De ukrainske rekrutter bliver modtaget af det danske træningshold i England. (Foto: Simon / Forsvaret)

De ukrainske rekrutter bliver modtaget af det danske træningshold i England. Foto: Simon / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Det danske træningsbidrag til støtte for ukrainsk forsvar - Storbritannien

Det danske træningsbidrag i Storbritannien på 65 soldater modtog i weekenden de ukrainske rekrutter.

 

De første dage blev brugt på iklædning, udlevering af udstyr og indkvartering af de knapt 200 ukrainere.

 

Danske soldater lærer de ukrainske rekrutter om våbenhåndtering. (Foto: Simon / Forsvaret)

De ukrainske rekrutter bliver modtaget af det danske træningshold i Storbritannien. Foto: Simon / Forsvaret

Missionen er en fælles vesteuropæisk træning af ukrainere, som er ledet af briterne. Det er et vigtigt element i de vestlige landes støtte til Ukraine. Træningen indebærer en grundlæggende soldatertræning af rekrutterne.

 

Danske soldater lærer de ukrainske rekrutter om våbenhåndtering. (Foto: Simon / Forsvaret)

Danske soldater lærer de ukrainske rekrutter om våbenhåndtering. Foto: Simon / Forsvaret

Læs mere om træningen af ukrainerne her. 

 

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland er de danske soldater taget på øvelse Bold Hussar for at træne sammen med briterne og franskmændene i NATOs bataljonskampgruppe, som danskerne er en del af. 

 

Øvelsen er den første efter den danske og britiske rotation og det er også første gang i Estlands historie, at der er samlet 44 NATO-kampvogne i det estiske terræn. Briterne har hele tiden haft 30 Challenger 2 kampvogne i Estland, men med tilgangen af de 14 danske Leopard 2A7 kampvogne er der sat ny rekord.

 

Som indledning på øvelsen samlede NATO-kampgruppen derfor hele sin kampkraft på flyvepladsen i Tapa for at fremvise styrken fredag den 7. oktober. Øvelsen kører frem til sidst på ugen og er også et led i årets store estiske efterårsøvelse OKAS 22.

 

NATO-kampgruppen samlet på flyvepladsen i Tapa forud for øvelsen. Foto: Kim Vibe Michelsen / Forsvaret

I alt deltager 44 NATO-kampvogne i øvelse Bold Hussar.

I alt deltager 44 NATO-kampvogne i øvelse Bold Hussar. Foto: Kim Vibe Michelsen / Forsvaret

Tirsdag den 4. oktober havde kampgruppen besøg af både den finske og estiske præsident, som hilste på de danske soldater og så materiel fra kampgruppens tre nationer.

Tirsdag den 4. oktober havde kampgruppen besøg af både den finske og estiske præsident, som hilste på de danske soldater og så materiel fra kampgruppens tre nationer. Foto: Kim Vibe Michelsen / Forsvaret

 

NATOs forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I weekenden deltog Ultra-kompagniet i en øvelse med det lettiske hjemmeværns 1. brigade.

 

Øvelsen blev afholdt i civilt terræn og havde til formål at træne forsvar af Riga. De lettiske hjemmeværnssoldater kæmpede på alle indfaldsvejene til Riga og inde i hjertet af den lettiske hovedstad. Ultra-kompagniet skulle fingere modstanderen, så hjemmeværnssoldaterne kunne træne deres ildoverfald og kamp i bebyggelse.

 

Der var stor opbakning fra lokalbefolkningen, der tålmodigt lod kampene foregå i gaderne. Soldaterne havde mange gode øjeblikke med lokale, der ønskede at udtrykke deres taknemmelighed for danskernes tilstedeværelse. Under hele øvelsen var der lettisk politi og lettiske soldater, som sørgede for sikkerheden for de civile, og for at eventuelle skader på private ejendomme blev minimeret.

 

Soldat fra Ultra-kompagniet på øvelse med det lettiske hjemmeværn omkring Riga.

Soldat fra Ultra-kompagniet på øvelse med det lettiske hjemmeværn omkring Riga. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

 

 

NATOs rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq – Bagdad, Irak

Hold 5 har nu gennemført deres første uge med operationer i Bagdad. I modsætning til sidste uge er der ikke længere den store uro at spore i byen, så kompagniet har kørt deres ture uden de store udfordringer. Derudover er det brugt tid på at træne standardprocedurer og på at udbygge kendskab til området og basen.

 

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 51 ture fordelt på 17 i den internationale zone og 28 i det øvrige Bagdad. Herudover er der kørt en del rekognosceringer.

 

Læs om Ann Kate Pedersen, der er er udsendt til Irak, hvor hun arbejder for øget involvering af kvinder. 

 

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

I sidste uge blev der gennemført valg i forbindelse med folketingsvalget. Da der er langt hjem, har bidraget hurtigt skulle afgive stemmer. Det skete fredag den 7. oktober, hvorefter stemmerne blev sendt mod Danmark.

 

Derudover har personellet forberedt overdragelse til det nye amerikanske hold, der ankommer i næste uge. Alt lige fra indkvartering til indøvningsplaner er blevet gennemgået, og Kingpin er nu klar til at modtage holdet.

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Danmark har i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

Danmark bidrager med 65 soldater til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien i løbet af efteråret 2022, hvor ukrainske rekrutter uddannes i grundlæggende soldaterfærdigheder.

Forsvaret samarbejder med de ukrainske myndigheder for at oprette træningsforløb  i Danmark.