Danske soldater under øvelse i Letland.

Danske soldater under øvelse i Letland. Foto: PAO NFP / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Alle de danske operative enheder i NATO-styrken deltager i den store 11-døgns brigadeøvelse, Silver Arrow 2022, som blev indledt mandag sidste uge.

 

Over halvdelen af NATO’s 30 medlemslande er repræsenteret i øvelsen, hvor 4.200 soldater, helikoptere, kampfly og hundredvis af køretøjer er med.

 

Enhederne i den danske kampbataljon og bataljonens støtteenheder er udpeget som beredskabsstyrke for den lettiske mekaniserede infanteribrigade, som har planlagt og leder øvelsen. I beredskabsrollen skal de danske enheder med meget kort varsel kunne rykke ud af deres beredskabsområder for at komme brigadens øvrige enheder til undsætning, hvis de kommer under pres eller imødegå fjenden der, hvor han får succes. De danske soldater er også klar til at imødegå fjendtlige luftlandsætninger. Ud over at være i beredskab står de danske styrker for sikkerheden i brigadens bagland.

 

"Indtil nu har vi været indsat et par gange, og jeg regner bestemt med, at der bliver mere brug for os de kommende dage. Det er en god mulighed for at vedligeholdt vores 'alertness' - altså evnen til være klar til alt og reagere med høj hastighed og stor slagkraft på meget kort tid. Kampbataljonen får en hel særlig rolle som brigadens tyngdeenhed, når brigaden senere gennemfører modangreb – og det ser vi virkelig frem til, siger chefen for kampbataljonen," oberstløjtnant Anton Dinsen-Andersen.

 

Som udpeget beredskabsenhed under Silver Arrow bliver meget af første del af øvelsen tilbragt i enhedernes etablerede beredskabsområder. Artikel fortsætter efter billederne.

 

Sammen med sin bataljon og tilknyttede støtteenheder som militærpoliti, ildstøttebatteri og logistikkommandoet er han under Silver Arrow rykket ud af Camp Niflheim, der har været hovedparten af de danske soldaters hjem siden ankomsten til Letland i maj, men nu nærmest står øde hen. I stedet har soldaterne primært indrettet sig i de store, tætte skove, der omkranser Adazi militære træningsområde, og som under Silver Arrow er fyldt med militært materiel og soldater fra de 17 deltagende NATO-lande. 

 

Da de danske soldater rykkede ud af Camp Niflheim for at deltage i Silver Arrow åbnede himlen sig i et veritabelt skybryd.

Da de danske soldater rykkede ud af Camp Niflheim for at deltage i Silver Arrow åbnede himlen sig i et veritabelt skybryd. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret.

"Det er fedt og altid meget lærerigt at være indsat i en brigaderamme af de her dimensioner. At være med i en øvelse med et så stort antal lande og 4.200 soldater er en sjælden mulighed, og det har været et markant pejlemærke for os i vores udsendelse til Letland. Øvelsen er et bevis på, at vi sammen med de øvrige allierede enheder i Letland kan gennemføre operationer sammen," siger Anton Dinsen-Andersen.

 

Silver Arrow står på frem til den 30. september, hvor de omkring 700 deltagende danske soldater returnerer til Camp Niflheim.

 

Esbern Snare indsat i Task Group 441.01 – NATO’s flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen

Fregatten Esbern Snare har efter et ophold i Lissabon gennemført integration og øvet med den resterende del af Task Group 441.01. Ugen er blandt andet blevet anvendt til øvelser for hele flådestyrken, hvor der både er gennemført anti-ubådsøvelser med en drone som simuleret ubåd samt luftforsvarsøvelser med portugisiske kampfly.

 

I begge typer øvelser skulle flådestyrken eskortere og beskytte den norske flådetanker Maud, der også er en del af Task Group 441.01.

 

NATO’s stående flådestyrker, som blandt andet omfatter Task Group 441.01, sejler oftest med en flådetanker til at genforsyne enhederne. Det er en skibstype, der ikke har nogen reel egenbeskyttelse, og som samtidig er særdeles vigtig for resten af flådestyrken. Derfor gennemføres der ofte øvelser, hvor flådetankeren skal forsvares mod trusler i flere forskellige dimensioner.

 

Derudover blev der øvet redningseftersøgning med en portugisisk helikopter, skibets kanoner blev testet, og besætningen gennemførte flere øvelser for at vedligeholde og højne færdigheder i havaribekæmpelse og ’mand over bord’.

 

Søredning. Esbern Snares besætning træner med helikopter fra Portugal.
Søredning. Esbern Snares besætning træner med helikopter fra Portugal. Foto: Forsvaret

Genforsyning af olie til søs.
Genforsyning af olie til søs. Foto: Forsvaret

Esbern Snare og de øvrige flådefartøjer kan blive længe på havet, når de har en flådetanker med. Skibene overfører liner, wirer og olieslange, mens de sejler, og fregatten kan blive på havet, indsat.

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland har ugen været præget af briternes rotation og overdragelse i NATO’s bataljonskampgruppe, som den danske kampvognseskadron er en del af.

 

Briterne er i gang med at rotere, og da de har både ledelsen og stiller hovedstyrken til den britisk/fransk/danske NATO bataljonskampgruppe har aktiviteterne i den været præget af det.

 

De danske enheder har udnyttet tiden til egen uddannelse.

 

Onsdag den 21. september holdt briterne kommandooverdragelsesparade mellem det udgående hold fra Royal Welsh og det indkommende fra Kings Royal Hussars. Her deltog de danske soldater med et detachement og en Leopard 2A7 kampvogn.

 

Især den danske kampvogn var i fokus for den fremmødte presse. Her bag franske soldater.

Især den danske kampvogn var i fokus for den fremmødte presse. Her bag franske soldater. Foto: Forsvaret

De danske soldater er nu begyndt at tage hul på den vedligeholdende uddannelse, og i kampvognseskadronen har menuen stået CBRN-tjeneste – altså træning i modforanstaltninger og beskyttelse mod kemiske våben.

 

Denne uge blev de enkelte soldater trænet i modforanstaltninger mod kemisk krigsførelse.

Denne uge blev de enkelte soldater trænet i modforanstaltninger mod kemisk krigsførelse. Foto: Forsvaret

Næste uge vil soldaterne træne de samme foranstaltninger indsat med deres kampvogne. Derudover har soldaterne i Logistikdetachementet bl.a. gennemført supplerende køreruddannelse i terræn.

 

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 57 sikrings- og eskortekørsler i Greater Baghdad Area, fordelt på 15 kørsler i den internationale zone og 42 i det øvrige område.

 

’Hands of Victory’. De danske soldaters eskortekørsel foregår indimellem i det større Bagdad-område, også i det centrale Bagdad, hvor de passerer dette monument, bygget af daværende præsident Saddam Hussein efter Iran-Irak-krigen.
’Hands of Victory’. De danske soldaters eskortekørsel foregår indimellem i det større Bagdad-område, også i det centrale Bagdad, hvor de passerer dette monument, bygget af daværende præsident Saddam Hussein efter Iran-Irak-krigen. Foto: Forsvaret

Der har været en lille stigning i antallet af gennemførte kørsler for sikrings- og eskortekompagniet i den forgangne uge. Den ekstra aktivitet løses med et stort smil, da det får tiden frem mod afslutning af holdet går hurtigere.

 

Helikopterbidraget til Frontex – Spanien

I den forgangne uge har hold 2 fra det danske helikopterbidrag, lokaliseret på Rota Flådestation, takket af og bidraget er således blevet overtaget af hold 3.

 

I løbet af hold 2’s 5 ugers tilstedeværelse i missionen, med mere end 135 flyvetimer, har de detektereret indtil flere immigranter i forsøg på at krydse grænsen, samt forsøg på at smugle ulovlige varer ind i Europa. Nu vil hold 3 overtage flyvningen og patruljere Europas sydlige grænser fra luften.

 

Overvågning. Helikopterbesætningen har fløjet over 135 timer i løbet af missionens første seks uger.

Overvågning. Helikopterbesætningen har fløjet over 135 timer i løbet af missionens første seks uger. Foto: Forsvaret

Missionens formål er at overvåge de spanske kyster omkring Gibraltar-strædet og rapportere om mistænkelig eller ulovlig aktivitet til de spanske myndigheder.

 

Blandt andet søger helikopterbesætningen efter smugling af migranter og smugling af illegale varer, så som narkotika og våben. Missionen indgår også i overvågning af ulovligt fiskeri og miljøovervågning i et farvand, der dagligt passeres af over 200 skibe.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Den seneste uge har operatørbidraget bemandet operationsrummet. Operatørerne indgår i et fast vagthold og operatørerne er på vagt med de samme personer på deres vagter. Man er derfor et samlet hold, der udvikler deres måde at operere mest hensigtsmæssigt. Samtidig er det med til udvikle holdet, da alle hændelser bliver evalueret sammen som hold. Der foregår en løbende, konstruktiv dialog omkring udførelsen af operationerne, der er med til at udvikle samtlige operatører på holdet.