Niels Juel overflyves af F-16

Fregatten Niels Juel og danske F-16-fly medvirker i øvelsen med amerikanerne. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

24. maj gennemfører Danmark og USA en fælles øvelsesaktivitet på Bornholm i rammen af den amerikanskledede DEFENDER-Europe 22. Pressen har mulighed for at overvære øvelsen i Rønne Lufthavn, og efterfølgende er der mulighed for at besøge en kampbataljon fra Den Kongelige Livgarde, som træner på Bornholm i forbindelse med øvelsen. 

 

Formålet med øvelsen er at træne den fælles dansk-amerikanske planlægning og gennemførelse af en såkaldt HIRAIN (se fakta). Navnet dækker over en særlig disciplin, hvor våbensystemet HIMARS (se fakta) flyves ind med et C-17 transportfly, køres ud af flyet og affyres, hvorefter flyet igen forlader Bornholm. Bemærk, at der kun er tale om en simuleret affyring.

 

Det er især samspillet med de støttende danske kapaciteter, der vil være i fokus før og under øvelsen. To af Flyvevåbnets F-16 vil eskortere det store amerikanske transportfly helt ind til landing i Rønne, og i farvandet ud for Bornholm ligger fregatten Niels Juul klar til at træne måludpegning og forsvar af luftrummet over øen i tæt samarbejde med Air Control Wing i Karup. I forbindelse med øvelsen i Rønne Lufthavn træner en kampbataljon fra Den Kongelige Livgarde deployering (flytning af styrker) til Bornholm for at forstærke øen militært.

 

Der vil være deltagelse af forsvarsminister Morten Bødskov, internationale samarbejdspartnere og Forsvarets ledelse.

 

Tid:

24. maj kl. 11 (præcis mødetid tilgår ved tilmelding)

 

For dem der ønsker at besøge Livgarden, vil der være transport til øvelsesterrænet omkring kl. 13:30. 

 

Sted:

Rønne Lufthavn

 

Tilmelding:

Tilmelding er obligatorisk, og der skal fremvises gyldigt pressekort ved adgangskontrollen.

 

Ring eller skriv for tilmelding senest mandag 23. maj kl. 11 til Susanne Blomqvist, Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling (fko-l-keu03@mil.dk eller 41729728). Ved tilmelding vil vi meget gerne vide, om I ønsker at besøge Livgarden.  

 

Læs mere om øvelsen:

Dansk-amerikansk øvelse på Bornholm

 

Læs mere om DEFENDER-Europe 22:

Stor amerikansk-ledet øvelse i Europa

Fakta

HIMARS:

Står for High Mobility Artillery Rocket System. Det vil sige et let, langtrækkende amerikansk raketartillerisystem der kan indsættes med fly.   

 

HIRAIN:

Står for HIMARS Rapid Infiltration – når HIMARS indsættes i en hurtig operation med et transportfly.

 

DEFENDER-Europe 22:

Dette års udgave af en tilbagevendende amerikansk øvelse i Europa. Øvelsens formål er at træne evnen til at opbygge kampkraft i Europa. Det vil sige, at deployere og indsætte styrker i flere samtidige NATO-operationer. Det kræver tæt og gnidningsfrit samarbejde mellem NATO-landene. Derfor træner vi sammen.