Leopard 2A7 ankommer til Estland.

Leopard 2A7 ankommer til Estland. Foto: Forsvaret

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Hos Forsvarets aktuelt største bidrag udsendt i international mission, blev ugen indledt med markering af flagdagen på flere fronter.

 

I Camp Niflheim var der flagdagsparade, hvor kampbataljonen med støtteenheder mindedes de faldne og feltpræsten holdt tale. Efterfølgende stod ildstøttebatteriet bag et velgørenhedsløb i terrænnet, der omkranser lejren. Efterfølgende blev strabadserne på idrætsanlægget dulmet med flagdagskage og samvær i lejren.

 

Parade og tale ved feltpræsten.

Parade og tale ved feltpræsten. Foto: Forsvaret

Som en tilbagevendende tradition mindes VIDAR-kompagniet deres kammerat Jacob Sten Lund Olsen, som faldt i Afghanistan den 3. september i 2011 med en minde-WOD (Work out of the Day). Flagdagen blev for en del de danske soldater i Letland afsluttet ved et flagdags-arrangement hos den danske ambassadør i Letland, Flemming Stender.

 

Besøg af udenrigsminister Jeppe Kofod.

Besøg af udenrigsminister Jeppe Kofod. Foto: Forsvaret

Torsdag d. 8. september besøgte udenrigsminister Jeppe Kofoed samt en række af Folketingets udenrigsordførere de godt 700 danske soldater ved NFP-1. I teltlejren Camp Niflheim spiste udenrigsministeren og den øvrige delegation frokost med nogle af lejrens soldater. Herefter var der tour-de-camp, hvor udenrigsministeren og de øvrige gæster fik fremvist enhedernes materiel og beboelses- og arbejdstelte.

 

"Det har været en stor fornøjelse at besøge de danske soldater og se, hvilket professionelt og dedikeret arbejde, der bliver udført her, og i øvrigt også få bekræftet hvor vellidt Danmark og danske soldater er her i Letland. Der bliver sat rigtig stor pris på den indsats, som Danmark og danske soldater gør for at bidrage til sikkerheden her i Letland," sagde Jeppe Kofoed under besøget.

 

For to af enhederne i DANCON, bød ugen på aktiviteter, hvor der blev samarbejdet tæt med enheder fra andre NATO-lande. Logistikkommandoen rykkede i felten for at øve samvirke med kollegaer fra den Lettiske Mekaniserede Infanteribrigades logistikbataljon. I to dage indøvede man blandt andet forsvar under kolonnekørsel som forberedelse til den kommende store feltøvelse, Silver Arrow. Under kyndig supervision fra amerikanske specialister gennemførte de lettiske og danske logistik-soldater en række manøvrer, hvor man skiftedes til at have kommandoen.

 

Øvelse med de lettiske kolleger.

Øvelse med de lettiske kolleger. Foto: Forsvaret

Ildstøttebatteriet har også gennemført samvirke med lettiske kolleger de seneste par uger. Først blev der trænet bykamp, hvor de danske artillerister gav gode råd om opsætning og sløring af morteren i et bymiljø. Senere kvitterede de lettiske mortérfolk for hjælpen ved at opstille deres 120mm tunge morterer, som de danske ildstøttesoldater fik lov at se nærmere på. Disse lettiske morterer er jordbaserede i modsætning til danskernes supermoderne mortérsystem, der er monteret inde i pansrede Piranha-mandskabsvogne.

 

Der bliver set på lettisk 120mm morterer.

Der bliver set på lettisk 120mm morterer. Foto: Forsvaret

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence(eFP)

I Estland er rotationen imellem eFP hold 5 og 6 er i fuld gang.

 

Hold 5 rykker sammen i bygningen efterhånden som der fyldes op med det nye hold. Alle i missionen er fuld optaget af at overdrage materiel, computere og erfaringer til det nye hold.

 

Leopard 2A7 ankommer til Estland.

Leopard 2A7 ankommer til Estland. Foto: Forsvaret

Mandag den 12. september ankom Leopard 2A7 kampvognene med skib fra Danmark og rullede ind på Estisk jord, hvorfra de bliver sat på blokvogne og transporteret til Tapa. Derefter blev hold 5’s Piranha’er kørt ombord på skibet som skal tilbage til Danmark.

 

Esterne er meget optagede af Leopardernes ankomst til Estland. Lodsningen blev dækket af ERR, den estiske nationale Tv-kanal, Estlands største avis, samt det estiske Forsvarsministeriums SoMe team

 

Piranhaer roterer ud med hold 5 efter veludført tjeneste i Estland

Piranhaer roterer ud med hold 5 efter veludført tjeneste i Estland. Foto: Forsvaret

 

Piranhaer roterer ud med hold 5 efter veludført tjeneste i Estland

Rotationen har været forberedt og planlagt længe og alt forløber planmæssigt. Foto: Forsvaret

 

F-16 afvisningsberedskab på Island – Iceland Peacetime Preparedness Needs

Der er blevet fløjet fire patruljeflyvninger i uge 36 i forbindelse med suverænitetshåndhævdelse af islandsk luftrum. Ud over fortsat træning af alarmberedskab og samarbejde med Control and Reporting-enheden på Keflavik Air Base, har der været mulighed for flyvning og træning over bjergrigt terræn.

 

Detachementet har ligeledes benyttet sig af lejligheden til samtræning med et dansk C-130 Hercules, som var på Island i anden forbindelse.

 

Detachementet påregner som planlagt at returnere til Dammark i løbet af uge 37.

 

Antal flyvninger

  • Samlet antal patruljeflyvninger uge 36: 4
  • Samlet på IPPN 2022: 20

 

Grundet redeployering i denne uge, er dette således sidste Mission Update fra IPPN i denne omgang.

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Force Protection kompagniet har den seneste uge kørt 45 ture i Greater Baghdad Area (GBA), fordelt på 16 ture i den internationale zone og 29 i det øvrige GBA.

 

Forholdene omkring ture på landjorden og kompagniets opgaver ude i byen er normaliserede efter gadekampene mellem de politiske fraktioner for to uger siden. Der tages dog som altid højde for meldinger om lokale trusler, når der planlægges ruter til og fra ministerier, uddannelsesinstitutioner, træningsområder og lufthavnen.

 

Billede fra flagdagen med littauske og polske kolleger.

Billede fra flagdagen med littauske og polske kolleger. Foto: Forsvaret

 

Helikopterbidraget til Frontex – Spanien

Det Danske helikopterbidrag i Rota i Spanien har i den forgangne uge fløjet 20 timer og har dermed passeret de første 170 timer af missionen.

 

Flyvevåbnet har planlagt med 240 timers total patruljering af det sydlige Spanien samt i nærheden af Gibraltar og Marokko.

 

I løbet af ugen var der også besøg fra Helicopter Wings ledelse, som var rejst herned for at blive klogere på den daglige arbejdsgang i missionen. Desuden var der uddeling af medaljer og mærker for en veloverstået 30 km march som holdet deltog i fredag.

 

Frontex – En dansk AS-550 Fennec-helikopter patruljerer over havet.

Frontex – En dansk AS-550 Fennec-helikopter patruljerer over havet. Foto: Forsvaret

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Hold 30 overdrog torsdag den 8. september kommandoen til hold 31. Det blev markeret med en parade på Shaw Airforce base, hvor der var stor deltagelse fra vores koalitionspartnere.

 

Hold 30 overdrog torsdag den 8. september kommandoen til hold 31. Det blev markeret med en parade på Shaw Airforce base, hvor der var stor deltagelse fra vores koalitionspartnere.

Fanen overdrages fra den afgående til den tiltrædende chef. Nu er det hold 31, der har kommandoen. Foto: Forsvaret

”Du har kommandoen – pas godt på fanen” – Det var ordene der markerede skiftet, hvorefter Detachment Commander hold 30 overdrog fanen til hold 31. Hold 30 har repræsenteret Danmark godt i missionen og generelt vist et højt fagligt niveau. Derfor lød der også et stort tak for indsatsen fra chefen for Kingpin.

 

Overdragelsen er nu slut. Det har været et intenst forløb, hvor alle har gjort deres bedste for at lære deres nye opgaver at kende inden hold 30 tog hjem. Operatørerne på hold 31 er ved at have vænnet sig til deres nye hverdag i missionen og er generelt ivrige efter at øge deres viden og færdigheder til støtte for missionen. Operatørerne er i denne uge blevet certificeret ved Kingpin og indgår nu på lige fod med de øvrige koalitionspartnere i operationsrummet ved Kingpin.

 

Allied Command Transformation – Norfolk

Ved Allied Command Transformation blev flagdagen for Danmarks udsendte markeret den 6. september med en parade med deltagelse af de udstationerede danskere i området. 

 

Den 8. september afholdt chefen for det dansk kontingent ved kommandoen, brigadegeneral, Bo Engelbreth reception i anledning af flagdagen eller Veterans Day, som den kaldes i USA. Ved receptionen deltog ud over de udstationerede familier ligeledes officerer fra Allied Command Transformation, Joint Force Command Norfolk, repræsentanter fra Norfolk by samt andre særligt indbudte gæster. Det er første gang siden 2019 det har været muligt at afholde receptionen grundet Covid-19.

Flagdagen for Danmarks udsendte blev markeret med en parade med deltagelse af de udstationerede danskere i området. Foto: Forsvaret

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Forsvaret bidrager til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)'s arbejde med at overvåge Europas ydre grænser. Opgaven løses i samarbejde med lokale myndigheder og det danske politi. 

Fire danske F-16 fly og op til omkring 60 soldater er fra midten af august til midten af september 2022 med til at håndhæve Islands suverænitet i luftrummet over øen.