F-16 Fighting Falcon

F-16 har været på vingerne mange gange i internationale operationer. Foto: Forsvaret.

Mange internationale operationer

Herunder kan du få et overblik, hvilke operationer vores F-16 kampfly fra Fighter Wing Skrydstrup har været udsendt til siden 1999.

 

Irak - Operation Inherent Resolve (OIR)

Et bredt flertal i Folketinget besluttede sig i oktober 2014 for et yderligere dansk bidrag til bekæmpelsen af ISIL i Irak.

 

Det militære bidrag omfattede fire F-16 kampfly og op til tre i reserve. Sammen blev flyene var der tilknyttet op til 140 personer, et stabsbidrag på godt 20 personer og et kapacitetsopbygningsbidrag på op til 120 personer.

 

Det militære bidrag stod ikke alene, men indgik i en bredspektret dansk plan, som omfattede en vifte af diplomatiske, civile, miltære og humanitære tiltag til bekæmpelse af ISIL.

 

Læs mere om missionen i Irak.

 

Libyen – ”Operation Unified Protector"

Da den Danske regering i april 2011 besluttede at sende 6 operative F-16 fly fra Fighter Wing Skrydstrup til Middelhavsområdet. Her skulle de på FNs opfordring hjælpe med at beskytte civilbefolkningen i Libyen i borgerkrigen.

 

Det blev indledningen til vel nok den mest operative og intense indsættelse af det danske flyvevåben nogensinde.

 

I løbet af 24 timer var fly og personel på plads på den italienske Sigonella-base på Sicilien. Og meget kort tid efter var de også klar til at operere derfra.

 

Det blev til en meget travl og intens periode - ikke blot for de udsendte, men også for resten af Flyvevåbnet. På basen var der lange arbejdsdage for personellet og hjemme havde de travlt med genforsyning og med hele tiden at have personel klar til udskiftningsholdene.

 

Konflikten stoppede den 20. oktober 2011, hvor Gadaffi blev fanget og døde umiddelbart derefter af de kvæstelser han havde fået. Det danske bidrag vendte tilbage til Danmark i begyndelsen af november, efter at være blevet kaldt operationens ”rockstars” af den NATO-ledede operation.

 

Læs mere om missionen i Libyen.

 

EPAF - European Expeditionary Air Wing

Den 9. juli 2004 blev der indgået en historisk aftale mellem Norge, Holland, Belgien, Portugal og Danmark. Aftalen indebærer, at de fem landes flyvevåbner fremover planlægger at deltage som én samlet enhed i forbindelse med kommende internationale operationer.

 

Samarbejdet har udmøntet sig i oprettelsen af European Expeditionary Air Wing i daglig tale kaldet EEAW.

 

Enheden vil bestå af små og store bidrag fra de fem lande; men samlet set vil enheden være af en betragtelig størrelse. Fælles for landene er, at de alle har små flyvevåbner, og at de har eller snart får F-16 fly.

 

Et af principperne bag samarbejdet er, at hvert land bidrager med det, man har mulighed for. I modsætning til hvad de fem lande hver for sig kan bidrage med, er de samlet i stand til at bidrage med en enhed, der kan måle sig med de store NATO-lande.

 

Enheden kan f.eks. bemande og drive en hel flyvestation med 30-40 top moderne F-16 fly, der er udstyret med de mest moderne våben og alt hvad der skal til for, at flyene kan operere herunder bl.a. brand og redning, flyvekontroltjeneste, bevogtning m.m.

 

Det danske Flyvevåben har tidligere både i forbindelse med deltagelsen i konflikten i Kosovo og i Afghanistan haft et nært samarbejde med enkelte af de nævnte lande. Der har også været et teknisk samarbejde med de fleste af landene, siden Danmark i midten af firserne købte F-16.

 

Aftalen er historisk - det er første gang, så mange, små NATO-lande har indgået en aftale om samlet at stille et betydeligt bidrag til fredsbevarende og fredsskabende operationer.
 
Danske kampfly har været anvendt i en række internationale operationer i de seneste år: Første gang var i forbindelse med Operation Allied Force i Kosovo. Anden gang var Operation Enduring Freedom mod terrorister i Afghanistan. Tredje gang var i forbindelse med overvågning og beskyttelse af luftrummet i de Baltiske lande.

 

Afghanistan - ”Operation Enduring Freedom” 1. oktober 2002 – 1. oktober 2003

Den amerikansk ledede koalition indledte 7. oktober 2001 Operation Enduring Freedom mod Al-Qaeda terrornetværket og Taleban-regimet i Afghanistan. Danmark har konsekvent udtrykt solidaritet med kampen mod terrorisme og har støttet med seks F-16 kampfly.

 

Det danske F-16 bidrag foregik i tæt samarbejde med Holland og Norge i det såkaldte EPAF-samarbejde. 

 

Det fælles F-16 bidrag var stationeret på den amerikanskledede flybase, der ligger i forlængelse af den civile Manas Lufthavn ved hovedstaden Bishkek i det nordlige Kirgisistan.

Bidraget afløste 12 amerikanske F-18 kampfly og seks franske Mirage-jagere, der var udstationeret på basen indtil 1. oktober 2002. Foruden EPAF-bidraget var basen bemandet af cirka 1500 mand fra Spanien, Sydkorea, USA og 147 danske soldater.

 

Styrkebidraget var som nævnt stationeret på Manas i Kirgisistan mere end 1000 km nordøst for missionsområdet i Afghanistan. Det betød, at missionerne ofte var op til syv timers varighed. Det var derfor også nødvendigt for de danske fly at lufttanke flere gange under hver mission.

 

Opgaven for Danmark og Holland lød på at flyve væbnede patruljer over Afghanistan og om nødvendigt yde luftstøtte til allierede tropper på landjorden.

Den politiske beslutning gav Forsvaret mandat til at bekæmpe Al-Qaeda og Taleban-styrker. Derudover har danske styrker altid ret til at handle i selvforsvar, hvis de selv eller andre soldater fra alliancen skulle blive angrebet.

 

Danske fly gennemførte våbenaflevering flere gange mod fjendtlige styrker og hulekomplekser for at tilintetgøre de mål, som de blev indsat imod. Til støtte for operation Enduring Freedom gennemførte de danske F-16 fly i alt 743 missioner i luftrummet over Afghanistan, hvilket svarer til ca. 4.350 flyvetimer.

 

Udover F-16 bidrog Flyvevåbnet til operationerne i og omkring Afghanistan med:

 • 1 x C-130 Hercules transportfly Med tilhørende støttefunktioner indtil 1. oktober 2002
 • 1 x Laste- og losse-hold (Air Movement Control Element) Der behandlede flyfragt indtil 10. oktober 2002
 • 1 x Sikkerhedsstyrker Der bevogtede hegnet omkring basen indtil 1. oktober 2003.

Norge trak sit bidrag hjem 1. april 2003, mens Holland og Danmark fortsatte samarbejdet til 1. oktober 2003.

 

Læs mere om operation Enduring Freedom her

 

Baltikum – ”Baltic Air Policing”

Estland, Letland og Litauen indtrådte i NATO-alliancen den 2. april 2004, men har ikke selv jagerfly til at hævde deres territoriale suverænitet. Derfor bidrog en række af de nuværende NATO-lande med en hjælpende hånd til patruljering og opbygning af luftforsvaret i de baltiske lande.

 

Siden 2004 har Danmark deltaget i Baltic Air Policing flere gange:

 • 1. juli 2004 – 14. oktober 2004
 • 5. januar 2009 - 1. maj 2009
 • 1. september 2011 – 4. januar 2012
 • 4. januar 2013 - 30. april 2013
 • 1. maj 2014 - 31. august 2014
 • 8. januar 2018 - 2. maj 2018
 • 3. september 2019 - 31. december 2019 (enhanced)
 • 1. september 2021 - 30. november 2021
 • 27. januar 2022 - 31. marts 2022 (enhanced)

 

Første gang var i 2004, hvor sendte Flyvevåbnet 24 soldater til Baltikum den 28. marts. I samarbejde med flyvevåbenenheder fra Belgien, Norge og Storbritannien skulle Danmark hjælpe de tre nye NATO-lande med at overvåge og beskytte eget luftrum.

De danske styrker var udsendt til Siauliai Air Base i Litauen, hvor de hjalp med en række støttefunktioner som bl.a. brand- og redningskøretøjer, nødlandingsanlæg, en flytankvogn og en fejemaskine. Det var belgiske F-16, der udførte selve patruljeringsopgaven.
 

I forbindelse med en rotation tilbød Danmark at stille et F-16 bidrag, der skulle afløse Belgiens med patruljeringsopgaven. Der blev i den forbindelse stillet et forslag i Folketinget om deltagelse.

Den 2. juni 2004 gav folketinget sit samtykke til, at danske, militære styrker kunne stilles til rådighed for NATOs håndhævelse af suveræniteten i luftrummet over Estland, Letland og Litauen som led i NATOs integrerede luftforsvar.

 

Den 29. juni 2004 blev det afgjort, at Danmark skulle fortsætte med sit støttebidrag på 15 personer og udføre Air Policing med F-16 fly. Derfor udvidede Flyvevåbnet sin styrke på Siauliai Air Base fra 1. juli 2004 til 14. oktober 2004 til fem F-16 fly, seks piloter og omkring 60 specialister fra Flyvevåbenet, der skulle varetage diverse støtte- og vedligeholdelsesopgaver og ikke mindst selve overvågningsopgaven.

 

I 2007 fortsætter Danmark sin støtte til denne mission blandt andet ved rådgivning og træning i forbindelse med flyoperationer, uddannelse af Fighter Controllers og samarbejde inden for flysikkerhed, brandbekæmpelse og håndtering af brændstof.

Derefter har Danmark støttet de Baltiske lande med fly og personel til opretholdelse af deres afvisningsberedskab og territorieovervågning flere gange. 


 
Island

Samme type mission som ovenfor beskrevet har Flyvevåbnet udført på Island. Baggrunden for det var lukningen af den amerikanske base på Keflavik, som indtil da havde udført territorialovervågning for Island.

 

Fighter Wing Skrydstrup var på Island i marts 2009 og igen i marts 2010.

 

I marts 2009 overvågede F-16 fly og personel fra Fighter Wing Skrydstrup territorier i ikke mindre end 5 NATO-lande på samme tid. De tre Baltiske lande, Island og som altid herhjemme i Danmark.

 

Kosovo 29. marts 1999 – Juni 2000

I oktober 1998 besluttede Folketinget efter anmodning fra NATO at stille seks F-16 fra Eskadrille 730 med piloter og støttepersonel til rådighed for en international flystyrke på Balkan som en del af Operation Allied Force.

 

Den 24. marts 1999 indledte NATO sine luftoperationer mod serbiske stillinger i Kosovo.

 

Den 13. oktober klokken 21.00 fløj de seks kampfly og 115 mand fra Flyvestation Skrydstrup med kurs mod den italienske flybase Grazzanise, som under hele operationen var hjemsted for danske og norske fly. Operation Allied Force var første gang, hvor danske piloter deltog i krigshandlinger.

 

Under størstedelen af operationen blev de danske fly benyttet til luftforsvar og eskorte. I sidste fase af operationen deltog den danske eskadrille i et antal offensive operationer, der gik ud på at ødelægge blandt andet radarinstallationer, brændstofdepoter og jugoslaviske kommandocentre i Kosovo.

 

I april 1999 vedtog Folketinget efter fornyet anmodning fra NATO at sende yderligere tre F-16 til Grazzanise.

Flyene fløj fra Flyvestation Skrydstrup den 22. april. Danmark bidrog i alt med ni F-16 indtil den 10. juni 1999, hvor serberne accepterede NATO's fredsbetingelser og luftangrebene ophørte.

 

Siden har NATO opretholdt en flystyrke på Grazzanise som sikkerhed for at fredsaftalen bliver realiseret. I den forbindelse var tre danske F-16 med piloter og støttepersonel stationeret på den italienske base, indtil Folketinget i juni 2000 besluttede at kalde de danske fly og dele af styrken tilbage.

 

Flyvevåbnet havde personel på basen indtil de sidste blev kaldt hjem i ugerne 38/39 i 2002.

 

OMLT - Operational Mentor and Liaison Team

I 2008 besluttede Danmark på anmodning fra FN at sende OMLT-hold til Afghanistan.

 

Et hold skulle bestå af cirka 12 personer, som skulle undervise den afghanske hær i kasernedrift. Eller i hvordan det kunne gøres. Det første hold begyndte i februar 2009.

 

Fighter Wing Skrydstrup har siden stillet personel til rådighed for disse OMLT-hold, og især Hold 2 var bemandet med en række af vores nøglepersoner. Udover udsendelser i hold har vi næsten konstant personel ude i såkaldte enkeltmandsudsendelser. Det er udsendelser, hvor enkeltpersoner støtter udsendelser, hvor andre myndigheder er ”parent unit”.

Sidst opdateret 3. august, 2020 - Kl. 13.54