Soldater på øvelse i Estland.

Soldater på øvelse i Estland. Foto: Forsvaret

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

Soldater fra Vikingkompagniets kampgruppe i Estland har hele ugen deltaget i øvelse Dragon Charge. Øvelsen forgik i øvelsesterrænet omkring Tapa og var koncentreret om angreb og forsvar i mørke og i dagslys. I øvelserne stod kompagniet over for kampgruppens franske kompagni.

 

Under angrebsdelen blev der især øvet vildledning, forberedelse og gennemførelse af angreb fra overraskende retninger. Der blev infiltreret over længere afstande, og undervejs blev finskytterne inddraget.

 

Under forsvarsdelen støttede den franske fremmedlegion kompagniet med udgravning af kampstillinger. Herefter øvede soldaterne almindelig kampprocedure, hvorefter en infiltrationsgruppe gennemførte et modangreb, der nedkæmpede modstanderen bagfra.

 

Soldat på øvelse i Estlandf

Foto: Forsvaret

Øvelsen var den sidste, inden soldaterne skal hjem til Danmark igen. Missionens høje aktivitetsniveau har styrket kompagniets kompetencer på alle niveauer, og kompagniet går nu ind i den afsluttende fase, der omfatter vedligeholdelse og nedpakning.

 

Logistikdetachementet har gennemført skyttetjeneste og trænet almindelig kamp og kamp i byzoner. Efterfølgende øvede soldaterne nærkampskydninger.

 

Det Nationale Støtteelement er blevet genforsynet og har koordineret logistisk støtte imellem Estland/Letland.

 

Militærpolitiet har kørt eskorter for, og derudover har de eskorteret en britisk generalmajor under dennes besøg i området i en af Vikingkompagniets pansrede køretøjer.

 

Danske køretøjer på øvelse i Estland

Foto: Forsvaret

NATO’s forsvarsplan i Letland – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Kampbataljonens to infanterikompagnier deltog begge i øvelsen Rampart Strike, som NATO’s forsvarsplan i Letland gennemførte i sidste uge.

 

Øvelse i Letland

Foto: Forsvaret

De danske soldater fra både det pansrede infanterikompagni og det mekaniserede infanterikompagni agerede modstandere for en canadisk ledet kampgruppe, der indøvede angreb mod danskernes kampstillinger. Af flere omgange indsatte kampgruppen adskillige kampvogne, pansrede mandskabsvogne, droner, opklaringsenheder og afsiddede infanterister fra bl.a. Canada, Spanien, Polen og Italien mod danskerne.

 

Danskerne kæmpede mod den multinationale NATO-styrke og fik selv værdifuld træning i en række forsvarsdiscipliner, mens man samtidig udfordrede NATO-kampgruppens angrebsplaner på flere niveauer.

 

Øvelse i Letland

Foto: Forsvaret

Med deltagelsen i Rampart Strike gik startskuddet til en række feltøvelser og -skydninger, som vil stå på helt frem til starten af oktober.

 

Øvelse i Letland

Foto: Forsvaret

F-16 afvisningsberedskab på Island – Iceland Peacetime Preparedness Needs (IPPN)

Det danske F-16 bidrag på Island blev meldt klar til opgaven den 16. august. Et team på fire personer fra NATOs luftoperationscenter i Uedem var i den anledning på besøg på Keflavik Air Base for at certificere det danske bidrag. Dette er en normal procedure, hvor repræsentanterne ved selvsyn får bekræftet, at bidraget lever op til de rette procedurer og bestemmelser, som knytter sig til varetagelse af Air Policing-opgaven på Island.

 

Ud over at evaluere F-16 bidraget blev det danske kontrol- og varslingsteam ligeledes evalueret.

 

Efterfølgende kunne detachementet den 17. august gennemføre kommandooverdragelse og dermed officielt overtage Air Policing opgaven på Island som planlagt.

 

Alle planlagte patruljeflyvninger er sidenhen forløbet som planlagt.

  • Samlet patruljeflyvninger i uge 33: 8
  • Samlet på IPPN 22: 10

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

Danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC). Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i forbindelse med Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Forsvaret bidrager til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)'s arbejde med at overvåge Europas ydre grænser. Opgaven løses i samarbejde med lokale myndigheder og det danske politi. 

Fire danske F-16 fly og op til omkring 60 soldater er fra midten af august til midten af september 2022 med til at håndhæve Islands suverænitet i luftrummet over øen.