luftrum Lolland

F-16 vil være blandt de mange flytyper, der vil markere regeringsjubilæet, ved at overflyve Kongeskibet Dannebrog i Storebælt ud for Korsør. Her overflyves Kongeskibet i august 2018 ved Lolland. Foto: Lars Richter / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Markeringen af regeringsjubilæet består af en overflyvning af Kongeskibet Dannebrog i Storebælt med alle flytyper i Flyvevåbnet og en flådeparade med næsten alle Søværnets skibstyper. Ombord på Kongeskibet er Hendes Majestæt Dronningen og Forsvarschefen, som efter paraden til søs vil sejle til Flådestation Korsør, hvor Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet alle er repræsenteret i en militærparade med taler og musik.

Militærparaden vil blive overværet af skolebørn fra Slagelse Kommune, ansatte på flådestationen samt et særligt inviteret publikum fra blandt andet lokale idrætsforeninger og lokale borgere, der har fået plads til paraden gennem lodtrækning om billetter.

Live streaming
Paraderne til søs foregår ud for Korsør og kan ses fra land, hvis vejret tillader det. Resten af landet kan følge med på Forsvarets digitale platforme, hvor først fly- og flådeparaden i Storebælt vil blive streamet live. Efter en pause vil også militærparaden og talerne på land blive streamet.

akvaral

Sidst Dronningen oplevede en ”Steam Past” var 20. april 1990 i Øresund i forbindelse med regentens 50 års fødselsdag. (Her illustreret med akvarel af S. Kiefer.)

Presse, der ønsker at dække markeringen, bedes kontakte pressevagten i Forsvarskommandoen på mail: fko-presse@mil.dk eller telefon 70 20 04 40 inden torsdag den 25.august kl. 12.00.


Overordnet tidsplan for den 29. august 2022
07.30 – 09.30 Publikum, presse og deltagere ankommer.

Live stream:
09.00 – 09.05 Overflyvning af Dannebrog
09.05 – 09.25 Flådeparade

Live stream:
10.30 – 11.25 Parade med taler af de tre værnschefer


Fakta:

I flyparaden indgår 10 F-16 kampfly, Hercules C-130J, Challenger CL-604, to Merlin EH-101, Seahawk MH-60R, tre Fennec AS-550 og ni Saab T-17.


I flådeparaden deltager fregatterne Niels Juel, Absalon og Esbern Snare, inspektionsskibet Thetis, dykkerskibet Søløven, to patruljefartøjer af Dianaklassen, miljøskibene Gunnar Seidenfaden og Marie Miljø, to standardfartøjer af Holmklassen og de to skoleskibe Svanen og Thyra.


Publikum på kajen er 600 inviterede skolebørn fra Slagelse Kommune, 300 ansatte fra Flådestation Korsør samt 90 særligt inviterede fra Kongehuset, Forsvaret, Slagelse Kommune m.v.


Økonomi:

  • Overflyvning - 652.780 Kr.
  • Flådeparade – 1.040.500 Kr.
  • Parade – 90.100 Kr.
  • Frokost – 13.800 Kr.
  • Gæster – 226.000 Kr.
  • Presse – 185.880 Kr.

I alt – 2.209.060 Kr.