Fregatten Absalon med Seahawk-helikopter under øvelse med SNMG1-styrken.

Fregatten Absalon med Seahawk-helikopter under øvelse med SNMG1-styrken. Foto: SNMCMG1 / Forsvaret

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) i Nordatlanten og Østersøen

Fregatten Absalon afgik fra Flådestation Frederikshavn sidst i marts for at indgå i NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (SNMG1) – der er canadisk ledet fra fregatten Halifax.

 

Den danske besætning ved første møde med SNMG1.

Den danske besætning ved første møde med SNMG1. Foto: Forsvaret

 

I de seneste par uger har styrken patruljeret og trænet i dansk nærområde bl.a. i Østersøen. Absalon er nu fuldt ud integreret i styrken gennem en række øvelser - blandt andet i ubådsjagt, luftforsvar og skydeøvelser med skibenes kanoner. Der er også gennemført tre dages øvelse med en af NATO’s mineberedskabsstyrker SNMCMG1, der blandt andet rydder sø-miner og anden ammunition, eksempelvis i form af rester fra de to verdenskrige i det Nordeuropæiske område.

 

 

Efter et kort ophold i Stokholm og navigationstræning i den svenske skærgård patruljerer Absalon nu atter til søs og forsætter sin indsættelse som en del af SNMG1 i de kommende måneder.

 

Resolute Support, Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag har afsluttet en periode som beredskabsstyrke. De er nu ved at forberede og klargøre til næste hold, Hold 14B, ankomst til missionen.

 

Der har for de danske soldater i støtteelementerne ikke været den store aktivitet. Dette skyldes at de fleste opgaver er drift, samt påsken har gjort, at der har været færre opgaver end normalt.

 

Påskegudstjeneste foregik over videokonference, da bevægelse mellem lejrene er meget begrænset.

 

For kommunikationsspecialisterne i Deployable Communication and Information System Module Echo (DCM-E) er dagligdagen gået med driftsopgaver. Der har den seneste uge været lidt flere opgaver end normalt. Dette skyldes at flere nationer har efterspurgt støtte til kommunikationsopgaver.

 

I Hamid Karzai International Airport North har Covid-19-smitten været stabil henover ugen. Antallet af smittede er stadig meget lavt. Som alle andre steder i verden er de forskellige nationer begyndt at vaccinere deres personel. Bevægelse mellem lejrene er fortsat meget begrænset.

 

Feltpræst holder gudstjeneste under påsken.

Feltpræst holder gudstjeneste under påsken. Foto: Forsvaret

 

 

Sikringsbidraget i Kosovo (KFOR)

Bevogtningsdelingen er indsat som Force Protection i lejren Camp Novo Selo i det nordlige Kosovo. Her har det danske kontingent ansvaret for at beskytte de andre nationer, der er indsat i KFOR. Opgaven har tre komponenter. Delingen skal sikre de to indgangsporte til lejren og kontrollere alt personel der kommer ind og ud af disse to porte. Delingen skal også køre patruljer i og ude omkring lejren samt ved nøgleinstallationer og endelig skal delingen opstille en reaktionsstyrke i gruppestørrelse, der er klar til at blive indsat ved angreb på lejren.

 

 

Gruppefører og geværskytte 1 diskuterer taktik efter en taktisk indøvelse af en beredskabsopgave i Camp Novo Selo i det nordlige Kosovo.

Gruppefører og geværskytte 1 diskuterer taktik efter en taktisk indøvelse af en beredskabsopgave i Camp Novo Selo i det nordlige Kosovo.

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske kontrol- og varslingsoperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvorfra de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen - og i landet - er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 59 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 7 møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 19 møder udenfor den internationale zone (Red Zone) inkl. ture på skydebanen.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskortekompagniet er fordelt over lettiske, spanske og polske sikringsdelinger, som under danske ledelse i alt har gennemført 15 ture i Green Zone og 17 ture i Red Zone, samt 3 rekognosceringsture.

 

Der er i denne uge påbegyndt vaccinering af alt personel i Union III lejren med amerikansk leverede Johnson & Johnson vacciner. Der er i øjeblikket 35 danske soldater, der har modtaget vaccinen og det forventes, at alt personel i Union III er færdigvaccineret inden udgangen af april.

 

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet, De Forenede Arabiske Emirater

Operation AGENOR er den militære del af EMASOH, som har tilknyttet otte europæiske lande og desuden består af et diplomatisk spor. Operation AGENOR’s skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

En vigtig samarbejdspartner i området er United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO, der er en del af Royal Navy og bindeled mellem militæret og den civile skibstrafik. UKMTO følger cirka 10.000 til 14.000 handelsskibe ad gangen, og fungerer ofte som det primære kontaktpunkt for handelsskibe, der er involveret i maritime hændelser eller rejser inden for et område med høj risiko.

 

For nylig besøgte den dansk styrkechef Carsten Fjord-Larsen og en delegation fra Operation AGENOR’s stab UKMTO i Dubai. Da både UKMTO og EMASOH fokuserer på sikkerheden for den civile skibsfart, var mødet et 'meet and greet' for at understrege og videreudvikle det gode forhold mellem de to organisationer.

 

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.