Infanterikampkøretøj under indsættelse i lukket terræn.

Infanterikampkøretøj under indsættelse i lukket terræn. Foto: VIDAR KMP / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Ildstøttebatteriet har gennemført skarpskydning og uddannelse af infanteriet i at påkalde ildstøtte.

 

Som en del af deres uddannelse inden for ildstøtte var infanterister fra 1. og 2. kompagni ude at gennemføre skarpe påkald af ildstøtte med tung morterdelingen.

Som en del af deres uddannelse inden for ildstøtte var infanterister fra 1. og 2. kompagni ude at gennemføre skarpe påkald af ildstøtte med tung morterdelingen. Foto: OKS Mads Berent Andersen / Forsvaret

Vidar-kompagniet har gennemført enhedsuddannelse i kamp fra stilling, frigørelse og tilbagegang i både gruppe- og delingsramme. Indsættelsen har fundet sted i lukket terræn, og det har udfordret panserinfanteristerne i indsættelse af både afsiddet infanteri og deres pansrede køretøj. Derudover har kompagniet afsluttet uddannelsen på på det nye optiske sigte.

 

En artilleriobservatør gennemfører uddannelse under feltforhold i repetition af procedurer for påkald af ildstøtte.

En artilleriobservatør gennemfører uddannelse under feltforhold i repetition af procedurer for påkald af ildstøtte. FOTO: OKS Mads Berent Andersen / Forsvaret

NATO Mission Iraq - Irak

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 14 ture fordelt på to ture i den internationale zone og 12 i det øvrige Bagdad.

Danske soldater havde lørdag den 6. august arrangeret en såkaldt DANCON-march i lejren med deltagelse af 250 soldater fra 16 nationer.

Danske soldater havde lørdag den 6. august arrangeret en såkaldt DANCON-march i lejren med deltagelse af 250 soldater fra 16 nationer. Foto: Forsvaret

Onsdag den 27. juli begyndte en række demonstrationer i Bagdad rettet mod den politiske situation i Irak, som har været kaotisk siden parlamentsvalget i oktober 2021.

 

Under demonstrationen blev parlamentsbygningen stormet og rømmet igen kort tid efter. Lørdag den 30 juli blev parlamentsbygningen igen stormet, og den har siden da været besat af demonstranter. Demonstrationerne er forløbet forholdsvis roligt, og der har ikke været en direkte trussel mod den internationale tilstedeværelse i Bagdad, herunder NATO Mission Iraq (NMI) og det danske styrkebidrag.

 

Demonstrationerne har dog haft stor betydning for Sikrings- og eskortekompagniets operative opgaver, da alle opgaver uden for lejren helt har været aflyst eller stærkt begrænsede. Både af hensyn til ikke unødigt at risikere at blive fanget i en folkemængde, og fordi de irakiske sikkerhedsstyrker i flere omgange helt har lukket flere check points omkring den internationale zone.

 

Tiden i lejren er blandt andet blevet brugt til funktionsuddannelse og til forbedring af velfærdsfaciliteter omkring kompagniet. Alle ser dog frem til at der snart genoptages et normalt operationsmønster.

 

Lørdag den 6. august fik DANCON lejlighed til at tage afsked med den danske ambassadør i Irak, Stig Piras, som det danske bidrag har haft et godt og givtigt samarbejde med.

Lørdag den 6. august fik DANCON lejlighed til at tage afsked med den danske ambassadør i Irak, Stig Piras, som det danske bidrag har haft et godt og givtigt samarbejde med. Foto: Forsvaret

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Danske soldater har bidraget til fred i Kosovo siden 1999. i dag er hovedopgaven for de omkring 35 danske soldater bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. De danske soldater løser også opgaver i KFOR's hovedkvarter i Pristina.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.