Modtagelse af amerikansk materiel i Esbjerg

Danmark har flere gange ydet værtsnationsstøtte i forbindelse med transport af amerikansk materiel gennem Danmark. Her er det modtagelse af amerikanske kamphelikoptere i Esbjerg i 2023. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Danmark yder endnu en gang værtsnationsstøtte (Host Nation Support), når et amerikansk fragtskib ankommer til Kalundborg Havn. Fragtskibet, som modtages af dansk og amerikansk militært personel, medbringer mange hundrede køretøjer, materiel og helikoptere fra US Army. Materiellet skal blandt andet deltage i NATO-øvelsen Swift Response, som er en del af årets store NATO øvelse, Steadfast Defender.

 

Danske havne er vigtige, logistiske knudepunkter for vores alliancepartnere, da Danmarks placering ved Østersøen er strategisk vigtig for hurtig og smidig forstærkning af NATO i Europa. Forsvaret har således haft mulighed for at træne værtsnationsdisciplinen flere gange før, når USA har sendt materiel igennem Danmark i forbindelse med øvelsesaktiviteter og rotation af amerikanske enheder i Europa. Vores evne til at yde rettidig, effektiv og smidig værtsnationsstøtte er afgørende for NATOs evne til at afskrække trusler og forsvare alliancen.

 

Forsvaret afholder søndag den 21. april et pressearrangement på Kalundborg Havn med mulighed for at lave billeder under losningen af køretøjer, helikoptere og materiel. Talspersoner fra Forsvaret og Hjemmeværnet vil stå til rådighed for interviews. Der gives en kort, indledende briefing om opgaven med værtsnationsstøtte i forbindelse med pressearrangementet.

 

Tilmelding er obligatorisk, da der er adgangskontrol i Kalundborg Havn.

Husk gyldigt pressekort.

 

Tid:

Søndag 21. april 2024 kl. 12:00 – 13:30 (fremmøde ml. 11:30-11:45)

 

Sted:

Kalundborg Havn, Asnæs Havnevej 1, ved jernporten (husk tilmelding og pressekort)

 

Tilmelding:

Tilmelding bør ske skriftligt senest fredag 19. april kl. 12:00 til oberstløjtnant Nicholas Lundgard, Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling, på mail: fko-h-chmpar@mil.dk 

Fakta

De danske værtsnationsaktiviteter (Host Nation Support) har fået navnet Operation Hawk Assistor. Operationen gennemføres som et samarbejde mellem Forsvaret og Hjemmeværnet, med støtte fra en række samarbejdspartnere.

 

Det er første gang at indskibningen af militært materiel, køretøjer og helikoptere gennemføres på Kalundborg Havn.

 

Materiellet, der sendes gennem Danmark, skal dels anvendes af USA's styrkede tilstedeværelse i Europa, og dels anvendes i forbindelse med en større øvelse.

 

Øvelse Swift Response, som dele af de amerikanske helikoptere, køretøjer og materiel skal deltage i, er en del af årets store og overordnede NATO øvelse, Steadfast Defender, som foregår flere steder i Europa og Norden.

 

Hurtig og smidig deployering gennem Danmark er afgørende for, at NATO troværdigt og robust kan demonstrere sin evne til at forstærke alliancepartnere i Europa.

 

Danmark skal, i lighed med vores nordiske naboer i Sverige, Norge og Finland, være i stand til, og regelmæssigt øve på, at modtage og videredeployere allierede styrker fra andre NATO lande. Det vi træner, bliver vi gode til.