Hende Majestæt Dronning Margrethe under dagens parade.

Hende Majestæt Dronning Margrethe under dagens parade. Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Medarbejdere fra Flådestation Korsør, indbudte borgere fra byen og Forsvarets spidser var inviteret til Korsør for at fejre Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum.

 

Markeringen af regeringsjubilæet begyndte med en overflyvning af Kongeskibet Dannebrog i Storebælt med stort set alle flytyper i Flyvevåbnet og dernæst en flådeparade med de fleste af Søværnets skibstyper.

 

Ombord på Kongeskibet var Hendes Majestæt Dronningen og Forsvarschefen, som efter paraden til søs sejlede til Flådestation Korsør, hvor Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet alle var repræsenteret i en militærparade med taler og musik.

 

Militærparaden blev overværet af skolebørn fra Slagelse Kommune, ansatte på flådestationen samt et særligt inviteret publikum fra blandt andet lokale idrætsforeninger og lokale borgere, der har fået plads til paraden gennem lodtrækning om billetter.

 

Efter paraden tog Hendes Majestæt Dronningen ordet og takkede for paraden og for Forsvarets indsats.

 

 

Du kan se eller gense, hvordan paraden foregik i de to nedenstående live-streams fra den 29. august 2022.

 

Del 2: