Leopard 2a7 kører i Holstebro Øvelsesterræn

Leopard 2A7 på øvelse i Holstebro Øvelsesterræn. Foto: Nora Stone / Forsvaret

Jydske Dragonregiment er delt op i tre bataljoner, der hver især er delt op i underafdelinger, der kaldes for enten eskadroner eller kompagnier.

 

Omkring 1100 personer er ansat hos Jydske Dragonregiment, og de er fordelt på følgende enheder:

 

 • I Panserbataljon: Bataljonen har to underafdelinger (eskadroner). Her hører Leopard 2A7 kampvognene til. En tredje eskadron er ved at blive oprettet. 
  Læs mere her.

 

 • II Panserinfanteribataljon: Den består af tre kompagnier: To infanterikompagnier med de pansrede køretøjer Piranha 5 og Eagle 5, samt et Stabskompagni.
  Læs mere her.

 

 • V Uddannelsesbataljon: Her bliver vores værnepligtige uddannet i Hærens basisuddannelse ved to kompagnier.
  Der er også et kompagni, der uddanner soldater til Hærens reaktionsstyrke (HRU).
  Læs mere her.

 

Sidst opdateret 22. oktober, 2020 - Kl. 14.30