Skilt ved den danske lejr i Letland

Skilt ved indgangen til den danske lejr i Letland, hvor de omkring 750 danske soldater har deres base. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Helikopterbidrag til Frontex - Slovakiet

Fennec-bidraget, der deltager i Frontex Joint Operation Terra, støtter Slovakiet med at kontrollere illegale migrant-strømme og med at håndtere kriminalitet på tværs af EUs ydre grænse mod Ukraine.

 

Bidraget er blevet godt modtaget af de lokale politimyndigheder hvis muligheder for at overvåge grænseregionen mod Ukraine forbedres med det danske helikopterbidrag.

 

Bidraget består af besætningsmedlemmer og nødvendigt støttepersonel til at varetage opgaven både operativt og logistisk. Der er i den seneste periode affløjet ni missioner. Det giver en flyvetid på godt 21 timer.

 

 

NATOs Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I de foregående uger har forkommandoet og de faglige kapaciteter knoklet for at komme så langt som muligt med klargøring af lejrfaciliteterne, inden hovedstyrkens ankomst til Adazi Military Base i Letland.

 

Soldater bygger lejr i Letland

Soldater knokler for at gøre lejren klar. Foto: Forsvaret

Det danske styrkebidrag, NFP Hold 1, består af 750 soldater, hvoraf knap halvdelen kommer fra 1. Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet. Bataljonen er suppleret med en opklaringsdeling fra 3. Opklaringsbataljon hjemmehørende på Bornholm, en forsynings- og transportdeling og en sanitetsdeling fra Trænregimentet samt elementer fra et ildstøttebatteri fra Danske Artilleriregiment. Det øvrige bidrag består af et logistikkommando, et nationalt støtteelement og et Militærpoliti-detachement fra Trænregimentet, et IT-detachement fra Føringsstøtteregimentet samt en stab og et stabselement til den lettiske brigade med personel fra alle grene af Hæren.

 

Siden ankomsten har de danske soldater haft hænderne fulde. Ud over at skulle finde sig til rette og etablere sig i Adazi Military Base og den store teltlejr, der nu er navngivet Camp Niflheim, har danske soldater også deltaget i to parader og ageret værter for to besøg fra Danmark.

 

Danske soldater viser udstyr frem

Onsdag den 4. maj markerede Letland løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1990 med en stor militærparade. Selv om de danske soldater fra kampbataljonens mekaniserede infanterikompagni knap nok var landet, formåede enheden at få sendt to Piranha-mandskabsvogne og otte soldater til Saldus, hvor de dels indgik i paraden, dels stillede op og viste køretøj og udstyr frem. Foto: Forsvaret

Hold 1 i Letland forventer et stort rykind af militære og civile besøg, og i den forgangne uge fik enhederne en forsmag på, hvad der venter. Torsdag besøgte Hærens Tjenestegrensinspektør, brigadegeneral Henrik Lyhne, bidraget, og fredag var en stor dansk delegation med forsvarsministeren og forsvarschefen i spidsen på besøg hos de danske soldater.

Delegationen deltog indledningsvis i 1. Lettiske Mekaniserede Brigades velkomstparade og den formelle overdragelse af kommandoen over dele af det danske bidrag. Derefter besøgte delegationen Camp Niflheim, hvor soldaternes engagement og entusiasme i forbindelse med at indrette lejren imponerede gæsterne, som også talte repræsentanter fra Forsvarsudvalget.

 

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Tirsdag den 3. maj rejste Vikingkompagniets finskyttesektion, sanitetssektionen og bjærgningsgruppen fra logistikdetachementet sydpå til Adazi i Letland, for at deltage i Scoutspataljon/1. Estiske Brigades øvelse Gungnier.

 

Under øvelsen blev der øvet offensive og defensive aktiviteter i bataljonsramme som en yderligere forberedelse til øvelse Hedgehog, som skal løbe af stablen senere i år. Vikingkompagniets specifikke mål var at øve og gennemføre rekognosceringspatruljer forud for angreb og træne hurtig omstilling fra én taktisk situation til en ny taktisk situation - alle uddannelsesmål blev indfriet.

Kompagniet med støtteenheder forskød herefter tilbage til Tapa. Den resterende del af ugen har været anvendt til vedligeholdelsestjeneste samt yderligere uddannelse i Hærens Taktiske Kommunikationssystem.

 

De af Logistikdetachementets enheder, der ikke deltog i øvelsen, har gennemført motororienteringsløb i øvelsesterrænet i Soodla samt forberedelser til den kommende øvelse Hedgehog.

 

Det Nationale Støtteelement har forestået gennemførelsen af brevstemmeafgivelsen til afstemningen vedrørende Danmarks EU-forsvarsforbehold. NSE har forberedt logistisk kontaktbesøg fra Trænregimentet. Derudover varetager de leaverotationer med, hvad det kræver af logistik og koordinering. Det Nationale Støtteelement har en del soldater, der er udsendt i tremåneders-periode, hvilket kræver forberedelse af en overgangsfase. Depotet har deltaget i samarbejde med det britiske støtteelement, hvilket blev afsluttet med et socialt arrangement.

 

Militærpolitiet havde to soldater med i Letland for at levere støtte i forbindelse med forskydningen fra Tapa til Adazi. Her havde de mulighed for at møde og koordinere med kollegaerne fra Militærpolitiet udstationeret ved det nye danske bidrag i Letland. Militærpolitiet støttede endvidere den estiske forskydning med færdsels- og sikkerhedsmæssig eskortering.

 

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

I operationsområdet har vejret endnu en gang udfordret gennemførelsen af luftoperationerne den seneste uge, men der har ikke været andre overraskelser.

 

 

NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Det multinationale Force Protectionkompagni har i den forgangne uge gennemført 25 kørsler i zonerne fordelt på 8 i den internationale zone og 17 udenfor den internationale zone.

 

Soldater i Irak venter på at skulle brevstemme

Soldaterne venter på at afgive deres stemme. Foto: Forsvaret

Temperaturerne er støt stigende. Det tørre vejr har desværre også den negative konsekvens, at sandstorme blæser ind over Bagdad og efterlader et fint lag støv på alle overflader. Det minder soldaterne om, hvor vigtigt det er at holde døre og vinduer lukkede, da selv de mindste sprækker giver støvet adgang. Ikke desto mindre ser det smukt ud, når byen bliver indhyllet i en orange kappe.

 

Soldater brevstemmer

Den 8. maj blev der i Union III afholdt brevstemmevalg til den forestående folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Afstemningen foregik efter gældende regler med efterfølgende valgkage. Foto: Forsvaret

Fakta

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

De aktuelle danske bidrag til Frontex består af en Fennec-helikopter, et patruljebådsbidrag og personel, der medvirker til registrering af migranter i Middelhavsområdet. 

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.