F-16 letter før mission.

To danske F-16 fly skal eskortere et amerikansk fragtfly under øvelsen. Arkivfoto. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

En fregat, to F-16 og en kampbataljon - det er nogle af de danske kapaciteter der indgår, når US Army Europe og Forsvaret gennemfører øvelse på Bornholm 24. maj. Øvelsen i Danmark er en del af den amerikanskledede DEFENDER-Europe 22, som gennemføres i ni europæiske lande.

 

Det skal de træne

Formålet med øvelsen på Bornholm er at træne den fælles dansk-amerikanske planlægning og gennemførelse af en såkaldt HIRAIN (se fakta). Navnet dækker over en særlig disciplin, hvor våbensystemet HIMARS (se fakta) flyves ind med et C-17 transportfly, køres ud af flyet og affyres, hvorefter flyet igen forlader Bornholm. Der er kun tale om en simuleret affyring, hvor der ikke skydes. Det er især samspillet med de støttende danske kapaciteter, der vil være i fokus før og under øvelsen.   

 

Danske kapaciteter på Bornholm

Selve HIRAIN-øvelsen vil foregå i Rønne Lufthavn, mens danske kapaciteter fra alle tre værn og Det Bornholmske Hjemmeværn samtidig yder operativ støtte. Det betyder blandt andet, at bornholmerne over et par dage vil se øget militær tilstedeværelse, når en kampbataljon fra Den Kongelige Livgarde træner deployering (flytning af styrker) til Bornholm for at forstærke øen militært. To af Flyvevåbnets F-16 vil eskortere det store amerikanske transportfly helt ind til landing i Rønne, og i farvandet ud for Bornholm ligger fregatten Niels Juul klar til at træne måludpegning og forsvar af luftrummet over øen i tæt samarbejde med Air Control Wing i Karup.  

 

Ingen øget trussel mod Bornholm

Øvelsen har været under planlægning i mere end et år, og den er ikke udtryk for, at der er en øget militær trussel mod Bornholm eller resten af Danmark - ligesom den heller ikke har sammenhæng til den nuværende sikkerhedspolitiske situation. Den nuværende situation har dog bekræftet nødvendigheden af en stærk og sammenhængende alliance. Derfor er det vigtigt, at Danmark og USA træner sammen.   

 

Pressedeltagelse

Der vil være mulighed for pressedeltagelse. Invitation og tilmelding lægges på forsvaret.dk 16. maj. 

 

Fakta

HIMARS:

Står for High Mobility Artillery Rocket System. Det vil sige et let, langtrækkende amerikansk raketartillerisystem der kan indsættes med fly.   

 

HIRAIN:

Står for HIMARS Rapid Infiltration – når HIMARS indsættes i en hurtig operation med et transportfly.

 

DEFENDER-Europe 22:

Dette års udgave af en tilbagevendende amerikansk øvelse i Europa. Øvelsens formål er at træne evnen til at opbygge kampkraft i Europa. Det vil sige, at deployere og indsætte styrker i flere samtidige NATO-operationer. Det kræver tæt og gnidningsfrit samarbejde mellem NATO-landene. Derfor træner vi sammen.