Den danske bevogtningsdeling løser flere sikringsopgaver i Camp Novo Selo i Kosovo

Læs seneste nyt fra blandt andet Kosovo her i ugens mission update. Foto: KFOR / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Sikringsbidraget i Kosovo (KFOR)

Den danske bevogtningsdeling løser flere sikringsopgaver i Camp Novo Selo i Kosovo. Udover adgangskontrol i hovedvagten og patruljering af lejren løser delingen også opgaven med at være i beredskab – eller en såkaldt Quick Reaction Force (QRF). QRF’en træner sit beredskab og færdigheder jævnligt i forskellige scenarier.

 

Den danske bevogtningsdeling løser flere sikringsopgaver i Camp Novo Selo i Kosovo

 

I denne uge har fokus været på beredskabets indsættelse i afsøgning. Det handler groft sagt om at finde og uskadeliggøre en modstander. Øvelsen blev som altid afsluttet med en tilbagemeldingsseance, hvor indsættelsen drøftes og eventuelle optimeringsforslag bliver identificeret.

 

Den danske bevogtningsdeling løser flere sikringsopgaver i Camp Novo Selo i Kosovo

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

For at Operation AGENOR kan løse sin opgave med at støtte skibstrafikkens sikre passage ind og ud af Hormuz-strædet, er det vigtigt at have årvågne øjne og ører på havet. Ud over den franske fregat Guépratte, der indgår i operationen, får AGENOR for tiden også støtte fra to franske minerydningsfartøjer.

 

Det ene af de to franske minerydningsfartøjer, der for tiden støtter AGENOR.

Det ene af de to franske minerydningsfartøjer, der for tiden støtter AGENOR. Foto: PAO GGDM

 

I den forløbne uge har der igen været besøg ved AGENOR-hovedkvarteret på flådebasen i Abu Dhabi. Denne gang var det forsvarsattachéer fra seks af de otte lande, der bidrager til operationen, som fik en opdatering på status for AGENOR. Derudover fik attachéerne mulighed for at møde og tale med stabsmedlemmerne fra deres respektive nationer.

 

Forsvarsattachéer fra seks af de otte lande, der bidrager til AGENOR på besøg I hovedkvarteret.

Forsvarsattachéer fra seks af de otte lande, der bidrager til AGENOR på besøg I hovedkvarteret. Foto: Philippine Gautier, OHQ

 

NATO Mission Iraq – Bagdad

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 52 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til 10 møder indenfor den internationale zone (Green zone) og 13 møder udenfor den internationale zone (Red Zone). Der er gennemført fem rekognosceringsture og fire ture til skydebanen.

 

NATO Mission Iraq

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskorteopgaven består af delinger fra Letland, Spanien og Polen. De har under danske ledelse gennemført seks ture i greenzone og 14 ture i Redzone.

 

Rådgivningsmissionen i Bagdad har nu modtaget vacciner til de danske soldater. Det danske sundhedspersonel har været på hårdt arbejde, og 90% af soldaterne er nu godt på vej til at være færdigvaccineret.

 

Vaccinationer i missionen i Irak.

 

NATO Mission in Iraq – Helikopterbidraget på Al Asad Air Base

I den seneste uge er der fløjet en mission med de danske EH101 helikoptere.

 

Bidragets læge har modtaget covid-19-vacciner fra Danmark til både første og anden vaccination af de danske soldater. Derfor er cirka 75% af helikopterbidragets soldater færdigvaccineret, og de resterende har modtaget første vaccine.

 

Det andet hangartelt er nu næsten rejst. Det næste skridt i processen med at få helikopterbidraget endeligt på plads er at beklæde det med teltdug

 

Det andet hangartelt er nu næsten rejst. Det næste skridt i processen med at få helikopterbidraget endeligt på plads er at beklæde det med teltdug.

 

Det andet hangartelt er nu næsten rejst. Det næste skridt i processen med at få helikopterbidraget endeligt på plads er at beklæde det med teltdug

 

Operation Inherent Resolve - Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører indgår fortsat i døgnbemandingen ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force basen i staten South Carolina. Det danske bidrag er flyttet med den amerikanske enhed Kingpin til den nyetablerede lokalitet i USA sammen med nu tre andre koalitionspartnere; England, Australien og Canada.

 

103 Air National Guard er netop ankommet i denne uge med henblik på afløsning af hovedparten af den amerikanske bemanding efter endt omskoling og certificering på de operative systemer.

 

Sammen støttes OIR missionerne med identificeret luftrumsovervågning og koordinering af luftrum og lufttrafik i missionsområdet 24/7.

 

Resolute Support – Afghanistan

De danske styrker i Afghanistan er fortsat i gang med at lukke missionen. Dette arbejde går planmæssigt.

 

Sikrings- og eskorteenheden i New Kabul Compound er fortsat på beredskab og kan rykke ud med kort varsel, hvis der skulle være behov for støtte.

 

De danske hundeførere på Hamid Karzai International Airport har i den seneste periode afsøgt 80 personbiler, 16 lastbiler og gennemført fem søgninger i bygninger.

 

Bidraget i Afghanistan har modtaget vacciner, og det lægefaglige personel er i gang med at vaccinere de danske soldater, mens nedpakningen af missionen foregår.

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.

Operatører fra Flyvevåbnet bidrager til koalitionens luftoperationer. De er udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. Det danske bidrag omfatter også et stabsbidrag til koalitionens hovedkvarter. 

 

Læs mere om det danske bidrag til kampen mod ISIL.

 

Danmark har bidraget til Kosovo Force (KFOR) siden 1999. Hovedopgaven for de i dag cirka 35 danske soldater i Kosovo Force (KFOR) er bevogtning af Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo. De danske soldater løser også opgaver i KFOR's hovedkvarter i Pristina.