigheder eller brud på sikkerheden.

 

Soldatene er både uddannet og udrustet til at løse små og større opgaver.

Soldatene er både uddannet og udrustet til at løse små og større opgaver. Foto: Forsvaret

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 81 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til otte møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 22 møder udenfor den internationale zone (Red Zone). Der har været to ture til skydebanen.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskortekompagniet er fordelt over lettiske, spanske og polske sikringsdelinger, som under danske ledelse har gennemført 16 ture i Green Zone og syv ture i Red zone.

 

HELDET har den seneste uge gennemført 50 og 100 flyvetimerseftersyn på den ene helikopter. Gennemførelsen af vedligehold på helikopterne er altid forbundet med en vis spænding, da man først rigtig får klarhed over opgaven, efterhånden som eftersynet skrider frem og eventuelle fejl dukker op. Helikopteren kom gennem eftersynet uden bemærkninger og kan derfor meldes operativ igen efter en succesfuld prøveflyvning.

 

Den sidste beton er støbt, og dermed kan den anden hangar snart tages i brug. Den vil dog indtil videre være uden porte, som forventes opsat i efteråret.

 

Sidste støbning af beton er netop færdig.

Sidste støbning af beton er netop færdig. Foto: Forsvaret

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører fra hold 26 indgår fortsat i 24/7 operationerne ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force basen i staten South Carolina.

 

Det danske bidrag støtter fortsat afviklingen af de mange OIR luftoperationer under kaldenavnet ”Kingpin” sammen med USA og tre andre koalitionspartnere; England, Australien og Canada.

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet, De Forenede Arabiske Emirater

I den forløbne uge var skibsledelsen fra den franske fregat FS Languedoc på besøg hos føringsstaben i land. FS Languedoc er for nylig blevet en del af Operation AGENOR, og selvom skibet og en stor del af besætningen tidligere har været med i operationen, så var det vigtigt for skibsledelsen at blive opdateret på den aktuelle situation. Det var ligeledes vigtigt for staben i land at få en fuld forståelse for, hvad skibet kan bidrage med i operationen.

 

Udover den gensidige opdatering og udveksling af informationer var der også et andet mindst lige så vigtigt formål med besøget: At lære hinanden at kende. Den personlige relation vil altid være det bedste fundament for et godt samarbejde og den sikreste vej til en hurtig og smidig integration.

 

Skibsledelsen fra den franske fregat FS Languedoc på besøg hos AGENOR-staben i land.

Skibsledelsen fra den franske fregat FS Languedoc på besøg hos AGENOR-staben i land. Foto: Public Affairs Officer, French Headquarters

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.

Operatører fra Flyvevåbnet bidrager til koalitionens luftoperationer. De er udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. Det danske bidrag omfatter også et stabsbidrag til koalitionens hovedkvarter. 

 

Læs mere om det danske bidrag til kampen mod ISIL.

 

Danmark har bidraget til Kosovo Force (KFOR) siden 1999. Hovedopgaven for de i dag cirka 35 danske soldater i Kosovo Force (KFOR) er bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. De danske soldater løser også opgaver i KFOR's hovedkvarter i Pristina.