Forsvarets Færdselscenter forestår færdselssikkerheden, færdselssagsbehandlingen, bilsynsvirksomheden og køreuddannelsen i Forsvaret samt produktionen af kørekort til Forsvarets personel.

Forsvarets Færdselscenter er placeret ved Trænregimentet. Foto: Forsvaret

Forsvarets Færdselscenter består af tre sektioner, nemlig Færdselssektionen, Forsvarets Bilsyn og Forsvarets Køreskole.

 

Forsvarets Færdselscenters hovedopgaver:

 • Produktion af kørekort til Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser.

 • Fornyelse af kørekort til medarbejdere ansat i Forsvaret og ved Forsvarets styrelser.

 • Udarbejdelse af bestemmelser indenfor færdselssikkerhed og køreuddannelse, herunder læringsplaner for køreinstruktører.

 • Syn af Forsvarets registreringspligtige køretøjer.

 • Godkendelse af Forsvarets køretøjer til transport af farligt gods omfattet af ADR-konventionen.

 • Godkendelse til kørsel i danske miljøzoner.

 • Udstedelse af tempo 100 godkendelser.

 • Rådgivning og sagsbehandling om lovmæssige krav til køretøjers indretning og udstyr.

 • Uheldsanalyse af færdselsuheld, herunder teknisk undersøgelse af køretøj og uheldssted samt undersøgelse af brand i køretøjer.

 • Tingskade sagsbehandling ved færdselsuheld og kørselsskader, hvor Forsvarets køretøjer er impliceret.

Forsvarets Færdselscenter er repræsenteret i følgende fora:

 • Forsvarets Færdselssikkerhedskommission

 • Rådet for Sikker Trafik

 • European Committee for Road safety in the Armed Forces

 • Europäische Verenigung für Unfallforschung und Unfallanalyse

 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejdsgruppe "Undervisningsplaner for køreuddannelse."
Sidst opdateret 29. maj, 2024 - Kl. 09.07