Major Peter Dahl, mens han var leder for FN-observatørerne i byen Hama i Syrien.

Major Peter Dahl, mens han var leder for FN-observatørerne i byen Hama i Syrien. Foto: Forsvaret

UNSMIS står for United Nations Supervision Mission in Syria. FN-missionen fungerede fra den 21. april til 19. august 2012. Generalsekretærens særlige udsending (”Special Envoy”) havde fået parterne i konflikten til at tilslutte sig en sekspunktsplan, der blandt andet gik ud på, at alle former for voldshandlinger skulle ophøre. Omkring 300 FN-observatører blev sendt til landet for at overvåge, om våbenhvileaftalen blev overholdt. FN-observatørerne kunne konstatere, at kamphandlingerne ikke standsede, men at borgerkrigen tværtimod blev mere intensiv. FNs Sikkerhedsråd besluttede derpå i august ikke at forlænge FN-missionens mandat.

Læs mere om baggrunden for Syrienkonflikten i Forsvarsavisen nummer 8, 2013.

 • Områder

  Syrien
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  2012 - 2012
 • Aktuel

  Nej

UNSMIS

Antal danske udsendte: 9