Siden den 18. juli har bidraget været indsat i Spanien som støtte til Frontex i det, der kaldes Joint Operation Indalo.

Siden den 18. juli har danske helikoptere været indsat i Spanien som støtte til Frontex i det, der kaldes Joint Operation Indalo. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I Letland har bataljonens finskytte-sektion denne uge deltaget i en større, international finskytte-konkurrence på skydebanerne i tilknytning til Adazi militærbasen. Det blev til en flot 2. plads.

 

I konkurrencen deltog 19 hold med to finskytter per hold fra blandt andet Letland, Finland, Canada, Italien og USA. Det danske team gennemførte i løbet af de fire konkurrencedage en række krævende opgaver, hvor både parathed, kondition, mental styrke og skydekompetencer blev sat på prøve. Blandt andet bød første konkurrencedag på en bane, hvor teamet skulle skyde med både riffel og pistol under og efter løb med en stor ammunitionskasse. Den opgave blev efterfulgt af en skydning, hvor afstanden til skyttens mål skulle udregnes ved brug af old-school finskyttehåndværk uden brug af laser eller andre tekniske hjælpemidler.

 

Under hele konkurrencen blev alle opgaver hemmeligholdt til sidste øjeblik, ligesom de blev gennemført på tid, hvilket bidrog til en konstant stressfaktor.

 

På de næste konkurrencedage blev der skudt fra helikopter, ligesom der blev skudt mod mål til søs, mens skytterne selv var om bord på et mindre amfibiefartøj, samt en mørkeskydning.

 

Den sidste dag gennemførte de 19 finskytte-teams i løb en handlebane, hvor der blev skudt med enten pistol eller riffel fra såvel terræn, parkeret køretøj som fra højderne i to forskellige bygningsattrapper, hvor bl.a. skytternes balanceevne og samarbejdsevner blev testet under høj puls. Foto: Forsvaret

”Det har været en meget lærerig konkurrence, og den læring, vi får med os hjem, er vigtigere end de point, vi høstede undervejs. Selvfølgelig har det også været fedt at være sammen med - og konkurrere imod - finskytter fra en masse andre lande. Vi kender nogle af dem i forvejen, da finskytte-faget er en niche af ret overkommelig størrelse,” siger en af de danske finskytter på sølvholdet.

 

Mens kampbataljonens finskytte-sektion var dybt involveret i den lettiske finskytte-konkurrence, blev der lørdag gennemført fælles bataljonsidræt i terrænet nær Camp Niflheim.

 

Det danske militærpoliti-detachement stod for bataljonstræningen. God gammeldags cirkel-træning. Foto: Forsvaret 

 

F-16 afvisningsberedskab på Island - Iceland Peacetime Preparedness Needs

Fire F-16 kampfly fra Fighter Wing Skrydstrup er den 12. august deployeret til Keflavik-basen på Island. Dette er sket som led i NATO’s samlede suverænitetshåndhævelse over islandsk territorium. Flyene indgår i fredstids-missionen kaldet Iceland Peacetime Preparedness Needs, hvor opgaven er at gennemføre afvisnings- og overvågningsoperationer i luftrummet over Island.

 

første patruljeflyvning gennemført den  13. august. Flyet er på vej ud til start.

Den første patruljeflyvning blev gennemført den 13. august. Flyet er på vej ud til start.  Foto: Flyvevåbnet

Det er 5. gang, at Danmark udsender bidrag til denne mission.   Hen over weekenden d. 13. og 14. august er der gennemført to patruljeflyvninger med henblik på at opnå områdekendskab og træne anflyvningsprocedurer til alternative lufthavne på Island. I relation til patruljeflyvningerne er samspillet mellem støttefunktioner, logistiske og operative funktioner ligeledes blevet indøvet.

 

Samlet antal patruljeflyvninger: to missioner

 

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

Soldaterne i Estland har denne uge deltaget i øvelse Furious Wolf, der har til formål at træne de specialister, der leder fly ind i et område for at støtte de operative enheder, soldater på jorden, og deres indsats på kamppladsen. De kaldes i daglig tale JTAC’s, Joint Terminal Attack Controller.

 

Øvelsen har bred international deltagelse med JTAC’s fra Storbritannien, US, Estland, Letland, Litauen og Danmark.

 

De danske TACP, Tatical Air Control Party, der koordinerer artilleri og luftstøtten deltog, hvor de blandt andet indgik som fremskudte observationsposter.

De danske TACP, Tatical Air Control Party, der koordinerer artilleri og luftstøtten deltog, hvor de blandt andet indgik som fremskudte observationsposter. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

Vikingkompagniets soldater deltog på de forskellige handlebaner, hvor de indgik som momenter og hvor JTAC’s støttede kampen ved at kalde fly ind.

Vikingkompagniets soldater deltog på de forskellige handlebaner, hvor de indgik som momenter og hvor JTAC’s støttede kampen ved at kalde fly ind. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

I øvelsen indgik mixed Virtuel Reality simulation, således at JTAC’s og TACP både havde samarbejdet en til en, men også via simulation.

I øvelsen indgik mixed Virtuel Reality simulation, således at JTAC’s og TACP både havde samarbejdet en til en, men også via simulation. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

Øvelsen er et led i et større øvelsesforløb, der spænder over flere uger med det formål at øve og styrke samarbejdet imellem land- og luftstyrker.

 

Det Nationale Støtteelement har modtaget genforsyninger og ammunitionsleverancer til opbygningen af det kommende af hold soldater til Estland, eFP hold 6. Støtteelementet har et stor ansvar i forbindelse med den foranstående rotation imellem hold 5 og hold 6, og planlægningen er derfor i fuld gang.

 

Soldaterne i logistikdetachementet har deltaget i og gennemført flere forskellige aktiviteter. Transportgruppen har støttet Vikingkompagniet som momenter hele ugen, og sanitetssektionen har modtaget undervisning af læge og sygeplejersken i avancerede traumeskader og almen sygedomslære med henblik på at give behandlerne ekstra overhøjde i deres behandlinger.

 

 

Helikopterbidraget til Frontex – Spanien

Fennec-helikopterbidraget afsluttede i begyndelsen af juli Frontex overvågningsoperationen i Slovakiet.

 

Missionens formål er at overvåge de spanske kyster omkring Gibraltar-strædet og rapportere om mistænkelig eller ulovlig aktivitet til de spanske myndigheder.

Missionens formål er at overvåge de spanske kyster omkring Gibraltar-strædet og rapportere om mistænkelig eller ulovlig aktivitet til de spanske myndigheder. Foto: Forsvaret

Blandt andet søger helikopterbesætningen efter smugling af migranter og smugling af illegale varer, så som narkotika og våben. Missionen indgår også i overvågning af ulovligt fiskeri og miljøovervågning i et farvand, der dagligt passeres af over 200 skibe.

 

Besætningen har siden den 18. juli fløjet 20 missioner og mere end 50 flyvetimer frem til begyndelsen af august.

 

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Dancon March afvikles i uge 33 på Shaw Air Force Base. DANCON er en forkortelse for Danish Contingent og består af 25 km march i uniform og støvler, med 10 kilo oppakning.

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Forsvaret bidrager til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)'s arbejde med at overvåge Europas ydre grænser. Opgaven løses i samarbejde med lokale myndigheder og det danske politi. 

Fire danske F-16 fly og op til omkring 60 soldater er fra midten af august til midten af september 2022 med til at håndhæve Islands suverænitet i luftrummet over øen.