Forsvarets opgraderede Leopard kampvogne - med den nye typebetegnelse A7II - blev indskudt i øvelsesterrænet i Oksbøl
Jydske Dragonregiment

Hærens Panserregiment

Kampvogne, infanteri, moderne udstyr og våben

Jydske Dragonregiment er et kamptrop-regiment og det eneste regiment i Danmark med både kampvogne og infanteri.

 

Vores soldater og enheder hører til blandt verdens bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.

JYDSKE DRAGONREGIMENT

Opgaver og enheder

Ved regimentet er der tre bataljoner. Bataljonerne uddanner både værnepligtige soldater, personel til Hærens reaktionsstyrke og fastansatte soldater, som indgår i Hærens operative enheder.

 

Jydske Dragonregiment blev oprettet i 1679. Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro. Soldater og enheder fra regimentet har deltaget i alle danske krige og i de fleste internationale operationer, hvor danske hærstyrker har været indsat.

-

II Panserinfanteribataljon uddanner nogle af verdens bedste infanterister. De hører hjemme i Holstebro hos Jydske Dragonregiment. Foto: Forsvaret.

Én gang Dragon, altid Dragon

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.

 

Har du gjort tjeneste ved regimentet, vil du altid kunne kalde dig Dragon.

Felt øvelse II

Pigtråd, mudder og vand er en del af Felt øvelse II, også kaldet Dragontur. Foto: Forsvaret

Felt øvelse II

At kunne transportere en såret under feltforhold er en vigtig del af de værnepligtiges uddannelse. Foto: Forsvaret

Vejen til et liv som Dragon

Ved Jydske Dragonregiment hersker der en helt igennem professionel tilgang til tjenesten, der er baseret på gode enkeltkæmperfærdigheder og enheder i høj kvalitet. Alt gennemføres i gensidig respekt imellem medarbejderne og på tværs af graderne.

 

Læs mere om din indgang til et liv som Dragon her. Her kan du læse om tiden som værnepligtig, om uddannelserne i Forsvaret og se ledige job.

Materiel

Jydske Dragonregiment har en lang række materiel, som vi bruger dagligt.

 

Mest kendt er nok Forsvarets kampvogne, Leopard 2A7, som hører hjemme på Dragonkasernen. Men også det pansrede patruljekøretøj, Eagle 5, og infanterikampkøretøjet, IKK, er vigtige redskaber for os.