Det danske finskyttehold opnåede samlet en andenplads, samt bedste individuelle finskytte og bedste individuelle pistolskytte.

Det danske finskyttehold i Estland opnåede samlet en andenplads plus bedste individuelle finskytte og bedste individuelle pistolskytte. Foto: Nikolaj Thide

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen - Enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

Ugens store begivenhed var fejringen fem års tilstedeværelse i eFP i Estland. Det danske bidrag deltog sammen med de britiske og franske bidrag - i alt 1.000 soldater i eFP Battlegroup parade i Tapa.

 

Den estiske forsvarsminister samt ambassadørerne fra England, Danmark og Frankrig holdt tale for soldaterne.

 

Det gennemgående tema var den sikkerhedspolitiske situation i det Baltiske område og en dybfølt tak til soldater fra det politiske niveau. Paraden blev dokumenteret af et stort presseopbud fra nationale og internationale medier.Det gennemgående tema var den sikkerhedspolitiske situation i det baltiske område og en dybfølt tak til soldaterne fra det politiske niveau. Paraden blev dokumenteret af et stort presseopbud fra nationale og internationale medier. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

I forbindelse med festlighederne havde chefen for det danske bidrag inviteret den danske ambassadør Kristina Miskowiak Beckvard til Tapa.

 

I forbindelse med festlighederne havde CH DANCON inviteret den danske ambassadør Kristina Miskowiak Beckvard til Tapa.Ambassadøren holdt foredrag om Estland og den dansk-estiske relation for hele det danske kontingent. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

De danske kampsoldater i Vikingkompagniet har for første gang i længere tid haft en hel uge på Tapa Kaserne og i øvelsesterrænet. Aktiviteterne har omfattet orienteringslære, o-løb og march, nærkamp, våbenomskoling samt yderligere uddannelse i Hærens taktiske kommunikationssystem.

 

Et finskyttehold og en instruktør har deltaget i Letlands internationale finskyttekonkurrence i Adazi med deltagelse af i alt 16 hold fra Estland, Letland, Litauen, Storbritannien, Italien og Spanien.

 

Logistikdetachementet har gennemført uddannelse i indsættelse på en kampplads, hvor der anvendes enten kemiske, bakteriologiske, radioaktive eller nukleare våben, en såkaldt CBRN-uddannelse. Der er gennemført vedligeholdelse af køretøjerne, og der er blevet afholdt et socialt arrangement ved værkstedet. Logistikdetachementet har endvidere været på skydebane i Tallinn og øvet nærkampsskydning samt skydning på bevægelige mål.  

 

Det Nationale Støtteelement har i denne uge planlagt logistisk kontaktbesøg. Brevafstemningen om EU-forsvarsforbeholdet er blevet afsluttet.

 

Militærpolitiet har haft en rolig uge med daglig tjeneste.

 

 

Helikopterbidrag til Frontex - Slovakiet

Fennec helikopterbidraget, som er afgivet til Frontex Joint Operation Terra, støtter Slovakiet med at kontrollere illegale immigrant-strømme og med at håndtere kriminalitet på tværs af EU’s ydre grænse mod Ukraine.

 

 

Fennec helikopterbidraget, som er afgivet til Frontex Joint Operation Terra, støtter Slovakiet med at kontrollere illegale immigrant-strømme, og med at håndtere kriminalitet på tværs af EU’s ydre grænse mod Ukraine.Tæt skov i grænseområdet. Det kræver et godt øje at udføre sin opgave i Slovakiet. Foto: Forsvaret

Hold 2 har netop afløst hold 1 og fortsætter opgaveløsningen. Bidraget består af besætningsmedlemmer og støttepersonel til at varetage opgaven både operativt og logistisk.

 

Bidraget har samlet set fløjet 32 missioner siden begyndelsen, i alt knap 90 timers flyvning.

 

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Efter ankomst af hovedstyrken er de danske soldater i Letland så småt ved at finde sig rette i teltlejren Niflheim og på den militære base i Adazi.

 

I Danmark gennemføres folkeafstemningen om Forsvarsforbeholdet den 1. juni, hvilket NFP-soldaterne af gode grunde ikke kan deltage i. I uge 19 var der derfor afsat to dage, hvor soldaterne kunne afgive deres stemme.

 

- Der var rigeligt at se til inden afrejse, så jeg prioriterede samvær med familien fremfor at bruge tid på at brevafstemme i Danmark. Men det er jo vigtigt at afgive sin stemme – en slags borgerpligt, siger seniorsergent Tom fra reparationsdelingen.

 

Arbejdet med at indrette lejrfaciliteter og etablere sig i området foregår fortsat sideløbende med enhedernes målrettede uddannelse og opdatering i forhold til udstationeringen i Letland.

 

Soldater fra Gardehusarregimentets 1. bataljon har gennemført opgavemarch i det store, lettiske øvelsesområde, og længere inde i terrænet har instruktører fra logistikkommandoet i halvanden uges tid gennemført køreuddannelse af alle kørere i kommandoet.

 

 

I en turnus bliver der prøvet kræfter med kørsel i det lette sand, som præger det lettiske øvelsesterræn. Kørerne får repeteret krævende discipliner som f.eks. slæbning, flotbringning, bugsering, brug af spil og terrænkørsel med kæder.I en turnus bliver der prøvet kræfter med kørsel i det lette sand, som præger det lettiske øvelsesterræn. Kørerne får repeteret krævende discipliner som f.eks. slæbning, flotbringning, bugsering, brug af spil og terrænkørsel med kæder. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

 

 

NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Det multinationale sikrings- og eskortekompagni har i den forgangne uge gennemført 56 kørsler i zonerne fordelt på 18 i den grønne zone og 38 i den røde zone.

 

Temperaturerne er fortsat på vej op og nærmer sig temperaturer på +40 grader celcius Bagdad - og dermed bliver Union III i stigende grad ramt af støvstorme, der er så tætte, at det til tider kan være svært at se bygningerne i lejren.

 

I den forgangne uge blev kommandoen for NMI-missionen overdraget fra den danske generalløjtnant Michael Lollesgaard til den italienske generalløjtnant Giovanni Iannucci. Selv om Danmark dermed har givet kommandoen videre til Italien, betyder det ikke, at Danmarks indsats i NMI mindskes. Danmark bidrager fortsat med stabsofficerer og et sikrings- og eskortebidrag. Læs mere på NATOs side om missionen (eksternt link).

 

Gennem missionen har kompagniets sanitetsfolk gennemført ugentlige sanitetstræning for at vedligeholde deres uddannelsesniveau. Træningen har været centreret om livreddende behandling og evakuering i rammen af Bagdad og Toyota Land Cruisers, som aktuelt er det grupperne arbejder i. Træningens sværhedsgrad er steget over ugerne fra helt rolige omgivelser i lejrens førstehjælpsklinik til mere udfordrende situationer i trange forhold, mørke og under situationer med flere skadede.

 

 

Realistisk øvelsesscenarie for sanitetssoldaterne.I denne uge kulminerede undervisningen i en afsluttende øvelse, hvor der blev simuleret et nedslag i lejren med otte hårdt tilskadekomne. Soldaterne gik koncentreret til opgaven. Foto: Forsvaret

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Den seneste uge har hold 29 fokuseret på at forberede hold 30’s ankomst til Shaw Air Force Base medio maj.

Fakta

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

De aktuelle danske bidrag til Frontex består af en Fennec-helikopter, et patruljebådsbidrag og personel, der medvirker til registrering af migranter i Middelhavsområdet. 

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.