Soldater i Letland.

Bjærgningssektionen fra stabskompagniet støttede bl.a. med dozening af køretøjsstillinger og fik også mulighed for at træne bjærgning i den estiske sump. Foto: NFP / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO's Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I de seneste par uger har panserinfanteristerne fra VIDAR-kompagniet gennemført en større øvelse i Estlands største øvelsesterræn på over 11.000 hektar. Ud over panserinfanterikompagniet deltog en stor del af kampbataljonens øvrige enheder som opklaring, finskytter, sanitetsdeling, bjærgningssektion fra Stabskompagniet og ildstøtteelementet. Samlet var flere end 200 danske soldater deployeret til Estland med infanterikampkøretøjer, pansrede mandskabsvogne, hjul- og panserbjærgningskøretøjer samt pansrede lastvogne.

 

Soldater i Letland.I løbet af de to ugers øvelse i Estland har delingerne foruden den taktiske indsættelse trænet evakuering og overdragelse af sårede til sanitetsdelingen, der bidrog med ambulancegrupper og havde opstillet en nedgravet behandlerplads. Foto: SLEIPNER / Forsvaret

Under øvelsen trænede kompagniet forsvar, fremrykning og angreb. Panserinfanteridelingerne indrettede nedgravede og slørede kampstillinger i de estiske skove. Her skulle de fastholde terrænet i op til tre døgn imod en ligebyrdig modstander, der var organiseret med både opklaring, finskytter og ikke mindst ildstøtte. Alle delinger fik testet deres kampstillinger i praksis, og øvelsen var realistisk for både angribende og forsvarende enhed blandt andet på grund af anvendelse af laser-duel system på infanterikampkøretøjerne.

 

Hærchef på besøg i Letland.Ved udgangen af ugen besøgte chefen for Hærkommandoen generalmajor, Gunner Arpe Nielsen og hærchefsergent, Henning Bæk alle enheder i Camp Niflheim, hvor de udsendte soldater fortalte generalen om deres specialer. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

 

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland - enhanced Forward Presence (eFP)

Det meste af eFP-kontingentet deltog Valdemarsdag i en festlig fejring i Dronningens have i Tallinn. Et stort antal danske og estiske gæster deltog i arrangementet, der var sat i stand af den danske ambassade. Den danske ambassadør Kristina Miskowiak Beckvard talte, og der blev produceret en videohilsen til de sociale medier.

 

 

Fejring af Valdemarsdag i Estland

På Valdemarsdag, onsdag den 15. juni, indviede Hold 4 deres nye flagstang med deltagelse af deres litauiske og polske samarbejdspartnere. Foto: Forsvaret

En deling fra Vikingkompagniet og finskyttesektionen har været på skydeperiode i Adazi sammen med eFP-kampgruppen. Der blev gennemført forskellige skydninger med kampvogne, panserinfanterister, finskytter og opklaringsenheder.

 

Logistikdetachementet har bidraget til chef-rekognoscering for det næste hold med planlægningsmæssige foranstaltninger vedrørende anvendelse af værksteder, terræn og skydebaner. Derudover gav de et sammendrag af erfaringer fra Hold 5 og ikke mindst en gennemgang af samspillet og forskelligheden imellem britisk og dansk doktrin på logistikområdet. Logistikdetachementet har endvidere afsluttet totalmønstring.

 

Det Nationale Støtteelement har modtaget normal genforsyning og håndteret rejser ud og hjem i forbindelse med afvikling af orlov.

 

Finskytterne har sikret sig en 1. og 5. plads ved den internationale finskyttekonkurrence i Litauen ”Sniper’s Fest”.

 

 

NATO mission Iraq – Bagdad, Irak

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 45 ture fordelt på 18 i den internationale zone og 27 i det øvrige Bagdad.

 

De ti højeste temperaturer, der er målt i verden i juni 2022, er målt Irak og Kuwait. Alle ti er over 50 grader, og målestederne i Irak er dog ikke Bagdad, men byer både nord og syd for.

 

I sidste uge har soldater fra sikringsgruppen gennemført en øvelse med deltagelse af spanske kolleger. Øvelsens formål var at træne koordinationen mellem enhederne i et scenarie, hvor den danske enhed var involveret i et trafikuheld med tilskadekomne civile. Den spanske gruppe skulle som reaktionsstyrke støtte den danske gruppe ved at sikre området til lokalt politi og ambulance kunne tage over. Øvelsen gav gode erfaringer i forhold til sprogbarrierer og taktiske og teknisk standarder mellem nationerne. Erfaringerne vil blive brugt til at forberede grupperne og operationscenteret til bedre at håndtere lignende situationer.

 

 

Høje temperaturer i Bagdad.Opgaveløsning udendørs kræver et enormt højt væskeindtag og efterfølgende afkøling i områder med air condition. Foto: Forsvaret

 

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Ugen har budt på standard operationsmønster uden de store overraskelser. For at øge fleksibiliteten til bemandingen i operationsrummet får enkelte egnede operatører mulighed for at blive krydscertificeret til mere end én operativ position i operationsrummet. De danske operatører har påbegyndt denne krydscertificering, og de får dermed muligheden for at bemande andre tilsvarende positioner, som dækker samme mission og mandat.

 

 

Helikopterbidraget til FRONTEX - Slovakiet

Der er blevet varmere i den del af Slovakiet, som bidraget er indsat i, med temperaturer på 30-35 grader i skyggen. Vejrudsigten siger, at varmen fortsætter den næste uges tid, og helikopter og mandskab har optimale forudsætninger for at løse de opgaver, der ønskes løst.

 

 

Helikopter i FrontexFennec-helikopteren i den bagende sol. Foto: Forsvaret

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Det danske bidrag består af et sikrings- og eskortekompagni (Force Protection Coy). Soldaterne eskorterer og beskytter missionens rådgivere, når de har møder med deres irakiske samarbejdspartnere i Bagdad.

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

De aktuelle danske bidrag til Frontex består af en Fennec-helikopter, et patruljebådsbidrag og personel, der medvirker til registrering af migranter i Middelhavsområdet. 

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 

Læs mere her.