De to transporthelikoptere ankommer til Al Asad luftbasen.

De to transporthelikoptere ankommer til Al Asad luftbasen, hvor opbygningen af lejren stadig er i fuld gang. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) - Nordatlanten og Østersøen

Fregatten Absalon har i den forgangne uge patruljeret gennem Den Engelske Kanal med den stående NATO flådestyrke i Nordatlanten (SNMG1) og opererer nu omkring De Britiske Øer.

 

Undervejs er der blevet trænet med den hollandske flåde. Blandt andet i klassiske discipliner inden for maritim krigsførelse som eksempelvis luftforsvar og anti-ubådsøvelser. 
Træning af denne karakter sker løbende for at sikre og vedligeholde et højt beredskab i flådestyrken.

Undervejs er der blevet trænet med den hollandske flåde. Blandt andet i klassiske discipliner inden for maritim krigsførelse som eksempelvis luftforsvar og anti-ubådsøvelser.

 

Undervejs er der blevet trænet med den hollandske flåde. Blandt andet i klassiske discipliner inden for maritim krigsførelse som eksempelvis luftforsvar og anti-ubådsøvelser. 
Træning af denne karakter sker løbende for at sikre og vedligeholde et højt beredskab i flådestyrken.

Træning af denne karakter sker løbende for at sikre og vedligeholde et højt beredskab i flådestyrken.

 

Den 29. april deltog Absalon i markeringen af etårsdagen for et tragisk helikopterstyrt i den canadiske flåde, hvor de ombordværende canadiske besætningsmedlemmer omkom.

Den 29. april deltog Absalon i markeringen af etårsdagen for et tragisk helikopterstyrt i den canadiske flåde, hvor de ombordværende canadiske besætningsmedlemmer omkom. Foto: Forsvaret

 

I den kommende uge vil SNMG1 og Absalon begynde øvelse Joint Warrior ud for Skotlands kyst. Denne øvelse indeholder træning i alt fra maritim krisehåndtering til avancerede kamphandlinger.   

 

 

Resolute Support, Afghanistan

Ugen har været præget af usikkerhed om, hvordan Taleban ville reagere i forbindelse med 1. maj, hvor aftalen mellem USA og Taleban udløb. Der har dog været meget roligt i Kabul.

 

Fra New Kabul Compound fortsætter sikrings- og eskortebidraget deres opgave som beredskabsenhed. Ugen er primært gået med træning.

 

På Hamid Karzai International Airport North står dagligdagen fortsat på drift, klargøring og oprydning forud for hjemtagning.

 

Pakning af feltrationer til New Kabul Compound soldaterne til når deres kantinefacilitet lukker på et tidspunkt.

Pakning af feltrationer til New Kabul Compound soldaterne til når deres kantinefacilitet lukker på et tidspunkt. Foto: Forsvaret

 

 

Sikringsbidraget i Kosovo (KFOR)

Bevogtningsdelingen er indsat som sikringsbidrag i lejren Camp Novo Selo i det nordlige Kosovo. Her har det danske kontingent ansvaret for at beskytte de andre nationer, der er indsat i KFOR-missionen.

 

Delingen har i ugens løb deltaget i en øvelse med en ungarsk bataljon, hvor soldaterne skulle håndtere en større folkemængde - en såkaldt Riot Control øvelse.

 

Til det formål anvender soldaterne blandt andet køretøjer med højttalere, så de kan tale til en stor folkemængde på trods af støj og råb.

 

Det danske kørerteams højttalervogn forrest i kolonnen. Den blev afprøvet på en stor ’riot control’-øvelse.

Det danske kørerteams højttalervogn forrest i kolonnen. Den blev afprøvet på en stor ’riot control’-øvelse. Foto: KFOR

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske kontrol- og varslingsoperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvorfra de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen - og i landet - er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 65 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 10 møder inden for den internationale zone (Green zone) og 20 møder uden for den internationale zone (Red Zone) og en rekognosceringstur.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskortekompagniet er fordelt på lettiske, spanske og polske delinger, som under danske ledelse har gennemført 15 ture i green zone og 19 ture i red zone.

 

Der er blevet gennemført en øget mængde af møder og seminarer som del af chefskiftet i NMI og rotationen af det danske stabsbidrag til NMI HQ.

 

 

NATO Mission Iraq - helikopterbidraget - Irak

De danske soldater i helikopterdetachementet er nu overgået til støtte for Nato Mission Iraq den 1. maj, og detachementet er med deres to transporthelikoptere klar til den første opgave.

 

Begge helkoptere ankom til Al Asad luftbasen den 21. april ved middagstid fra Kuwait, hvor der er blevet trænet frem mod at operere i det mellemøstlige klima. Der arbejdes stadig på opførelsen af den danske lejr, Camp Mjølner, som den er navngivet af soldaterne. Derfor er der stadig byggehold fra Ingeniørregimentet på basen, og detachementets soldater hjælper også med opgaver relateret til bygning af Camp Mjølner.

 

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet, De Forenede Arabiske Emirater

Den operative hverdag har nu indfundet sig for Hold 6, og det indebærer blandt andet at holde skarpt øje med de spændinger, der er mellem de forskellige aktører i området. For AGENOR er det primære fokus om disse spændinger har betydning for skibstrafikkens sikre passage ind og ud af Hormuz-strædet. Det har i den forløbne uge ikke været tilfældet.

 

Ugen har også betydet et farvel til den belgiske fregat Leopold I, der i den seneste tid har været en del af AGENOR. Leopold I er nu på vej hjem efter en veludført opgave med god støtte til AGENOR. Imens fortsætter arbejdet til søs blandt andet med den franske fregat Guépratte og det franske patruljefly af typen Atlantic 2.

 

Stab og styrkechef, der netop nu leder Operation AGENOR, foran den franske fregat Guépratte, der indgår i operationen.  
Foto: Caroline Rivière, OHQ

Stab og styrkechef, der netop nu leder Operation AGENOR, foran den franske fregat Guépratte, der indgår i operationen.  Foto: Caroline Rivière, OHQ

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver. Missionen er under afvikling. 

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.

Den danske fregat Absalon indgår fra den 25. marts til slutningen af juni måned i den ene af NATOs stående flådestyrker – Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Ud over fregatten består det danske bidrag til SNMG1 af en Seahawk-helikopter, samt en læge. Det samlede bidrag omfatter omkring 130 mand.

 

Læs mere om deltagelsen i den stående flådestyrke her.

 

Operatører fra Flyvevåbnet bidrager til koalitionens luftoperationer. De er udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. Det danske bidrag omfatter også et stabsbidrag til koalitionens hovedkvarter. 

 

Læs mere om det danske bidrag til kampen mod ISIL.

 

Danmark har bidraget til Kosovo Force (KFOR) siden 1999. Hovedopgaven for de i dag cirka 35 danske soldater i Kosovo Force (KFOR) er bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. De danske soldater løser også opgaver i KFOR's hovedkvarter i Pristina.