1 Logistikbataljons logo

 

1. Logistikbataljon er en professionel enhed, som leverer effektiv logistisk støtte til brigadens enheder og beredskaber.

 

Bataljonen er Trænregimentets traditionsbærende bataljon. Historien kan føres tilbage til 1880 - og bataljonen har gennem alle årene haft et højt ambitionsniveau.

 

Bataljonen lægger vægt på, at alle soldater har et højt forandringsberedskab og lever op til deres ansvar som professionel soldater, kendetegnet ved blandt andet en korrekt adfærd, gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og en høj faglig dygtighed.

 

1. Logistikbataljon er en del af 1. Brigade med kerneopgaven at levere taktisk logistik på kamppladsen til brigadens enheder.

 

Samlet set er bataljonen bemandet med godt 900 soldater.

 

Bataljonen indeholder:

  • en stab
  • en stabsdeling
  • et forsyningskompagni
  • et sanitetskompagni
  • et vedligeholdelseskompagni og
  • et transportkompagni.

 

Staben

-opstiller sammen med stabsdelingen bataljonens taktiske føringsinstallationer med henblik på at planlægge, koordinere og gennemføre den logistiske støtte til brigaden på kamppladsen.

 

Staben er afmærket med 1. Brigade mærke.

 

Stabsdelingen

- understøtter staben og rummer specialer, der kan rådgive og støtte i forbindelse stabens samlede virke i felt og på garnison.

 

1. Forsyningskompagni

- opstiller og uddanner forsyningsdelinger, som kan modtage forsyninger fra Nationalt Støtte Element (NSE), pakke, opbevare og transportere forsyningerne på kamppladsen samt bidrage til at levere forsyninger til brigadens enheder.

 

2. Sanitetskompagni

- opstiller og uddanner sanitetsdelinger, behandlerdelinger og ambulancedeling, som kan evakuere og behandle en såret soldat fra frontlinjen/rede for sårede og til Role2 og Role1, hvor andre tager over.

 

3. Vedligeholdelseskompagni 

- opstiller og uddanner specialiserede reparationsdelinger, reservedelsdeling og driftsdeling, som kan holde brigadens materiel og køretøjer i operativ drift.
Størstedelen af kompagniets soldater gør tjeneste på Forsvarets forskellige værksteder, når bataljonen ikke er indsat eller uddanner sig.

 

4. Transportkompagni

- opstiller og uddanner middeltung transportdeling, lette transportdelinger, svære transportdelinger, bjærgningsdeling og forsynings-/transportdelinger.

 

Kvartermærket viser vores kerneopgave

1. Logistikbataljons kvartermærke viser bataljonens kerneopgave: Logistik på kamppladsen.

 

Kvartermærket består af rød dug, hvorpå et træn-T, en hestesko, en ridepisk og en ryttersabel er påsat.

 

I bataljonens mærke indgår ”træn-T," der oprindeligt var det mærke, som Trænafdelingens heste blev brændemærket med på halsen, og som også var den afmærkning, som de første soldater i afdelingen bar.

 

Hesteskoen, ridepisken og ryttersablen kan henføres til Trænafdelingens tidlige tilhørsforhold til rytteriet og til hesten som trænets oprindelige transportmiddel.

 

Dugens farve symboliserer tallet 1 for 1. Logistikbataljon.

 

Bataljonens motto

 

1. Logistikbataljons motto er enkelt og sigende: ”HÆDER OG VEL”

 

Selvom mottoet har nogle år bag sig, er det stadig tidssvarende i forhold til, at bataljonen sætter en ære og en faglig stolthed i at levere den bedst mulige logistiske støtte på kamppladsen og samtidigt have for øje, at bataljonen ud fra givne vilkår kan fungere som en stærk, samarbejdet enhed.  

 

Hæder (et æresbegreb): Stor respekt og anseelse; berømmelse.
Tegn på en sådan respekt og anseelse, fx i form af rosende omtale eller tildeling af en pris eller en titel ofte i forbindelse med et højtideligt arrangement under overværelse af mange mennesker.  

 

Vel (trivsel, velbefindende): Hvad der hører til og betinger en persons el. et fællesskabs gunstige (gode, lykkelige) tilstand el. vilkår.

 

Kilde: Den Danske Ordbog

 

Feed fra vores Facebookside.

Facebook Feed

Indhold fra Facebook kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 9. april, 2024 - Kl. 14.43