Skydning med dysekanon

Danske soldater i Letland træner nedkæmpelse af pansrede køretøjer. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

De danske soldater i de mekaniserede- og pansrede infanterikompagnier har i den forgangne uge opereret i ukendt terræn.

 

Mandag tog hele det mekaniserede infanterikompagni på syv dages uddannelse i et stort lettisk øvelses- og skydeterræn nær Daugavpils ca. 230 km fra Adazi.

 

Her ventede et udfordrende feltuddannelsesprogram, hvor de tre delinger kom i ilden, straks efter ankomst.

Programmet omfattede en 48 timers tre-turnus, hvor delingerne gennemførte klassiske kampdiscipliner som ind- og udrykning i feltlejr, indretning af kampstillinger og skarpskydning med håndvåben. Fotos: Morten Fredslund / / Forsvaret

Under feltlejr-tjenesten og indretning af kampstillinger var delingerne under pres i 48 timer, idet enhederne blev udsat for en lang række momenter, som soldaterne skulle handle på. Lige fra angreb fra stabskompagniets opklaringsdeling, håndtering af krigsfanger, nedkæmpning af pansrede køretøjer til simulerede artilleriangreb og efterfølgende førstehjælp til sårede. Alt dette kombineret med generel førervirksomhed, taktisk genforsyning, skytte- og felttjeneste og genopbygning af kampkraft, som det at få hvile kaldes i Forsvaret.

 

"Ved at indøve så mange discipliner over lang tid i terrænet, har enhederne rigtig gode muligheder for at gå i dybden med hver disciplin, og vi får nogle gode input til, hvor vi kan sætte ind med ekstra fokus i vores uddannelse. Vi er rigtig mange ting igennem, og samtidig er det en booster, at vi kommer ud af lejren og virkelig træne vores soldaterhåndværk mange døgn i træk. Vi indøver defensive operationer, og på forhånd var vi spændte på, om det var muligt at få vores Piranha 5 køretøjer i flyverskjul, og den taktiske indsættelse i den tætte skov. Men det lykkes faktisk at få køretøjerne skjult rigtig godt til trods for deres størrelse," siger sektionsfører Kristian fra det mekaniserede infanterikompagni.

 

Under feltuddannelsen i Daugavpils støttede stabskompagniets bjærgningssoldater og forsynings-transportdelingens soldater og øvede samvirke med enhederne i felten.

Ugens sidste fire dage gennemførte det pansrede infanterikompagni enhedsskydning med enhedens infanterikampkøretøjer, kaldet IKK’er. Enhedsskydningen havde fokus på kamp fra stilling og modangreb. Fotos: Vidar Kompagniet / Forsvaret

Skydningerne har trænet besætningernes procedurer og udfordret skytternes teknik ved skydning under bevægelse og mod bevægelige mål. Dagene i det lettiske skydeterræn blev rundet af med en teknikskydning, hvor niveauet blev testet. Det ligger stadig højt efter kompagniets skydeperiode i Grafenwöhr i Tyskland kort før udsendelsen.

Samtidigt med skarpskydningen har kompagniets infanteri trænet standardfremgangsmåder og repeteret sammenstød med fjenden i uoverskueligt terræn. Fotos: Morten Fredslund / Forsvaret

Ugen bød også på besøg fra Danmark, idet 1. Brigades og Livgardens 1. bataljons ledelsesteam besøgte missionens soldater.

 

CH 1 Brigade taler til soldaterne

Hovedparten af missionens enheder indgår i 1. Brigade, og det var med stor interesse, at brigadechef Anders B. Olesen besøgte soldaterne i Adazi Military Base og Camp Niflheim. Besøget blev sluttet af med en parade i Niflheim, hvor brigadegeneralen takkede soldaterne for deres indsats. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

 

Helikopterbidraget til Frontex – Slovakiet

Fennec-bidraget til Frontex Joint Operation Terra i Slovakiet har nu rundet 144 flyvetimer siden ankomsten i midten af april.

 

De danske helikoptere i Frontex

En ny Fennec-helikopter dukkede denne uge op i missionen til afløsning for den første, som skal hjem til planlagt eftersyn og vedligeholdelse. Ankomsten var ved et tilfælde timet med, at den anden kom retur fra flyvning i opgaveområdet ved grænsen. Foto: Forsvaret

Teknikerne har i forbindelse med ankomsten haft travlt med at konfigurere den ny helikopter til opgaven, og herefter nedpakke den gamle, så den er klar til transporten hjem til Danmark.

 

Helikopterbesætningerne har indtil videre i alt gennemført 58 missioner, med i alt 144 flyvetimer.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er gået med certificeringer af de sidste danske operatører, som manglede operativ status. Alle operatører er nu certificeret ved Kingpin, og kan dermed operere selvstændigt på deres respektive positioner. Hold 30 har dermed har overtaget den operative opgaveløsning for hold 29.

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Det danske bidrag består af et sikrings- og eskortekompagni (Force Protection Coy). Soldaterne eskorterer og beskytter missionens rådgivere, når de har møder med deres irakiske samarbejdspartnere i Bagdad.

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

De aktuelle danske bidrag til Frontex består af en Fennec-helikopter, et patruljebådsbidrag og personel, der medvirker til registrering af migranter i Middelhavsområdet. 

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.