Logistisk regiment

 

Regimentet har ansvaret for hvervning og rekruttering, uddannelse, korpsånd, fastholdelse samt kompetenceudvikling for alle træn- og militærpolitisoldater.

 

Vores primære opgave er at sikre, at Forsvaret råder over relevante logistik- og militærpolitienheder, der kan indsættes overalt i verden.

Opgaver og enheder

Trænregimentet er organiseret med følgende enheder:
- 1. Logistikbataljon
- 2. Logistikbataljon
- 4. Nationale Støttebataljon
- Militærpolitiet
- Stab


Samt følgende elementer:
- Tjenestegrensinspektørelementet
- Forsvarets Færdselscenter

Chefen for Trænregimentet er som Tjenestegrensinspektør overordnet ansvarlig for koordination af logistik i Hæren og militærpoliti i Forsvaret, herunder fastsættelse af krav og standarder samt kontrol af samme, hvilket tilsikrer indsatsklare logistik- og militærpolitikapaciteter, herunder beredskabsenheder, til løsning af forsvarets nationale og/eller internationale opgaver.

-

Chefen for Trænregimentet er endvidere:
- Garnisonskommandant i Aalborg,
- Militær koordinator for Forsvarets Interforce-aktiviteter i Nordjylland samt
- Formand for Forsvarets Færdselssikkerhedskommission.

-

Chefen er Asistant Chief of Staff/Support/HQ/Land Component Command.

1. Logistikbataljon indgår i 1. Brigade og leverer taktisk logistik på kamppladsen til brigadens enheder.

-

Bataljonen er dog en trænenhed, hvilket betyder, at Chefen for Trænregimentet har ansvaret for krav og standarder, bemanding (rekruttering, hvervning og fastholdelse), administration samt bataljonens korpsånd, kultur og historie.

-

Chefen for 1. Logistikbataljon er en del af Trænregimentets chefgruppe.

-

Læs mere her: LINK

2. Logistikbataljon gennemfører Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse i Aalborg.

-

Bataljonen gennemfører derudover en del kursusvirksomhed.

-

Bataljonen skal kunne opstille logistiske kapaciteter til støtte for let infanteri, specialstyrker, divisions- og korpstropper samt øvrige enheder som ikke indgår i 1. Brigade.

-

Bataljonen løser også opgaver vedrørende:
- Kursus for enkeltmandsudsendte
- Lærlingeproduktion
- Erhvervspraktikanter

-

Læs mere her: LINK

4. Nationale Støttebataljon opstiller og uddanner Nationale Støtteelementer, der leverer operativ logistik til Forsvarets internationale missioner.

-

Bataljonen gennemfører Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse i Vordingborg.

-

Læs mere her: LINK

Militærpolitiet er værnsfælles og støtter således både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i dere opgaveløsning.

-

Militærpolitiets hjemmeside: LINK


Stabschef
, som også er regimentets næstkommanderende.

Ledelseselement
Ledelsesstøtte, presse- og kommunikation, kontaktofficer, velfærd,  arbejdsmiljørådgiver.

S1
Administration og personel.


S2
Militær sikkerhed, efterretningstjeneste og vagttjeneste på Aalborg Kaserne.


S3/5
Planlægning og koordination af styrkeproduktion, styrkegenerering og  styrkeindsættelse.


S4
Intern logistik, sikkerhedsrådgiver, UMAK, etablissement og markskader.

Forsvarets Færdselscenter forestår:
- Færdselssikkerhed,
- Færdselssagsbehandlingen,
- Bilsynsvirksomheden og
- Køreruddannelsen i Forsvaret samt
- Produktionen af kørekort til Forsvarets personel.

-

Forsvaret Færdselscenter består af tre sektioner:
- Færdselssektionen,
- Forsvarets Bilsyn og 
- Forsvarets Køreskole

-

Læs mere om deres opgaver her: LINK

Tjenestegrensinspektørelementet (TIE) udarbejder krav og standarder til henholdsvis den logistiske og militærpolitifaglige opgaveløsning ved alle Hærens logistiske led/enheder og Militærpolitiet.

-

TIE gennemfører kontrol af enhedernes færdighedsniveau på deres uddannelser, øvelser og andre aktiviteter.