Produktions- og ingeniørpraktikanter fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet fik mulighed for at besøge Lockheed Martins fabrik i Fort Worth, Texas.

Produktions- og ingeniørpraktikanter fra Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet fik mulighed for at besøge Lockheed Martins fabrik i Fort Worth, Texas. Foto: Lockheed Martin.

Danmarks deltagelse i partnerskabet indebærer et potentiale for danske virksomheder, der rækker ud over almindeligt industrisamarbejde, idet danske virksomheder kan få tildelt ordrer til eksempelvis produktionen og vedligeholdelses af fly til alle landene i partnerskabet. Der er i dag over 1.900 virksomheder involveret i produktionen og vedligeholdelsen af F-35 kampflyet, hvoraf langt størstedelen er placeret i USA.

 

Danske virksomheder vinder ordrer

Det bemærkes, at flere danske virksomheder har vundet ordrer inden for rammerne af partnerskabet. I den seneste konkurrenceudsættelse (Request for Information, RFI) omhandlende vedligeholdelse af knap 400 kampflykomponenter, blev danske Avionics Test Center Denmark, der er et konsortium dannet af Terma og Scandinavian Avionics, tildelt vedligeholdelsen af et antal avancerede elektroniske komponenter, der indgår i F-35.

Terma har i øjeblikket flere programmer inden for produktion af elektronik og avancerede kompositdele til F-35, og leverer missionskritiske komponenter til kampflyet, herunder eksempelvis den såkaldte ”gun-pod” til B og C versionen af F-35. Multicut vandt i 2015 en ordre og har siden 2017 stået for produktionen af 27 forskellige dele af skroget til F-35. Systematic og Lockheed Martin indgik i 2010 en samarbejdsaftale, og virksomheden har i 2010-2011 fået tildelt ordrer til udviklingen af software til F-35. 

 

Udviklingspotentiale i milliardklassen

I december 2018 har Erhvervsstyrelsen verificeret danske udviklings-, produktions- og vedligeholdelsesordrer til en værdi af cirka 483 mio. dollars, svarende til cirka 3,3 mia. kroner. Tallene er akkumuleret ordreværdi i perioden siden Danmarks tiltrædelse af F-35 programmet i 2002. 

 

Baseret på en simpel fremskrivning af det historiske ordreniveau forventer Lockheed Martin, at dansk industri i programmets levetid (anslået +40 år) vil modtage ordrer fra Lockheed Martin svarende minimum til den danske stats udgifter til anskaffelsen af flyene (cirka 16 mia. kroner).

Yderligere information om ordrepotentialet kan læses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside om F-35 Industripartnerskab.

 

Rammer og regler for partnerskab og ordre

Det er i rammerne for partnerskabet aftalt, at de otte partnerlande, herunder Danmark, ikke må fremsætte et krav om modkøbsaftaler eller industrisamarbejde i forbindelse med en anskaffelse af F-35. Foruden partnerlande er der andre lande, der anskaffer F-35 kampfly. Disse lande er underlagt de samme regler som partnerlande og skal fraskrive sig retten til industrisamarbejde eller modkøb i forbindelse med anskaffelsen. Under partnerskabet bliver partnerlandenes nationale industrier tildelt ordrer efter det såkaldte ”best-value”-princip, der bl.a. fokuserer på pris, kvalitet og leveringssikkerhed. Dette har været gældende siden 1997, hvor Danmark ved aktstykke 342 indgik i den første udviklingsfase af F-35 flyet, der bl.a. specificerede, at danske virksomheder ikke på forhånd var sikret modkøb som følge af deltagelse i partnerskabet og udviklingen af flyet.

 

Anskaffelser styres af Joint Program Office

Aktuelle anskaffelser relateret til F-35 kampfly er alle iværksat af Joint Program Office (JPO) – hovedkontoret for Joint Strike Fighter-programmet (JSF). Dette sker ved udsendelse af en såkaldt Request for Information (RFI), hvor relevante virksomheder besvarer et spørgeskema. RFI-processen må ikke forveksles med en traditionel anskaffelsesproces i FMI.

Behandlingen af danske virksomheders RFI-besvarelser er forankret i F-35 Kampflyprogram ved Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelse.

Virksomhederne kan få indsigt i tidligere anvendte RFI-spørgeskemaer ved at kontakte F-35 Kampflyprogram.

Fakta

Terma, Scandinavian Avionics, Multicut, Systematic 
er danske virksomheder, der har vundet ordrer i F-35 kampflyprogrammet.

Eventuelle spørgsmål rettes til F-35 Kampflyprogram:

FMI-KTP-NFP@MIL.DK.

Sidst opdateret 7. december, 2020 - Kl. 13.08