Fregatten Esbern Snare afsejlede flådestation Frederikshavn mandag den 12. september og indtrådte direkte i en af NATO’s stående og operative fregatstyrker.

Fregatten Esbern Snare er indtrådt i NATOs stående og operative fregatstyrker. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland har ugen været præget af rotation og overdragelse mellem Hold 5 og Hold 6.

Om aftenen tirsdag den 13. september ankom hovedstyrken fra Hold 6 til Amari flyvestationen vest for Tallin, hvor de blev modtaget af styrkecheferne og den danske ambassadør i Estland, Niels Boel Abrahamsen. Han fik her også mulighed for at sige farvel til hovedstyrken fra Hold 5, der tog hjem ved samme lejlighed.

 

Soldater ankommer til eFPHovedbidraget bydes velkommen til Estland af tilgående og afgående styrkechef samt den danske ambassadør i Estland, Niels Boel Abrahamsen. Foto: Forsvaret

Torsdag kunne Hold 5 så overdrage kommandoen til Hold 6 ved den traditionelle faneoverdragelsesceremoni i Tapa. Her fik den danske kampvognseskadron og de støttende enheder overdraget kvartermærkerne fra Hold 5, mens chefen for nye hold, oberstløjtnant Christian Enghusen Poulsen, modtog kommandofanen fra den afgående chef, oberstløjtnant Peter Els, fulgt af det rituelle udråb: ” Jeg har kommandoen!”

 

Faneoverdragelse ved eFPMed ordene ”jeg har kommandoen” overtog Hold 6 opgaven fra Hold 5. Foto: Forsvaret

Resten af ugen er gået med at komme helt på plads i bygningerne i Tapa og på at få alle rutiner til at fungere i de nye omgivelser.

 

Soldater ved kampvogne i eFPKampvognseskadronens Leopard 2 A7-kampvogne ankom til Estland med skib og er nu genforenet med besætningerne i Tapa. Foto: Forsvaret

 

Fregatbidrag til NATOs Task Group 441.01

Fregatten Esbern Snare afsejlede flådestation Frederikshavn mandag den 12. september og indtrådte direkte i en af NATO’s stående og operative fregatstyrker.

 

Esbern snare skal på vegne af Danmark bidrage til NATO’s afskrækkelse og svar til Rusland efter invasionen af Ukraine. Samarbejdet i flådestyrken skal således bekræfte de tætte bånd i alliancen.

 

Fregatten Esbern Snare afsejlede flådestation Frederikshavn mandag den 12. september og indtrådte direkte i en af NATO’s stående og operative fregatstyrker.Besætningen ombord på fregatten øver i farvandet ud for Portugal med flådeenheder fra øvrige NATO-lande. Foto: Forsvaret

Foruden kontrol af våben- og operative systemer er den indledende del af sejladsen brugt på at øve både basale havarifærdigheder samt skibets operative kampevne.

 

Fregatten Esbern Snare er indgået i NATOs Task Group 441.01Esbern Snares besætning benytter sejladsen til at øve. Foto: Forsvaret

 

NATOs forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Bataljonen har forberedt sin deltagelse i feltøvelsen Silver Arrow med i alt 4200 deltagere fra USA, Danmark, Frankrig, Letland, UK, Polen, Tyskland, Ungarn og derudover almindelig idræt og træning.

 

Der bygges i lejren i missionen NFPEt byggehold på 70 mand fra Ingeniørregimentet i Skive er ved at opbygge en ny lejr til bidraget. Foto: Morten Fredslund, Forsvaret

Der bygges lejr i missionen i NFPDe seneste 14 dage har holdet rejst mere end 100 nye telte, og bade- og toiletfaciliteter bliver også opgraderet. Foto: Morten Fredslund, Forsvaret

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Bidraget er ved at være godt integreret ved Kingpin, hvor operatørerne begynder at hjælpe med flere og flere opgaver. Blandt andet er bidraget involveret i træning af nye operatører ved Kingpin.

 

Helikopterbidrag til FRONTEX - Spanien

Det danske helikopterbidrags Hold 2 træder ind i deres sidste uge i FRONTEX. I løbet af deres tid på Rota Flådestation i Spanien har holdet fløjet mere end 110 timers patruljering af den Spanske sydlige grænse for at detektere smugling, ulovlig indvandring, havforurening og foretage fiskeriinspektion.

Helikopteren patruljerer ved spanske sydlige grænseHelikopteren patruljerer ved spanske sydlige grænse. Foto: Forsvaret

 

NATO rådgivningsmission i Irak – NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 49 ture fordelt på 12 i den internationale zone og 37 i det øvrige Bagdad.

 

De operative opgaver for kompagniet ligger på et normalt leje, og der køres til alle lokationer, hvor missionen har rådgivere. Soldaterne løser deres opgaver med stor rutine uden dog at tage forholdene for givet.

 

Hærchef, generalmajor Gunner Arpe, på besøg i NMIChefen for Hæren og Hærbefalingsmanden var på et kort besøg, hvor der var rig lejlighed for soldaterne til at hilse på og tale med generalen og Hærbefalingsmanden. Foto: Forsvaret

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Forsvaret bidrager til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)'s arbejde med at overvåge Europas ydre grænser. Opgaven løses i samarbejde med lokale myndigheder og det danske politi. 

Fregatten Esbern Snare og dens ca. 140 mand store besætning er fra midten af september til midten af december indsat i NATOs Task Group 441.01, der er en del af NATOs stående styrker på højt beredskab - NATO’s Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).